Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Postępowanie restrukturyzacyjne krok po kroku

wypełnianie dokumentów
 |  Artykuł partnera  |  Biznes i finanse

Wiele osób boryka się z problemem ze spłatą kredytu. Właściwie nietrudno jest popaść w pułapkę zobowiązań. Jednak nie zawsze musi to od razu oznaczać powstanie zadłużeń. Są bowiem sposoby i rozwiązania, które umożliwiają ustabilizowanie takiej ciężkiej sytuacji finansowej. Jednym z nich jest właśnie restrukturyzacja. Sprawdźmy więc, jakie korzyści zapewnia otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego.

Postępowanie restrukturyzacyjne — co to?

Restrukturyzacja to nic innego, jak rodzaj postępowania sądowego, które umożliwia dłużnikowi ustalenie nowego planu spłaty zobowiązań wierzycielowi. Prowadzi się je wobec osób niewypłacalnych, a także tym, którym taka niewypłacalność grozi. Celem postępowania restrukturyzacyjnego jest redukcja zadłużenia, a także uniknięcie konieczności ogłoszenia upadłości dłużnika. Dzięki jego wszczęciu możliwe jest również wstrzymanie wypowiedzenia umów oraz rozłożenie całego zobowiązania na raty, które będą możliwe do spłaty dla osoby zadłużonej.

Wszystkie te udogodnienia realizowane są oczywiście w świetle przepisów. Warto podkreślić także, że stosuje się je tak, by były dogodne nie tylko dla dłużnika, ale i wierzyciela. Właśnie dlatego też w postępowaniu restrukturyzacyjnym finalną korzyść czerpie zarówno dłużnik, jak i wierzyciel. A to dlatego, że dzięki jego wszczęciu, i ustaleniu korzystnych dla obu stron zasad, osoba zobowiązana będzie mogła w końcu spłacać zadłużenie terminowo, co pomoże w odzyskaniu pełnej kwoty pożyczonej. Z tego też powodu jest to rozwiązanie, które obecnie stosuje się bardzo często, ponieważ banki zwykle się na nie godzą.

Na stronie KPR Restrukturyzacja możemy dowiedzieć się, że postępowanie restrukturyzacyjne może przybierać różne formy. Wszystko zależne jest od okoliczności i sytuacji, w jakiej jest dłużnik. Oto rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych:

  • Postępowanie o zatwierdzenie układu (PZU) — dłużnik zyskuje w nim ochronę przed egzekucją na 4 miesiące. Dotyczy to nawet sytuacji, gdy egzekucja komornicza została już wszczęta.
  • Przyspieszone postępowanie układowe — cały plan układowy tworzy w tym przypadku doradca restrukturyzacyjny. Co więcej, podczas przyspieszonego postępowania układowego, doradca także przeprowadza głosowanie wierzycieli i stosuje odpowiednie działania mające na celu zawieszenie postępowania egzekucyjnego.
  • Postępowanie układowe — doradca wykonuje tu takie same zadania jak przy postępowaniu przyspieszonym. Różnicą jest natomiast to, że można to postępowanie prowadzić, gdy zobowiązania sporne są wyższe niż 15% w zestawieniu do ogółu zobowiązań.
  • Postępowanie sanacyjne — to postępowanie dość rygorystyczne, w którym całą kontrolę nad firmą może przejąć zarządca.

Restrukturyzacja zadłużenia w banku — co to?

Restrukturyzacja zadłużenia w banku to po prostu zmiana dotychczasowych warunków finansowania. Dzięki wdrożeniu takiego procesu możliwe jest dopasowanie modelu spłaty zobowiązania do sytuacji finansowej kredytobiorcy. To pozwala na ułatwienie regulacji zobowiązań i sprawia, że mogą być one spłacane terminowo. Restrukturyzacja zadłużenia w banku może dotyczyć różnego rodzaju kredytów. Najczęściej wdraża się ją w przypadku kredytów gotówkowych, natomiast możliwe jest także zastosowanie restrukturyzacji kredytu hipotecznego. 

Postępowanie restrukturyzacyjne a restrukturyzacja zadłużenia w banku — różnice

Chociaż na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że restrukturyzacja zadłużenia w banku to to samo, co postępowanie restrukturyzacyjne, to jednak nie jest to prawda. Ta pierwsza jest bowiem procesem wewnętrznym, który prowadzony jest na podstawie regulacji ustalonych przez daną instytucję finansową. Natomiast postępowanie restrukturyzacyjne reguluje prawo restrukturyzacyjne. To oznacza, że jest ono prowadzone w myśl ustawy, która zapewnia bardziej wymierne korzyści. Wszystko o restrukturyzacji: https://kpr-restrukturyzacja.pl/faq/.