Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Co może posłużyć jako zastaw do pożyczki?

pożyczka pod zastaw
 |  Artykuł partnera  |  Biznes i finanse

Wraz z rozwojem oferty kredytów i pożyczek, rośnie liczba opcji zabezpieczeń ich spłaty. Wbrew pozorom, zabezpieczenie spłaty zadłużenia nie leży wyłącznie w sferze interesów wierzycieli, lecz również rodzi wiele korzyści dla samego pożyczkobiorcy. Ograniczenie ryzyka finansowego wierzyciela wiąże się z możliwością przyznania większej puli środków, ograniczeniem formalności i poprawą pozycji negocjacyjnej wnioskodawcy. Do najskuteczniejszych zabezpieczeń regulacji zobowiązania należy instytucja zastawu, związana z okresowym przeniesieniem własności na wyszczególnionych w umowie przedmiotach. Jakie składniki majątku można przekazać w zastaw celem otrzymania pożyczki? Na jaką wysokość pożyczki można liczyć w ramach ustanowionego zastawu?

Pożyczka pod zabezpieczenie zastawem – co może służyć jako zabezpieczenie spłaty długu?

Najważniejszą cechą, która wyróżnia pożyczkę pod zabezpieczenie od innych form finansowego wsparcia, jest mechanizm zastawu. Zastaw sprawia, że wierzyciel może zaoferować środki szerszej grupie podmiotów, bez obaw o ich niewypłacalność. Nawet jeśli klient zaprzestanie spłacania miesięcznych rat, dzięki zastawowi wierzyciel zyskuje pełne prawo do zaspokojenia swych roszczeń z majątku dłużnika. W katalogu przedmiotów lub obiektów wchodzących w zakres pojęcia zastawu znajdziemy przede wszystkim nieruchomości. Ich duża wartość czyni pożyczki pod nieruchomość atrakcyjną formą finansowania działalności gospodarczej. Dla wielu firm pożyczka pod zabezpieczenie okazuje się jedyną możliwością pozyskania funduszy na restrukturyzację, spłatę dotychczasowego zadłużenia czy przeprowadzenie inwestycji na rzecz poprawy konkurencyjności. Zastaw na nieruchomościach regulują zapisy ustawy o księgach wieczystych i hipotece, opublikowanej w 1982 roku. Pożyczki pod nieruchomość mogą dotyczyć wszelkiego rodzaju obiektów, takich jak mieszkania, domy, działki budowlane, grunty rolne czy lokale komercyjne. Jedynym warunkiem bezwzględnym pozostaje posiadanie prawa własności przez przyszłego pożyczkobiorcę, który musi przedłożyć potwierdzające ten stan dokumenty. Pożyczka pod zabezpieczenie hipoteką przyznawana jest na podstawie wskaźnika LTV, czyli stosunku wysokości pożyczki do wartości nieruchomości objętej zastawem. Pułap wskaźnika LTV stanowi jedno z ważnych kryteriów przy wyborze najlepszej firmy pożyczkowej. Im wyższe LTV, tym większe możliwości finansowania dla klientów.

Innym rodzajem zabezpieczenia spłaty, który dopuszcza Kodeks cywilny, jest zastaw na rzeczach ruchowych. W gronie zastawianych przedmiotów najczęściej znajdziemy pojazdy samochodowe, maszyny przemysłowe, elementy wyposażenia domu czy wartościowy sprzęt elektroniczny. Ostateczna wysokość pożyczki pozostaje zależna od postanowień między stronami, wyrażonych w umowie o przyznaniu finansowania.

Pożyczki pod nieruchomość dla firm

Znalezienie właściwej pożyczki pod nieruchomość dla przedsiębiorców to klucz do skutecznego finansowania rozmaitych celów. W tym kontekście szczególnie wyróżniają się usługi firmy Smartvest, która specjalizuje się w pożyczkach pod zabezpieczenie hipoteką dla małych przedsiębiorstw. Więcej informacji o ofercie znajdziesz na stronie internetowej www.smartvest.pl.