Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


W jaki sposób dział HR może wspierać organizację?

męzczyźni z tabletem siedzący na ławce
 |  Informacja prasowa  |  Biznes i finanse

Wsparcie działu HR w firmie nie musi ograniczać się jedynie do rekrutowania, szkolenia czy motywowania pracowników. Warto przestać myśleć o tym dziale w szablonowy sposób. W nowoczesnych organizacjach pracownicy HR są partnerami dla pracowników, biorą udział w najistotniejszych dla firmy procesach, a jednocześnie ich kompetencje przysługują się rozwojowi całego biznesu.

Wsparcie działu HR – jakie są jego główne zadania?

Kiedy myślimy o dziale HR, który zajmuje się zarządzaniem zasobami ludzkimi w firmie, w pierwszej kolejności przychodzi nam na myśl prowadzenie rekrutacji, szkoleń czy organizowanie imprez integracyjnych. To oczywiście ważne obowiązki pracowników HR, jednak ograniczenie się do nich jest poważnym błędem. Wsparcie HR uwidacznia się bowiem w wielu innych obszarach:

 • Dział HR trzyma rękę na pulsie, badając i analizując rynek pracy, nowe trendy, wysokość płac i rodzaj benefitów, a na tej podstawie przedstawia skuteczne rozwiązania, które przełożą się na motywację i zaangażowanie pracowników.
 • Wsparcie HR polega na opiece nad pracownikami, byciu ich partnerem, również w trakcie podejmowania decyzji managerskich.
 • Planowanie i budowanie ścieżek kariery, wyłapywanie liderów i talentów, którym zostaną powierzone kluczowe dla biznesu zadania.
 • Rozwijanie kompetencji pracowników.
 • Planowanie oraz wdrażanie spójnej i przejrzystej komunikacji z pracownikami.
 • Wdrażanie nowych pracowników, monitorowanie aktualnie zatrudnionych osób i dbanie o ich relacje z pracodawcą.

Wsparcie działu HR a rozwój firmy

Realizacja kluczowych celów biznesowych rozwijającego się, nowoczesnego przedsiębiorstwa nie może obyć się bez wsparcia działu HR. Powinien on być obecny podczas podejmowania strategicznych dla firmy decyzji, służyć w tych momentach bieżącymi analizami rynku, nowych i przewidywanych trendów. Wsparcie działu HR jest niezbędne dla:

 • planowania struktury stanowisk i polityki z nią związanej;
 • planowania polityki wynagrodzeń, rozwoju, budowania ścieżek kariery;
 • przygotowania systemów oceniania pracowników;
 • planowania i wdrażania strategii brandingowej firmy;
 • przygotowania i wdrażania strategii employer branding, czyli budowania wizerunku pracodawcy z wyboru;
 • opieki nad pracownikami podczas wprowadzania istotnych dla firmy zmian;
 • doradzania zarządowi w zakresie kompetencji pracowników, które mogą okazać się przydatne w ważnych projektach;
 • usprawniania procesów związanych ze strategią biznesową firmy.

Znaczenie działu HR dla całej organizacji

Spróbujmy wyobrazić sobie powyższe procesy bez wsparcia działu HR. W firmie prawdopodobnie zapanowałby chaos, a podejmowane decyzje często okazywałyby się nietrafione czy szkodliwe w skutkach. To tak, jakby o finansach przedsiębiorstwa dyskutować bez dyrektora finansowego. Dlatego wielu ekspertów jest zdania, że dyrektor HR jest osobą niezbędną w zarządzie tak samo jak np. dyrektor sprzedaży. Wiele nowoczesnych przedsiębiorstw, a zwłaszcza dużych korporacji stosuje takie rozwiązanie, rozumiejąc, jak istotne dla biznesu jest wsparcie działu HR.

Artykuł powstał we współpracy merytorycznej z portalem hrk.pl