Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Czym jest i jak sprawdzić zdolność kredytową?

zdolność kredytowa
 |  Artykuł partnera  |  Biznes i finanse

Zanim bank lub inna instytucja finansowa udzieli Ci kredytu gotówkowego lub na zakup samochodu, musi się upewnić, że jesteś wiarygodnym kredytobiorcą i że nie będzie problemu ze spłacaniem przez Ciebie pożyczonych pieniędzy. Takie działania nazywa się sprawdzaniem zdolności kredytowej. Mówiąc najprościej, zdolność kredytowa to zdolność klientów do spłacenia kredytu, dlatego ważne jest, aby zrozumieć, jak sprawdzić zdolność kredytową klienta przed udzieleniem mu kredytu. Aby bank potrafił określić zdolność kredytową klienta, musi sprawdzić jego reputację w zakresie terminowych płatności i zdolność do kontynuowania spłacania kredytu po jego zaciągnięciu.

W celu sprawdzenia finansowej wiarygodności klientów brane są pod uwagę czynniki, które obejmują ich przychody i nieuregulowane zobowiązania. Trzeba także zrozumieć przyszłe perspektywy biznesowe firmy i trendy w jej branży, które mogą wpłynąć na ich zdolność do płacenia. Można określić ryzyko przedłużenia kredytu i określić ilościowo limity kredytowe, korzystając z kilku czynników, które stanowią podstawy określania wiarygodności kredytowej. Chociaż nie ma ścisłych wytycznych dotyczących sposobu ich określania, rozważenie każdej z nich może pomóc w przeprowadzeniu oceny kredytowej w celu oszacowania prawdopodobieństwa niewykonania zobowiązania i potencjalnej straty finansowej w przypadku udzielenia kredytu.

Jak sprawdzić zdolność kredytową klienta biznesowego?

Ustalenie, czy kredytobiorca ma doświadczenie i referencje, które wskazują, że jest godny zaufania i cieszy się opinią solidnej firmy, jest pierwszym krokiem każdego systemu informującego, jak sprawdzić zdolność kredytową. W celu uzyskania tej informacji warto zadzwonić do firm i instytucji, które zostały podane we wniosku jako referencje biznesowe, przejrzeć historię kredytową firmy i przeanalizować reputację firmy w branży. Każdy bank chce mieć pewność, że potencjalny klient lub klient będzie regularnie spłacał swoje zobowiązania. Zrozumienie sytuacji w zakresie przepływu środków pieniężnych firmy zapewni ten wgląd. W tym celu należy zbadać sprawozdania z przepływów pieniężnych, przeanalizować stosunek zadłużenia do dochodów i porównać go z historycznymi przychodami. 

Jeśli zobowiązania kredytobiorcy pozostaną niespłacone, może on zlikwidować określone aktywa, aby uregulować dług. Częścią skutecznej analizy kredytowej jest zrozumienie, jakie aktywa posiada klient lub partner handlowy, takie jak sprzęt lub należności. Zrozumienie, jak dobrze skapitalizowany kredytobiorca, może pomóc ocenić jego zdolność do płacenia za zakupione towary lub usługi. W tym celu należy uzyskać wgląd w poświadczone sprawozdanie finansowe potencjalnego klienta. Przed udzieleniem kredytu należy przyjrzeć się uważnie warunkom, które mogą wpłynąć na działalność klientów wnioskujących o kredyt. Gospodarka, sytuacja polityczna w kraju prowadzenia działalności oraz zagrożenia lub możliwości dla branży, w której działa firma, mogą pomóc w zrozumieniu, czy firma będzie nadal rentowna, czy też wyzwania mogą wskazywać na możliwość opóźnień w płatnościach.

Jak sprawdzić zdolność kredytową nowego klienta? 

Aby chronić swoją firmę przed opóźnieniami lub brakiem płatności za faktury, ważne jest, aby przed udzieleniem kredytu korzystać z odpowiednich narzędzi, aby dokładnie sprawdzić zdolność kredytową klientów. Wiedza o tym, jak sprawdzić zdolność kredytową nowego klienta stanowi podstawię prowadzenia każdego biznesu, w którym możliwe jest udzielania kredytu kupieckiego. Jednym ze sposobów na określenie zdolności kredytowej potencjalnych klientów jest współpraca z firmą Cofidis.

Cofidis pomaga firmom poprawić wydajność ich działów kredytowych, wyposażonych w narzędzia, które znacznie skracają czas potrzebny na zadania o znaczeniu krytycznym. Ubezpieczenie kredytu samochodowego to doskonały przykład tego, jak firmy mogą łatwo uzyskać więcej danych klientów w celu usprawnienia procesów kredytowych.

Bezpośredni kontakt z monitorowanymi nabywcami w celu uzyskania i analizy sprawozdań finansowych pozwala na lepszy dostęp do bezcennych informacji o klientach, opartych na danych z ogólnoświatowej sieci analityków i klientów. Analitycy ci mają wiedzę lokalną, a klienci udzielają informacji o swoich doświadczeniach płatniczych ze swoimi klientami.