Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Budownictwo drogowe jako ciekawa i perspektywiczna specjalność studiów

wykład na studiach - budownictwo drogowe
 |  Artykuł partnera  |  Biznes i finanse

Ostatnie 20 lat minęło w Polsce pod znakiem nieustannej rozbudowy sieci drogowej. Rozwój infrastruktury drogowej wcale się nie zatrzymuje. Tym samym zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu budownictwa drogowego jest bardzo duże. Nie dziwi zatem, że tak wiele osób wybiera studia inżynierskie budownictwo drogowe. Co warto wiedzieć o tych studiach?

Na czym polega budownictwo drogowe?

Warto podkreślić, że budownictwo drogowe to bardzo skomplikowana dziedzina. Osobom niezaznajomionym z tematem może się wydawać, że budowa drogi to proste zadanie, polegające głównie na wylaniu asfaltu. W rzeczywistości jest to ostatni etap skomplikowanego procesu, składającego się z wielu etapów.

Aby stworzyć nadającą się do użytku drogę, trzeba przede wszystkim przeprowadzić analizę gruntu. Następnie tworzy się projekt, uwzględniający przyszłe obciążenia drogi. Na tej podstawie dobiera się fundamenty. Kolejny etap to zaplanowanie głębokości i szerokości wykopów oraz sposobu stworzenia fundamentów. Dopiero później tworzy się kolejne warstwy drogi, a na końcu wylewa asfalt.

Warto pamiętać, że jeśli chodzi o budownictwo drogowe, studia powinny także uczyć, w jaki sposób należy eksploatować i jak dbać o drogę, aby dobrze służyła przez wiele lat.

Budownictwo drogowe studia – na czym polegają?

Wyjaśniliśmy pokrótce, czym jest budownictwo drogowe. Natomiast na czym polegają studia? Oczywiście poniekąd jest to zależne od danej uczelni. Przyjrzyjmy się studiom inżynierskim budownictwo drogowe na uczelni UTH. Uczelnia Techniczno-Handlowa w Warszawie prowadzi studia na kierunku budownictwo, a jedną ze specjalności, która może wybrać student, jest właśnie budownictwo drogowe. Studia inżynierskie budownictwo drogowe, jak sama nazwa wskazuje, kończą się uzyskaniem tytułu inżyniera z tej dziedziny. Oczywiście zawsze istnieje też możliwość kontynuowania edukacji na studiach magisterskich.

Budownictwo drogowe to studia, które mogą przybierać formę stacjonarną lub niestacjonarną. W tym pierwszym przypadku zajęcia są prowadzone przez 7 semestrów, natomiast studia niestacjonarne trwają o 1 semestr dłużej. W tym czasie student uczy się, jak projektować różne rodzaje dróg. Trzeba bowiem pamiętać, że inaczej wygląda budowa autostrady, czy drogi ekspresowej, a inaczej drogi wewnętrznej. Odmienne są bowiem wymagania względem maksymalnych obciążeń, inne są też wymiary i wiele innych parametrów.

Nie ma wątpliwości, że budownictwo drogowe to specjalność, która daje duże perspektywy. W Polsce, jak i w całej Europie, nieustannie realizowanych jest mnóstwo projektów zakładających budowę nowych dróg lub remonty już istniejących.