Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Rodzaje ksiąg podatkowych w Polsce

księgi podatkowe
 |  Artykuł partnera  |  Biznes i finanse

W każdym przedsiębiorstwie prowadzona jest ewidencja nie tylko należności wobec kontrahentów, ale również zobowiązań wobec urzędu podatkowego. W tej kwestii obowiązują bardzo rygorystyczne i szczegółowe przepisy, z których jasno wynika, jaką postać posiadają podatkowe rozliczenia firmy. Przepisy prawa podatkowego w różnym stopniu obowiązują podmioty pobierające podatki, jak też tych, którzy je płacą. Jakie są rodzaje ksiąg podatkowych?

Czym są księgi podatkowe?

Księgami podatkowymi nazywa się te wszystkie miejsca, gdzie rejestrowane są działania firmy. Zaliczają się do nich podatkowe księgi przychodów i rozchodów, księgi rachunkowe, rejestry i ewidencje. Do prowadzenia takich ksiąg zobowiązani są zarówno płatnicy podatków, jak i ich inkasenci. Jeżeli brak jest ksiąg podatkowych w firmie lub gdy wpisy w księgi podatkowe nie pozwalają na wyliczenie podstawy opodatkowania, wtedy organ podatkowy taką podstawę szacuje samodzielnie.

Prowadzenie ksiąg podatkowych najlepiej zlecić specjalistom, jak Compo System. W przypadku powierzenia tych czynności firmie zewnętrznej ma się pewność, że księgi będą prowadzone rzetelnie i w prawidłowy sposób. Ponadto przepisy dotyczące podatków mogą się często zmieniać. Fachowcy z reguły na czas na owe zmiany reagują.

Księgi podatkowe są dowodem w postępowaniach podatkowych. Charakter takich dowodów jest prywatny, jednak ma ogromne znaczenie w ewentualnym postępowaniu. W przypadku ksiąg podatkowych, podpisanych przez właściciela firmy, mają one taką moc, jakby były dokumentami publicznymi.

Rodzaje ksiąg podatkowych

Prowadzenie ksiąg podatkowych to ewidencja polegająca na rejestrowaniu zdarzeń gospodarczych w takich postaciach:

  • księgi rachunkowe – w tych miejscach prowadzona jest chronologiczna ewidencja obrotów, sald, aktywów i pasywów. W skład tej księgi podatkowej wchodzi również dziennik, w którym zapisywane są wszystkie działania o charakterze gospodarczym,
  • podatkowe księgi przychodów i rozchodów – są to księgi, w których zapisywane są w uproszczonej formie wszystkie operacje gospodarcze. To przychody, zakup materiałów i towarów, a także inne wydatki, takie jak wynagrodzenia i koszty uboczne,
  • ewidencje – księgi prowadzone po to, aby ustalać rzeczywistą sumę obciążenia podatkowego. Ich postać może być różna w zależności od tego, jaką formę opodatkowania przyjęło przedsiębiorstwo,
  • rejestry – są to księgi, w których znajdują się uporządkowane informacje zbierane przez przedsiębiorców, aby zostały zidentyfikowane pod kątem podatków.