Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Rynek biurowy powoli wraca na stare ścieżki z przed pandemii

Rynek biurowy
Foto: Jakub Zazula, investmap.pl
 |  Artykuł partnera  |  Biznes i finanse

Jak wnioskują analitycy, w kolejnych latach może być problem z podażą nowych powierzchni biurowych. Popyt powoli wraca na stare ścieżki wzrostu. Prawie 650 tys. mkw. wyniósł popyt brutto w Warszawie na powierzchnie biurowe w 2021 roku. W tym czasie 325 tys. mkw. biur dostarczyli na rynek deweloperzy w stolicy Polski. Z tego względu całkowita podaż na tym rynku wzrosła do 6,15 mln mkw. Na stołecznym rynku wskaźnik pustostanów osiągnął poziom 12,7%.

Z kolei, jeśli chodzi o osiem rynków regionalnych w Polsce, to w 2021 roku wynajęto 595 tys. mkw. powierzchni biurowej. Jest to wynik gorszy o kilkanaście procent od tego z 2019 roku. Podaż w tym czasie wyniosła 226 tys. mkw., dzięki czemu na tych rynkach jest obecnie ponad 6 mln mkw. przestrzeni. Wskaźnik pustostanów jest natomiast wyższy niż w Warszawie i wynosi 14,1%.

Na rynku transakcyjnym natomiast mamy regres. 1,7 mld euro - tyle wyniosły transakcje przeprowadzone przez inwestorów w 2021 roku. Warto zaznaczyć, że w 2019 roku było to prawie 4 mld euro. Inwestorzy w tym czasie bardziej stawiali na rynek magazynowy.

Jakie są perspektywy na rynku biurowym?

Rynek biurowy po zakończeniu lockdownów nadal jest ważnym ogniwem biznesowym dla inwestorów. Jednak ze względu na wzrost popularności pracy hybrydowej, a wcześniej zdalnej, zmieniły się natomiast preferencje co do wynajmu biur. Coraz częściej najemcy łączą tradycyjny najem z biurem typu flex. Poza tym biura przechodzą swego rodzaju przeorganizowanie. Stawia się na sale do współpracy, a także do kreatywnej pracy.

Więcej uwagi poświęca się na tworzenie sal do wideokonferencji, a także spotkań na żywo. Aby optymalizować miejsca pracy stawia się na model hot desków. Pomimo tego, że deweloperzy w Warszawie oddali do użytku w 2021 roku 325 tys. mkw. powierzchni biurowej, to w oczy rzuca się widmo luki podażowej. Wolne powierzchnie biurowe znajdziesz na portalu Investmap: https://investmap.pl/powierzchnie-biurowe

Jak wygląda rynek transakcyjny?

Inwestorzy nadal są zainteresowani rynkami biurowymi w Polsce. Jednak część z nich kładzie większą uwagę na inwestycje typu value add. Polegają one na tym, że inwestor zarabia nie tylko na czynszach najmu, ale także na wzroście wartości samych nieruchomości. Są one obarczone wyższym ryzykiem, ale jak widać dla niektórych są bardziej perspektywiczne. W ten sposób inwestorzy szukają nieruchomości do przebudowy, wyburzenia bądź zmiany funkcji.

Jaka była aktywność najemców w 2021 roku?

1,2 mln mkw. - tyle wyniosła w 2021 roku aktywność najemców na 9-ciu rynkach biurowych w Polsce. Jeśli chodzi o aktywność transakcyjną to wciąż jest ona niższa niż była przed pandemią. Od połowy 2021 roku można była zaobserwować wzrost aktywności popytowej, która się wiązała z powracaniem firm do biur, a także z ożywieniem gospodarczym w kraju. Pomimo stosowanego przez wiele firm hybrydowego modelu pracy i niepewności co do przyszłości gospodarczej kraju, popyt w 2022 roku powinien kontynuować stopniowy trend wzrostowy.

Biura nadal będą stanowić ważną funkcję w życiu wielu firm. To właśnie dzięki nim, pracownicy mogą się integrować i współpracować na wielu płaszczyznach. Biuro to też miejsce wymiany doświadczeń, co wpływa na efektywność organizacyjną. Na odmrożenie procesów najmu będą miały wpływ powroty do biur.

Jakie będą tendencje na rynku biurowym w kolejnych miesiącach?

Na rynek biurowy będą miały wpływ dwie tendencje tj. powroty do biur i luka podażowa. Warto zaznaczyć, że w budowie jest 350 tys. mkw. biur, z czego prawie 290 tys. mkw. planowane jest do oddania w tym roku. Z tego względu najemcy nie będą już mieli takiego komfortu co do wyboru oferty jak w poprzednim roku. W strukturze najmu prym będą wiodły przedłużenia najmów. W 2019 roku ten wskaźnik wynosił tylko 33%, a już w 2021 roku 45%.

Zdaniem ekspertów wskaźnik pustostanów będzie malał. Natomiast dostępne oferty najmów będą w główniej mierze dotyczyć powierzchni biurowych w starszych budynkach, liczących ponad 10 lat. To właśnie one stanowią 52% całkowitych warszawskich zasobów. Na rynkach regionalnych tendencje będą podobne jak na rynku warszawskim.

Pomimo zadyszki na rynku biurowym i przechodzenia na pracę w formie hybrydowej, inwestorzy nadal pozytywnie patrzą na ten rynek. Rynek biurowy oferuje stabilne przepływy pieniężne i długi horyzont czasowy, a takie inwestycje lubią właśnie fundusze inwestycyjne. Luka podażowa powinna wpłynąć na wskaźnik pustostanów. Ponadto inflacja powinna spowodować to, że czynsze najmów pójdą w górę. Do tego dojdą wzrosty opłat za media i materiałów budowlanych. To może spowodować, że rynek biurowy stanie się jeszcze atrakcyjniejszy dla funduszy inwestycyjnych.