Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Polski Ład 2.0 - Podsumowanie najważniejszych zmian

podatki
 |  Artykuł partnera  |  Biznes i finanse

Przekroczenie półmetku roku 2022 wiąże się także z wejściem w życie drugiej odsłony popularnej ustawy, zmieniającej prawo podatkowe z początkiem tego roku. Polski Ład 2.0 jest bezpośrednio powiązany z jego pierwotną wersją, wprowadza istotne poprawy funkcjonowania prawa podatkowego, mając na celu osiągnięcie pierwotnych jej założeń. Jest to nie tylko korekta, której działanie wpłynie na przyszłe zarobki czy rozliczenia podatkowe. W tym przypadku mamy do czynienia ze zmianą, która wprowadza również i korektę odnośnie do składek naliczanych podczas pierwszej połowy roku. Warto zatem poznać zmiany, jakie Polski Ład 2.0 ze sobą niesie. Przygotowaliśmy dla Państwa podsumowanie najważniejszych z nich.

Zmiana stawki PIT – obniżenie z 17 do 12 procent

Jest to podstawowa zmiana, obejmująca swoim działaniem największą rzeszę podatników. Zachodzi ona wewnątrz pierwszego progu podatkowego, a więc tego, gdzie dochody w skali roku nie przekraczają kwoty 120 tyś złotych brutto, rozliczających się według zasad ogólnych – skali podatkowej. W konsekwencji zmianie uległa także kwota zmniejszająca podatek, że wcześniejszego 425 zł miesięcznie do 300 zł miesięcznie. Wszelkie nadpłaty od stycznia 2022 zostaną zwrócone. W celu umożliwienia obliczania zachodzących zmian oraz ich wpływu na portfele podatników uruchomiony został rządowy kalkulator online – Kalkulator #Niskie Podatki. Warto skorzystać z tego narzędzia oraz posiąść wiedzę co do tego, w jaki sposób obliczeń tych należy dokonywać, skąd pochodzą uzyskane wyniki. Kurs księgowości to rozwiązanie, które rozważyć powinna każda osoba zainteresowana swoimi finansami. Poszerzenie swojej wiedzy w zakresie stale zmieniającego się prawa podatkowego zapewni większą świadomość co do tego, jak wpływa ono na nasze finanse.

Wycofanie ulgi na klasy średniej

Wprowadzony wraz z Polskim Ładem sposób naliczenia ulgi dla klasy średniej, będący odpowiedzią na brak możliwości odliczania składki zdrowotnej od podatku. Decyzja o jej wycofaniu może być związana z silną krytyką z jaką spotkał się sam pomysł oraz jego implementacja. Podtrzymana zostaje, jednakże możliwość skorzystania z niej, gdyby po wprowadzanych zmianach w prawie podatkowym wpłynęły one na stratę podatnika. W takich przypadkach skorzystanie z tej ulgi będzie wciąż możliwe, jej zastosowanie lub też nie będzie dokonywane przez Urząd Skarbowy, bez ingerencji podatnika, z myślą o korzyściach danej osoby.

Zwiększenie kwoty przekazywanej na Organizacje Pożytku Publicznego

Podniesiona o pół punktu procentowego, a więc ze wcześniejszego 1% kwoty całorocznego podatku, do 1.5% została kwota jaką można przekazać na Organizacje Pożytku Publicznego podczas składania deklaracji PIT za poprzedni rok podatkowy. Warto rozważyć na którą z organizacji przekazać byśmy chcieli tę zwiększoną kwotę.

obliczanie podatku

Zmiany kwot dotyczących preferencji podatkowych rodziców, opiekunów oraz samych dzieci

Wcześniej obniżona kwota dochodów jakie dziecko mogło osiągnąć w skali roku (3089 zł) ulega znacznemu, kilkukrotnemu, podniesieniu sytuując ją na poziomie 16061,28 zł (kwota ta jest dwunastokrotnością wysokości renty socjalnej). Gdy dochody dziecka nie przekroczą tej kwoty rodzic/opiekun zachowa możliwość skorzystania z preferencji podatkowych.

Samotni rodzice – ponownie rozliczą się z dzieckiem

Możliwość ta zostaje także ponownie nadana samotnie wychowującym dzieci rodzicom. Zniesiona zostanie wcześniejsza ulga wysokości 1500 zł, w jej miejsce zostaje wprowadzona możliwość podwójnego rozliczenia się z wychowywanym dzieckiem, zapewnia to podwojenie kwoty wolnej od podatku.

Ujednolicenie terminów składanie rocznych zeznań podatkowych PIT

Termin 30 kwietnia staje się wspólnym terminem, do którego należy złożyć zeznania podatkowe, również w przypadku PIT-28 oraz PIT-28S (ryczał od przychodów ewidencjonowanych oraz dla tych, który posługują się kartą podatkową).

Zmiany dotyczące ulgi na zabytki

Koncentrować się ona będzie już nie na samej kwestii zakupu rejestrowanych nieruchomości zabytkowych, który pomniejszał dochód opodatkowany, kluczowa staje się kwestia kosztów remontów, ich konserwacji i odrestaurowania. Odliczyć tę kwotę będzie można dopiero po zakończeniu prac, po uzyskaniu zaświadczenia wojewódzkiego konserwatora zabytków. Wartością stają się zatem faktyczne działania w imię poprawy stanu zabytków nieruchomy, nie sama kwestia ich wykupu.

Podsumowując, zmiany są korektą i pewną modyfikacją wcześniej funkcjonującego prawa na rzecz jego usprawnienia jego działania oraz z myślą o redukcji niekorzystnych wcześniej przepisów. Ich działanie nie wiąże się tylko i wyłącznie z początkiem drugiej połowy roku, lecz mamy do czynienia ze zmianami, których efekt dotyczy również wcześniejszego okresu roku 2022. By być z nimi na bieżąco oraz móc sprawnie je interpretować kurs księgowości przydałby się każdemu rozliczającemu swoje podatki, być może to właśnie powinien zawierać Polski Ład w swojej kolejnej wersji…