Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Jak uzyskać pozwolenie na pobyt lub zezwolenia na pracę w Polsce?

podpisanie umowy o pracę
 |  Artykuł partnera  |  Biznes i finanse

Proces uzyskania zezwolenia na pobyt lub pracę w Polsce jest jednym z najważniejszych etapów procesu imigracyjnego. Przepisy są dość surowe, dlatego ważne jest, aby wiedzieć, co możesz, a czego nie możesz zrobić.

Jeśli chcesz przebywać w Polsce krócej niż 3 miesiące, nie potrzebujesz pozwolenia na pracę ani pobyt. Wystarczy zarejestrować swój pobyt na najbliższym posterunku policji i uzyskać wizę wjazdową. Jeśli przebywasz dłużej niż 3 miesiące, ale krócej niż 1 rok, będziesz potrzebować zezwolenia na pobyt czasowy. Ten rodzaj wizy nie pozwala cudzoziemcom na legalną pracę w Polsce. Jeśli przebywasz dłużej niż 1 rok, konieczne jest uzyskanie statusu stałego pobytu, który umożliwia cudzoziemcom legalną pracę również w Polsce.

Kto kwalifikuje się do polskiego zezwolenia na pobyt?

Polskie prawo uprawnia do uzyskania zezwolenia na pobyt w Polsce następującym kategoriom osób:

  • osoby, które uzyskały status uchodźcy lub ochronę czasową w Polsce;
  • osoby, którym przyznano w Polsce status ochrony uzupełniającej;
  • osoby, które mają prawo do azylu, ale nie spełniają wymogów do uzyskania statusu uchodźcy lub ochrony czasowej;
  • członkowie rodzin uchodźców i osoby uprawnione do azylu, w tym małżonkowie i dzieci.

Legalizacja pracy cudzoziemców nie jest wcale taką skomplikowaną sprawą i faktycznie po znalezieniu odpowiedniej firmy można bez problemu przejść przez te wszystkie formalności. Nie jest to trudne i po odpowiednim kontakcie cały proces legalizacji można przejść przez kilka godzin.

Jak ubiegać się o zezwolenie na pobyt w Polsce?

Istnieje kilka sposobów ubiegania się o zezwolenie na pobyt w Polsce. Najpopularniejszym z nich jest robienie tego online.

Ważne, aby ubiegając się o zezwolenie na pobyt w Polsce, mieć przy sobie wszystkie niezbędne dokumenty. Jeśli Twój wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, otrzymasz zezwolenie na pobyt czasowy ważne przez 12 miesięcy. Jeśli Twój wniosek zostanie odrzucony, możesz odwołać się od decyzji w ciągu 14 dni od powiadomienia przez władze.

Więcej o procesie pobytu w Polsce można dowiedzieć się na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Administracji.

Legalizacja cudzoziemców w Polsce: dlaczego to ma znaczenie i jak wpływa na obywateli polskich i cudzoziemców

Legalizacja cudzoziemców w Polsce to kwestia od dawna poruszana. Jest to temat, który jest dyskutowany od wielu lat, ale dopiero niedawno rząd ostatecznie zdecydował się na podjęcie działań. Legalizacja cudzoziemców w Polsce będzie miała wiele pozytywnych skutków zarówno dla obywateli polskich, jak i cudzoziemców mieszkających i pracujących w Polsce.