Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Usługa dla dużych firm – bezpłatne Badanie Dojrzałości Innowacyjnej przedsiębiorstwa

Badanie Dojrzałości Innowacyjnej przedsiębiorstw
 |  Informacja prasowa  |  Biznes i finanse

Aby wesprzeć przedsiębiorców procesie adaptacji do zmieniających warunków funkcjonowania wywołanych pandemią, PFR wprowadza Badanie Dojrzałości Innowacyjnej- nową usługę dla dużych firm, które skorzystały z finansowania z Tarczy dla dużych firm lub tych, które chcą przeprowadzić transformację w swojej firmie.

Celem tego narzędzia jest zbadanie ogólnej kondycji przedsiębiorstwa pod kątem dojrzałości innowacyjnej oraz wskazanie obszarów, które mogą być istotne dla wzmocnienia odporności przedsiębiorstwa  na nową (po-COVIDową) rzeczywistość.

Jest to praktyczna wskazówka dla firm, które potrzebują bodźca do rozwoju, restrukturyzacji, wzmacniania eksportu i wejścia na nowe rynki. Zapraszamy firmy produkcyjne i usługowe do skorzystania oferty i zapisana się na badanie dojrzałości innowacyjnej w swoim przedsiębiorstwie.

Zakres badania dojrzałości innowacyjnej skupia się na działaniu firmy w obszarach innowacji, transformacji cyfrowa i energetycznej. Udział w badaniu polega na udzieleniu odpowiedzi na szereg pytań ankietowych związanych z wymienionymi obszarami. Do wywiadu zapraszana jest kadra zarządzająca przedsiębiorstwem (od jednej do trzech osób), która potrafi odpowiedzieć na pytania dotyczące zarówno strategii  jak i poszczególnych procesów w firmie. 

Na podstawie udzielonych odpowiedzi przedsiębiorstwo w przeciągu tygodnia otrzymuje bez żadnych kosztów i zobowiązań kompleksowy raport przygotowany przez doradców PFR , który zawiera ogólną ocenę stopnia dojrzałości innowacyjnej przedsiębiorstwa oraz rekomendacje do obszarów: innowacyjność, transformacja cyfrowa i energetyczna. Do każdego z obszarów transformacji uwzględniony jest opis oraz szerszy kontekst do zmiany. Ocena proponowanych zmian, związanego z nim ryzyka oraz kosztów wdrożenia oraz samego wdrożenia pozostaje w gestii firmy. Oferta Grupy PFR umożliwia dalsze wsparcie finansowe oraz doradcze w zakresie wdrażania rekomendacji.

Aby skorzystać z bezpłatnego badania, zachęcamy zainteresowane spółki do zgłoszenia chęci wykonania badania pod linkiem.

Mamy nadzieję, że zaproponowane badania  w uzupełnieniu do finansowania oferowanego przez PFR, będzie dodatkowym czynnikiem sukcesu dla przedsiębiorstw.