Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Notariusz – kim jest i czym się zajmuje?

Notariusz
 |  Artykuł partnera  |  Biznes i finanse

Prawo to bardzo szerokie pojęcie. Mówiąc o powiązanych z tą dziedziną zawodach, większość osób bez problemu skojarzy sędziów, adwokatów, czy radców. Nie można jednak pominąć w tym gronie także notariuszy. Na czym dokładnie polega ich praca i w jakich sprawach warto udać się do kancelarii notarialnej? Jeżeli chcesz się tego dowiedzieć, koniecznie zapoznaj się z naszym artykułem!

Kim jest notariusz? 

Funkcję notariusza może pełnić osoba po studiach prawniczych, która uzyskała uprawnienia do wykonywania czynności notarialnych. Co ciekawe, są one wydawane bezpośrednio przez Ministra Sprawiedliwości. Działalność tego zawodu reguluje ustawa „Prawo o notariacie” z dnia 14 lutego 1991 roku. 

Notariusz nie jest urzędnikiem ani funkcjonariuszem państwowym (choć korzysta z przysługującej im ochrony). Jest to zawód zaufania publicznego, który wymaga od pełniącej go osoby całkowitej bezstronności i działania zgodnie z literą prawa. 

Notariusz może prowadzić swoją działalność tylko w jednej miejscowości, w wyznaczonej przez Ministra Sprawiedliwości siedzibie. 

Notariusz - czym się zajmuje?

Do czynności notarialnych należy między innymi sporządzanie aktów notarialnych, aktów poświadczenia dziedziczenia, poświadczeń, wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów, spisywanie protokołów, tworzenie projektów aktów i oświadczeń, a także wiele innych działań. 

Dokumenty sporządzone przez notariusza są gwarantem tego, że zostały spisane zgodnie z obowiązującym prawem. W ten sposób są najlepszym zabezpieczeniem na wypadek sporu sądowego. 

Notariusz jest prawnie zobligowany do zabezpieczania praw i interesów wszystkich stron, których dotyczą sporządzane przez niego akty. Nie dokonuje on też czynności notarialnych, które byłyby sprzeczne z prawem. 

Czy za usługi notariusza trzeba płacić?

Wszystkie dokumenty sporządzane kancelarie notarialne są objęte opłatą, której wysokość regulowana jest przez rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości. Z tego powodu stawki (nazywane też taksą notarialną) za określone podstawowe czynności są takie same na terenie całej Polski. Na ich wielkość może jednak wpłynąć dodatkowo wartość przedmiotu, którego dotyczy tworzony akt. 

Notariusz - Warszawa Wola

Jeżeli jesteś ze stolicy i szukasz renomowanego notariusza, koniecznie skorzystaj z usług kancelarii prowadzonej przez Anetę Sitnicką-Urbaniak. To gwarancja profesjonalnej i rzetelnej obsługi w zakresie wszystkich czynności notarialnych. Miła obsługa i kompleksowe doradztwo są tym, co wyróżnia tego notariusza z Warszawy Woli na tle innych. Przekonaj się, że załatwienie formalności prawnych wcale nie musi być trudne.