Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Jak podnieść płynność finansową firmy?

płatność za fakturę
 |  Artykuł partnera  |  Biznes i finanse

Twoja firma ma przejściowe problemy z płynnością finansową? Gdy chcesz im zapobiegać, skorzystaj z działań oraz dodatkowych zewnętrznych źródeł finansowania, które zapewnią Ci szybki dostęp do pieniędzy.

Płynność finansowa firmy – co na nią wpływa?

Płynnością finansową w biznesie określa się stan, w którym można bez problemów regulować zobowiązania, między innymi opłacać podatki, faktury, wynagrodzenia pracowników.

Gdy płynność finansowa jest zaburzona, w takim przypadku przedsiębiorstwo zaczyna mieć trudności z utrzymaniem swojej równowagi finansowej, co może spowodować niewypłacalność, a nawet prowadzić do bankructwa.

Na płynność finansową firmy wpływa wiele czynników, które zarówno zależą od niej samej, jak i są od niej niezależne. Są to między innymi stosowane przez nią terminy płatności, formy zapłaty, jej kontrahenci, a także branża, w której prowadzona jest działalność.

Wobec tego niektóre firmy są w większym stopniu narażone na zaburzenie płynności finansowej niż inne. W takiej sytuacji kluczowe znaczenie ma wybór rozwiązań, które pomogą utrzymać równowagę między wpływami i wydatkami, a przez to mogą zredukować ryzyko niewypłacalności i upadłości firmy.

Jak zadbać o płynność finansową firmy?

Aby podnieść płynność finansową w biznesie, można wykorzystać zróżnicowane rozwiązania, na przykład:

  • Sprawdzenie kontrahenta - zanim nawiążesz współpracę z nowym kontrahentem, sprawdź, czy jest on godny zaufania, na przykład za pomocą baz dłużników online czy opinii, jakie można znaleźć w internecie.
  • Przedpłata - w przypadku większych kwot na fakturach poproś kontrahenta o przekazanie przedpłaty, dzięki czemu możesz uchronić się w pewnym stopniu przed ryzykiem jego niewypłacalności.
  • Różne terminy płatności faktur - gdy istnieje taka możliwość, wystawiaj faktury o różnych terminach płatności, dzięki czemu nie dojdzie do sytuacji, gdy wszyscy kontrahenci będą mieli jeden termin zapłaty. Dzięki temu można uzyskać stały dostęp do pieniędzy.
  • Kredyty i pożyczki bankowe - są one traktowane jako zewnętrzne źródła finansowania przedsiębiorstw, które pozwalają na sfinansowanie różnych wydatków, na przykład kosztów zamówień, wynagrodzeń, inwestycji. Obecnie kredyty i pożyczki w banku można otrzymać w różnych wariantach, na przykład jak kredyt obrotowy, inwestycyjny. Można też wybrać kartę kredytową dla firmy.
  • Faktoring - finansowanie faktur również jako źródła finansowania przedsiębiorstw traktowane są usługi faktoringowe. Polegają one na finansowaniu faktur wystawionych przez przedsiębiorstwa. Faktor, czyli firma świadcząca faktoring nawet w 24h przekazuje pieniądze do swojego klienta – faktoranta. Faktoring jest bardzo dobrym wyborem dla firm, które wystawiają faktury z wydłużonym terminem zapłaty. Teraz dostępny jest też faktoring online pozwalający na łatwe przekazywanie faktur do faktora przez internet.