Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Pożyczka gotówkowa a grupa podatkowa

Pożyczka gotówkowa
 |  Artykuł partnera  |  Biznes i finanse

Co do zasady pożyczki podlegają opodatkowaniu stawką 0,5%. W wielu przypadkach pożyczkobiorcy mogą jednak liczyć na zwolnienie z podatku, także wtedy, gdy pożyczają pieniądze od osób fizycznych, w tym zwłaszcza rodziny. Jakie warunki trzeba więc spełnić, by nie płacić fiskusowi? Sprawdź, jak opodatkowanie pożyczki zależy od grupy podatkowej pożyczkodawcy.

Opodatkowanie pożyczki gotówkowej od firm i od osób fizycznych

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (PPC), pożyczkobiorca musi odprowadzić do Urzędu Skarbowego podatek w wysokości 0,5% pożyczanej kwoty. Z PPC zwolnione są jednak wszystkie zobowiązania zaciągane w instytucjach, które zajmują się udzielaniem pożyczek, takich jak na przykład:

  • banki;
  • kasy zakładowe, pracownicze kasy zapomogowo-pożyczkowe i inne tym podobne fundusze.

Pożyczki w banku nie są więc opodatkowane, a na rynku nie brakuje atrakcyjnych propozycji (sprawdź na przykład ofertę pożyczki gotówkowej w PKO Banku Polskim: https://www.pkobp.pl/klienci-indywidualni/pozyczki/szybka-pozyczka-gotowkowa/). W przypadku pożyczek od osób fizycznych także możesz liczyć na zwolnienie z podatku, ale zależy ono od wysokości pożyczanej kwoty i grupy podatkowej pożyczkodawcy.

Pożyczka gotówkowa bez podatku od najbliższej rodziny

Zwolenie z podatku bez względu na wysokość pożyczanej kwoty przysługuje Ci, gdy otrzymujesz pieniądze od najbliższej rodziny. Chodzi o osoby z tak zwanej zerowej grupy podatkowej, która obejmuje: małżonków, krewnych w linii prostej zstępnych (dzieci, wnuki itd.) oraz wstępnych (rodzice, dziadkowie itd.), rodzeństwo (także przyrodnie) oraz ojczyma lub macochę. Jeśli wysokość pożyczki przekracza jednak 9637 zł, należy w Urzędzie Skarbowym:

  • udokumentować otrzymaną pożyczkę (za pomocą potwierdzenia przelewu na konto osobiste lub zlecenia przekazu pocztowego);
  • złożyć deklarację PCC-3 w ciągu 14 dni od zaciągnięcia pożyczki.

Zwolnienia z podatku przy pożyczce od osób z grupy podatkowej I, II i III

PPC nie musisz też płacić w przypadku pozostałych pożyczek od osób fizycznych, o ile kwota, którą pożyczasz, jest niższa niż obowiązujące limity. Nie masz też wtedy obowiązku zgłaszania pożyczki do Urzędu Skarbowego.

Najwięcej, bo aż do 9637 zł możesz pożyczyć bez podatku od osób z grupy podatkowej I. Oprócz najbliższych wymienionych już w grupie zerowej, zalicza się do niej również teściów oraz zięcia i synową. Do limitu wliczają się jednak wszystkie kwoty pożyczone od danej osoby w ciągu 5 lat.

Zwolnione z podatku mogą być też pozostałe pożyczki od osób fizycznych, ale tylko jeśli nie przekraczają 1000 zł. Co ciekawe, nie ma przy tym znaczenia, czy pożyczkodawca należy do grupy podatkowej II (zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych) czy grupy podatkowej III (dalsi krewni oraz znajomi i obce osoby).