Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Za co odpowiedzialny jest kierownik projektu? U nas się tego dowiesz!

kierownik projektu
 |  Informacja prasowa  |  Biznes i finanse

Jedną z kluczowych postaci każdego zespołu projektowego jest jego kierownik. Jednak, aby nim zostać, powinien spełnić kilka warunków. Przede wszystkim powinien wyróżniać się na tle współpracowników odpowiednią wiedzą i doświadczeniem. Taka osoba będzie dowodzić grupą osób i prowadzić projekt do zakończenia, zgodnego z oczekiwaniami klienta. Ma on decydujący wpływ na każde zadanie, z tego powodu to on ponosi odpowiedzialność za ewentualne niepowodzenia.

Zakres odpowiedzialności

Kierownik projektu, posiadający zdolności przywódcze jest kompetentnym kontrolerem jakości oraz pilnuje dokładności realizacji założeń. Potrafi dysponować posiadanymi zasobami, a także jest pomostem między pracownikami a klientami. Charakteryzuje się on nieprzeciętną charyzmą i odpowiedzialnością za powierzone zadania i środki.

Kierownik jest odpowiedzialny za dostarczenie produktu zgodne z wymaganiami klienta. Jednak w fazie realizacji nie może wykorzystać większej ilości środków niż wstępnie powierzone. Powinien także dotrzymywać terminów zawartych w umowie. Spełnienie wszystkich założeń sprawi, że jego praca zapewni przedsiębiorstwu zysk.

Za co jeszcze odpowiada kierownik? Może on dobierać współpracowników według swojego uznania oraz organizować im pracę. Musi on regularnie kontaktować się ze wszystkimi grupami, które uczestniczą w danym projekcie. Do jego zadań zalicza się także bieżące reagowanie na wynikające w trakcie zadań problemy oraz podejmuje on decyzję w sytuacji konfliktowej.

Kierownik jest odpowiedzialny za połączenie wszystkich działań w jedną spójną całość. Kontroluje on postępy każdego pracownika i motywuje go do przyspieszenia prac. Wynika to z faktu, że musi on tak prowadzić prace, aby były zgodne z harmonogramem. Stara się, aby każde zadanie było wykonane szybciej. W ten sposób zyskuje się czas na ewentualne poprawki.

Zadania kierownika

Istnieją cztery podstawowe zadania, które wypełnia kierownik projektu. Na początku przeprowadza on monitoring otoczenia projektu. Na tej podstawie może ustalić jego możliwości i zagrożenia.

Podczas realizacji projektu pełni funkcję motywatora. Odpowiednio zmotywowany pracownik charakteryzuje się większą kreatywnością i wydajnością. Zdaje sobie też sprawę, że współpraca jest kluczem do osiągnięcia sukcesu.

Kierownik ma za zadanie stworzyć misję. Ta natomiast stanowi podstawę wizji przedsiębiorstwa, na której może opierać się jego rozwój.

Umiejętności przywódcze są bardzo ważne w procesie planowania. Na barkach kierownika projektu spoczywa wyznaczenie celu projektu i zorganizowanie poszczególnych zadań. To on musi wykazać, jakie środki są mu potrzebne do osiągnięcia celu.

Bierze też udział w utworzeniu zespołu projektowego. Określa on zarys planu i dobiera personel pod kątem zadań, które będą mieli do wykonania. W wielu przypadkach musi on zorganizować szkolenia w celu uzupełnienia wiedzy podwładnych.

Po wykonaniu wszystkich prac jest zobowiązany do wykonania sprawozdania i pozostałej wymaganej dokumentacji. Musi się rozliczyć z wykorzystanych środków.

  Artykuł powstał we współpracy z Leadership Center