Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Gaz ziemny w firmie – co trzeba wiedzieć?

spotkanie w firmie
 |  Artykuł partnera  |  Biznes i finanse

Mimo skomplikowanej sytuacji politycznej i gospodarczej gaz ziemny nadal jest masowo wykorzystywany przez polskie firmy. I nic nie wskazuje na to, aby mogło się to zmienić! Dlaczego warto wybrać gaz ziemny oraz o czym należy pamiętać, decydując się na to paliwo? O tym w poniższym artykule.

Gaz ziemny – co trzeba o nim wiedzieć?

Gaz ziemny to dobry kompromis pomiędzy odnawialnymi źródłami energii a paliwami kopalnymi. Nie jest zeroemisyjny, jednak podczas spalania gazu nie dochodzi do wytwarzania szkodliwych pyłów, a poziom emisji dwutlenku węgla jest zdecydowanie niższy niż w przypadku węgla kamiennego czy brunatnego. Co ciekawe, gaz ziemny ma na tyle duże znaczenie polityczne oraz gospodarcze (z uwagi m.in. na rosnącą inflację), że Unia Europejska uznała je za paliwo ekologiczne, na równi z odnawialnymi źródłami energii. Jednocześnie jest łatwiej dostępne niż OZE – wygrywa znacznie niższymi kosztami inwestycyjnymi, poza tym poziom produkcji nie jest zależny np. od warunków pogodowych. Ponadto gaz ziemny jest bezpieczny, a różnorodne metody transportu paliwa pozytywnie wpływają na bezpieczeństwo energetyczne. Kolejną zaletą jest jego wysoka wartość opałowa – podczas spalania wytwarza dwa razy więcej ciepła niż węgiel kamienny.

Gaz ziemny w Polsce

W Polsce gaz ziemny jest wykorzystywany jako paliwo napędowe, rezerwa mocy, a ponadto do ogrzewania, chłodzenia, zasilania procesów technologicznych, m.in. przy produkcji detergentów czy farb. Nie będzie przesadą, jeśli powiemy, że w naszym kraju gaz ziemny znajduje zastosowanie niemal w każdej branży i gałęzi przemysłu. 

Polska nie tylko importuje gaz, ale jest także jego producentem. Udokumentowane zasoby konwencjonalnego gazu ziemnego w naszym kraju wynoszą ponad 140 mld metrów sześciennych. Złoża tego surowca są zlokalizowane przede wszystkim na Niżu Polskim, przedgórzy Karpat oraz w polskiej strefie ekonomicznej Morza Bałtyckiego. Żywotność tych złóż szacuje się na około 25 lat.  

Z uwagi na opisane wcześniej kwestie ekologiczne oraz gospodarcze gaz ziemny zajął istotne miejsce w rządowej strategii „Polityka energetyczna Polski do 2040”. Zgodnie z założeniami rządzących do 2040 roku udział gazu ziemnego w polskim miksie energetycznym urośnie z aktualnych ok. 7,6% do 17% – kosztem węgla. 

Głównym graczem na rynku gazu ziemnego w Polsce jest grupa PGNiG, która zajmuje się produkcją, sprzedażą oraz innymi usługami. Jej udział w rynku wynosi 85%, pozostałe 15% należy do innych sprzedawców gazu. Warto mieć na uwadze, że mimo iż PGNiG obraca większością polskiego gazu, to właśnie alternatywni sprzedawcy energii są w stanie zaproponować odbiorcom końcowym konkurencyjne oferty. 

komputery w firmie

Gaz ziemny w firmie krok po kroku 

Warto wiedzieć, że kwota na fakturze za gaz w firmie składa się z dwóch części – opłat, które pobiera sprzedawca gazu oraz tych na rzecz dostawcy, czyli Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Koszty dystrybucji gazu są określone z góry, z kolei cena za paliwo może różnić się w zależności od sprzedawcy oraz od oferty. Na pewno wpływają na to stawki zatwierdzone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki dla PGNiG – na tej podstawie poszczególni sprzedawcy gazu mogą zaproponować własne, konkurencyjne ceny. Na koszty gazu dla firm wpływają także koszty zakupu paliwa na Towarowej Giełdzie Energii oraz marża sprzedawcy. 

Stała cena za gaz

To ile firma będzie płacić za gaz, zależy również od tego, czy wybierze rozliczanie na podstawie stałej ceny paliwa, czy może w modelu elastycznym. Stała cena za gaz to dla przedsiębiorcy spory komfort. Nie musi obawiać się, że koszty paliwa zmienią się w czasie obowiązywania umowy. Dzięki temu można precyzyjnie zaplanować budżet oraz zabezpieczyć firmę przed skokami cen, szczególnie w obliczu niestabilnej sytuacji na rynku. Przed podpisaniem kontraktu należy jednak sprawdzić, czy cena zawiera pełne bilansowanie oraz czy za nieodebranie wolumenu grożą kary. 

Elastyczne rozliczanie gazu w firmie

Wariant elastyczny wymaga od przedsiębiorcy większego zaangażowania w proces zakupu, jednak może przynieść dobre rezultaty w postaci niższych cen. Koszty paliwa są tu rozliczane na podstawie aktualnych notowań Towarowej Giełdy Energii. Odbiorca gazu ma w tym przypadku kilka możliwości – może np. dokonać zakupu dokładnie w takim momencie, w którym uzna cenę surowca za satysfakcjonującą. Poza tym firma, która kupuje gaz według elastycznego modelu rozliczeń, może wpływać na końcową stawkę, decydując o poszczególnych produktach giełdowych. Także w tym przypadku należy upewnić się, czy w cenie jest pełne bilansowanie dostaw oraz czy sprzedawca przewidział kary za nieodebrany wolumen, czy nie. 

Polscy przedsiębiorcy powinni szukać dla siebie najatrakcyjniejszych rozwiązań. Możliwe, że najlepszą ofertę – z korzystną stawką i dobrymi warunkami współpracy – wynegocjujemy, zmieniając sprzedawcę gazu. Jeżeli dodatkowo zdecydujemy się na elastyczny model rozliczeń, nowy sprzedawca poszuka dla nas dobrych cen na giełdzie. Z drugiej strony stała stawka również ma mnóstwo plusów.