Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Jakie podatki musi płacić przedsiębiorca?

podatki
 |  Artykuł partnera  |  Biznes i finanse

Płacenie podatków to obowiązek, który dotyczy każdego obywatela, a w szczególnym stopniu przedsiębiorcę. Ich ostateczny rodzaj zależy jednak od formy w jakiej jest prowadzona działalność, sposobu rozliczenia, posiadanego majątku oraz ewentualnego wpływu na środowisko. To z kolei przekłada się także na samą księgowość oraz jej formę (małą lub pełną). Co trzeba wiedzieć na ten temat?

Podatek dochodowy

To podstawowy podatek, który dotyczy zarówno osób fizycznych, jak i prowadzących działalność. Określa się go jako podatek bezpośredni i jest zależny od wysokości dochodu. Jeśli chodzi o jego wysokość oraz terminy płatności, wszystko zależy od tego na jaką formę opodatkowania się zdecydowaliśmy. W przypadku najpopularniejszej, czyli skali podatkowej, obowiązują stawki 17% (dochód do 85 528 zł) i 32%. Jeśli zdecydujemy się na podatek liniowy, stawka jest stała i wynosi 19%, a zatem nie ma na nią wpływu wysokość dochodu.

Podatek od towarów i usług (VAT)

O ile w przypadku podatku dochodowego zewnętrzna księgowość nie zawsze jest konieczna, to już w sytuacji gdy przedsiębiorca musi płacić podatek VAT, raczej nie obejdzie się bez pomocy biura rachunkowego. Podstawowa stawka wynosi 23%, a oprócz tego obowiązują stawki 8%, 5%, 4% i 0%, dotyczące poszczególnych branż. W tym przypadku wielu przedsiębiorców może skorzystać ze zwolnienia, ze względu na wysokość obrotów lub specyfikę danej branży.

Opłata za korzystanie ze środowiska

Choć tego typu opłata nie jest klasyfikowana jako podatek, dotyczy ona wszystkich przedsiębiorców, którzy z związku z prowadzoną działalnością używają maszyn lub innych urządzeń emitujących szkodliwe substancje i wywierających negatywny wpływ na środowisko. Dotyczy to zatem m.in. działalności związanych z ogrodnictwem, warzywnictwem, rybactwem śródlądowym, chowem oraz hodowlą zwierząt. Obliczeniem wysokości opłaty zajmie się dla nas księgowość, uwzględniając m.in. zużycie paliwa.

Zapraszamy do współpracy: biuro rachunkowe Olsztyn