Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Czy każdy pracownik musi przejść szkolenie BHP?

szkolenie BHP
 |  Artykuł partnera  |  Biznes i finanse

Wstępne i okresowe szkolenia BHP są organizowane przez pracodawców dla osób zatrudnianych w firmie. Uczestniczenia w tego rodzaju szkoleniach wynika z zagrożeń związanych ze specyfiką danego stanowiska. Są one dobrowolne lub obowiązkowe, zależnie od rodzaju umowy określającej współpracę pomiędzy pracownikiem a osobą zatrudniającą. W jakiej sytuacji szkolenia BHP dla pracowników są konieczne?

Czym jest szkolenie BHP?

Szkolenie BHP odbywa się w formie wykładu, kursu seminarium bądź instruktażu. Szkolenia wstępne, organizowane jeszcze przed rozpoczęciem pracy, muszą odbywać się stacjonarnie. Zapoznają pracownika z oceną ryzyka zawodowego i przedstawiają instruktaż związany z danym stanowiskiem.

Podczas zajęć wstępnych omawiane są między innymi takie aspekty jak:

  • prawa i obowiązki pracownika wobec pracodawcy,
  • podstawowe przepisy BHP i PPOŻ.,
  • zagrożenia i ryzyka w czasie pracy na stanowisku,
  • zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
  • postępowanie w przypadku łamania przepisów BHP przez pracownika bądź pracodawcę.

Przepisy dotyczące BHP co jakiś czas są aktualizowane. Z tego powodu konieczne jest organizowanie szkoleń okresowych, które odświeżają wiedze. Prawo dopuszcza uczestnictwo w kursie w formie online. Wiele firm, np. Alerta, zajmuje się przeprowadzaniem takich szkoleń zarówno w zakładach pracy, jak  i przez internet.

Szkolenie BHP — dla jakich pracowników jest obowiązkowe?

Obowiązek organizacji szkoleń obejmujących kwestie BHP wynika z Kodeksu pracy. Każde środowisko wiąże się z zagrożeniami dla zdrowia pracowników, dlatego też są oni zobowiązani do odbywania kursów jeszcze przed rozpoczęciem wykonywania obowiązków. Ta konieczność dotyczy tak samo pracodawców i kadry zarządzającej. Wyjątek od tej zasady stanowią pracownicy zatrudnieni na podstawie umów cywilnoprawnych, czyli umowy zlecenie bądź umowy o dzieło. Zasady współpracy w tym przypadku określane są przez Kodeks Cywilny, który nie warunkuje udziału w tego rodzaju szkoleniach. Wyjątkiem są sytuacje, w których zleceniobiorca podejmuje się pracy o wysokim stopniu narażenia na utratę życia lub zdrowia.

W przypadku prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej przedsiębiorca nie jest zobligowany do brania udziału w szkoleniu BHP. Jednocześnie warunki wykonywania pracy takiej firmy muszą być zgodne z przepisami dotyczącymi ochrony przed zagrożeniem życia i zdrowia. W sytuacji przyjęcia do pracy choćby jednej osoby pojawia się konieczność zorganizowania kursu BHP zarówno dla siebie, jak i dla zatrudnionego.