Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Szkolenia a wpływ na kondycję biznesu

szkolenie biznesowe
 |  Artykuł partnera  |  Biznes i finanse

W wielu przedsiębiorstwach wciąż panuje przekonanie, że inwestowanie w szkolenia biznesowe nie jest opłacalne. Pracodawcy obawiają się, że zorganizują z własnych środków szkolenia dla pracowników, a ci odejdą do innej firmy. Okazuje się jednak, że częściej pracę zmieniają pracownicy, którzy nie mają szans na rozwój swoich umiejętności i nie zdobywają wiedzy!

Podstawą każdego sukcesu w biznesie są ludzie, dlatego szkolenia powinny być jednym z najważniejszych punktów w planie rozwoju firmy.

Szkolenia biznesowe to wiele korzyści dla organizacji

Inwestowanie w szkolenia biznesowe dla obecnych pracowników to jak inwestowanie bezpośrednio w firmę i w jej zasoby. Szkolenia z obsługi klientów, sprzedażowe, szkolenia z zarządzania i wiele innych podnoszą profesjonalizm załogi, a tym samym jakość wykonywanej przez nich pracy.

Korzyści dla organizacji

Pracownicy lepiej radzą sobie z wykonywaniem zadań i rzadziej popełniają błędy. Lepiej się komunikują z klientami i między sobą, dzięki temu zmniejsza się ryzyko konfliktów, a zwiększa pozytywne oddziaływanie na klientów.

Dzięki szkoleniom pracownicy:

  • poznają nowe metody sprzedaży,
  • uczą się nowych technik negocjacji,
  • wiedzą, jak lepiej zarządzać swoim czasem,
  • są bardziej samodzielni, nie wymagają stałego nadzoru przełożonych.

Pracownik, który szybciej nawiązuje kontakty z potencjalnymi klientami i częściej zachęca ich do korzystania z usług albo towarów, przynosi bezpośrednie zyski. Z dobrze wykształconą kadrą firma osiąga lepsze wyniki.

Szkolenia dla firm to także niższa rotacja załogi, co oznacza, że znacznie rzadziej trzeba przeprowadzać nabór pracowników. Szukanie „na cito” kogoś do zespołu to ogrom pracy dla działu HR lub zewnętrznej firmy rekrutacyjnej.

Dowiedz się więcej o szkoleniach organizowanych przez Certes: https://szkolenia.certes.pl/szkolenia/

Emisja ogłoszeń, zbieranie CV, przeprowadzanie rozmów kwalifikacyjnych to zadania, które zajmują sporo czasu i są kosztowne. Przysposobienie nowego pracownika do pracy to kolejna trudność, przed którą staje pracodawca. Zamiast zatrudniać nowych ludzi, warto zainwestować w rozwijanie umiejętności wieloletnich podwładnych.

Ważne więc są także inwestycje w szkolenia z kompetencji miękkich, wspólne wyjazdy, imprezy integracyjne, w których uczestniczą przełożeni i podwładni. Wyższe kompetencje interpersonalne pracowników po szkoleniach biznesowych przekładają się także na lepszą atmosferę w pracy i obniżenie ryzyka wystąpienia poważnych konfliktów, które mogłyby zaburzyć pracę zespołu.

Pracownicy mogą także kształtować wizerunek firmy na rynku. Ich kwalifikacje przekładają się na opinie klientów na temat działalności przedsiębiorstwa. Pracownik z dużą wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami jest przedstawicielem firmy. Kiedy zrobi dobre wrażenie, szansa na to, że klient poleci usługi czy produkty znajomym albo doda pozytywną opinię o firmie w Internecie jest dużo większa. Wysokie kwalifikacje kadry to także większe zaufanie partnerów biznesowych.

Wysyłając podwładnego na szkolenie, można podpisać z nim umowę, która określi reguły korzystania z takich kursów, ograniczy możliwość odejścia z firmy lub zmotywuje pracownika do zwrócenia kosztów za szkolenie w przypadku zmiany pracy.

Korzyści dla pracowników

Pracownik zadowolony ze swojej ścieżki kariery jest bardziej zmotywowany do pracy, dba o firmę tak samo jak firma dba o niego. Pracownik, który ma szansę uczestniczyć w różnego rodzaju szkoleniach, czuje się zrealizowany, zadowolony, doceniany, chętniej wykonuje swoją pracę.

Dla wielu podwładnych nauka i zdobywanie nowych umiejętności zaspokaja potrzebę samorealizacji. Pracownicy chętniej podejmują się nowych zadań i nie boją się wyzwań, kiedy są wyposażeni w dużą wiedzę. Szkolenia więc mogą pełnić funkcję motywacyjną. Są także nagrodą za dotychczasową wytężoną pracę.

Pracownik, który za darmo może uczęszczać na szkolenia czy warsztaty, może brać udział w konferencjach, utożsamia się z firmą. Ma także większe poczucie stabilności zatrudnienia, więc rzadziej szuka innej pracy, w której ktoś doceni jego potencjał. U pracownika wzrasta poziom zaufania do firmy, co sprzyja dobremu samopoczuciu podczas wypełniania obowiązków.

W jaki sposób przeprowadzane są szkolenia?

Szkolenia motywacyjne, z zarządzania czy komunikacji w zespole nie przyniosą oczekiwanych efektów, jeśli nie będą dopasowane do potrzeb danej organizacji. To przedsiębiorca z pomocą firmy szkoleniowej określa swoje potrzeby.

Podstawą jest więc wybranie odpowiedniego partnera, którego pracownicy mają ogromne doświadczenie, są wiarygodni, szybko dostosowują program szkoleń do grupy, którą mają się zajmować. Atutem będzie też pomoc w uzyskaniu dofinansowań szkoleń.

Szkolenia biznesowe mogą odbywać się w siedzibie klienta, w weekendy, po godzinach pracy i w godzinach funkcjonowania firmy. Można je organizować również w zewnętrznych salach konferencyjnych albo podczas wyjazdowych zajęć integracyjnych.

Warto inwestować w szkolenia biznesowe

Warto traktować szkolenia biznesowe dla firm jak inwestycję, której koszty szybko się zwracają. Oszczędzanie na szkoleniach może wręcz przynosić straty finansowe, ponieważ rozwój firmy będzie zahamowany, a klientów nie będzie przybywać. Zaniedbani pracownicy mogą być nielojalni i nie wykorzystają swoich zdolności. A to od nich w znacznym stopniu zależy sukces firmy!