Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Z czym wiąże się restrukturyzacja firmy?

restrukturyzacja firmy
 |  Informacja prasowa  |  Biznes i finanse

Kiedy firma staje się niewypłacalna lub grozi jej niewypłacalność, często pierwszym rozwiązaniem, które przychodzi na myśl przedsiębiorcom jest ogłoszenie upadłości i sprzedaż majątku. W ten sposób mogą oni uregulować zobowiązania wobec wierzycieli. Na szczęście nie jest to jedyne wyjście, bo wziąć pod uwagę można także restrukturyzację firmy.

Zadaniem restrukturyzacji jest uchronienie przedsiębiorstwa przed jego likwidacją, przy jednoczesnym zabezpieczeniu interesów wierzycieli. W porę wdrożone działania mogą pomóc firmie przetrwać najtrudniejszy okres.

Z czym wiąże się restrukturyzacja?

Restrukturyzacja jest swego rodzaju procesem, szeregiem działań, które mają zwiększyć efektywność i wydajność przedsiębiorstwa. Celem restrukturyzacji jest ochrona przed finansowym kryzysem, w wyniku którego firmę trzeba byłoby zamknąć. Zanim przystąpi się do tych działań, trzeba dokładnie przyjrzeć się firmie i wszystkim obszarom działalności, by zdiagnozować, w którym z nich trzeba dokonać zmian i usprawnić funkcjonowanie. Należy określić, gdzie zmiany nie są konieczne, a firma odnosi zyski, a w których obszarach pojawiają się straty.

Trafna diagnoza jest najważniejsza, ale nie jest jedynym determinantem tego, czy restrukturyzacja przyniesie zamierzony skutek. Ważna jest też otwartość na zmiany, które niejednokrotnie są poważne i radykalne. Może się na przykład okazać, że niezbędna jest rezygnacja z usług niosących za sobą wysokie koszty bądź zamknięcie działu przyczyniającego się do pogarszania się sytuacji firmy. Podjęcie decyzji o restrukturyzacji jest dla firmy trudna i często postrzega się ją jako ostatnią deskę ratunku. Jednak trzeba mieć świadomość, że może to być pierwszy krok w stronę poprawy sytuacji firmy. Nie brakuje na rynku przedsiębiorstw, którym proces ten pomógł odzyskać płynność finansową.

Szybsza restrukturyzacja dzięki Virtual Data Room

Zanim rozpoczniemy działania restrukturyzacyjne, potrzebna jest diagnoza i plan. W tym celu firmy poszukują zewnętrznych specjalistów, którzy przeprowadzą audyt. Po pierwsze mają oni doświadczenie w tego rodzaju czynnościach, po drugie spojrzenie osoby z zewnątrz będzie bardziej obiektywne. Konieczne będzie udostępnianie ważnych dokumentów firmowych, a wtedy warto wziąć pod uwagę Virtual Data Room. To elektroniczne repozytorium dokumentów, w którym przechowywane i współdzielone mogą być nawet najbardziej poufne dane. Dostęp do nich jest ściśle kontrolowany i mogą z nich korzystać tylko uprawnieni użytkownicy. Dzięki temu minimalizuje się ryzyko, że do danych wrażliwych będą mieć wgląd osoby niepowołane.

Poza tym Virtual Data Room pomoże usprawnić cały proces. Dostęp do dokumentów jest możliwy o każdej porze i z dowolnego miejsca na świecie, co pozwala oszczędzić mnóstwo czasu na dojazdach i osobistych wizytach specjalistów w siedzibie firmy. Rozwiązanie to będzie pomocne również wtedy, gdy przedsiębiorstwo będzie poszukiwać inwestorów. Przez to, że VDR jest usługą online, można będzie dotrzeć do wielu podmiotów jednocześnie. Tak samo system ten pomocny będzie przy ubieganiu się o kredyt albo kiedy będziemy chcieli usprawnić swoje kontakty z syndykiem.

  Artykuł powstał przy współpracy z fordata.pl