Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


CRM dla developerów - nowoczesność i prestiż

CRM dla developerów
 |  Artykuł partnera  |  Biznes i finanse

CRM, czyli zarządzanie relacjami z klientami (ang. customer relationship management), jest zestawem aplikacji, procedur i narzędzi informatycznych przydatnych i ważnych w zarządzaniu relacjami z klientami. Jest to system przyjmujący koncepcję koncentracji na oczekiwaniach i potrzebach klienta. Znajomość gustu i preferencji klienta staje się zasobem, który jest istotny ze względów biznesowych i którym można zarządzać.

Historia

Powstanie CRM jest ściśle związane z postępem technologicznym, rozwojem informatyki i powszechnym dostępem do urządzeń techniki komputerowej. Wiąże się także z podejściem do relacji między firmą a klientami, a także samym podejściem do klientów. Początek, to lata 80-te, w Stanach Zjednoczonych. Dynamiczny rozwój gospodarki wykazał potrzebę tworzenia baz danych klientów. Powstają aplikacje umożliwiające gromadzenie podstawowych informacji o klientach firmy. Następnie powstają programy umożliwiające automatyzację działań, np. kampanie adresowane do klientów, jeszcze bez personalizacji. Ewolucja strategii marketingowych w latach 90-tych przynosi rezygnację z działań masowych, na rzecz działań dostosowanych do konkretnego, poszczególnego klienta. Zaczęto wykorzystywać komunikację telefoniczną, tekstową, pocztę mailową. Pozyskiwane dane, których było coraz więcej, należało archiwizować i sprawnie nimi zarządzać. Dynamiczny rozwój CRM rozpoczął się na przełomie wieków. Potrzeba jeszcze bliższego kontaktu z klientem spowodowała rozwój oprogramowania umożliwiającego zrządzanie kampaniami, analizę danych sprzedaży, czy ocenę profilu klienta. Dziś z CRM korzystają małe i średnie firmy, a dostawcy organizują szkolenia pracowników obsługujących system.

CRM dla developerów

Pozyskanie klienta, jego utrzymanie, oraz automatyzacja i wspomaganie wszystkich procesów między firmą a klientem, to zadanie nowoczesnego CRM, czyli wspomaganie następujących działów:

 • marketing
  dobrze dobrane moduły wchodzące w skład CRM dla developerów powinny wspierać strategię kreatywną, komunikacyjną, a także wszystkie działania, które wyróżniają inwestycję na tle konkurencji.
 • sprzedaż
  obsługa sprzedaży wieloetapowych projektów mieszkaniowych, we wszystkich lokalizacjach.
 • obsługa klienta
  Kompleksowa obsługa, infolinia, helpdesk, lub inne kontakty z klientem, odbywają się w jednam miejscu, w przeglądarce internetowej.
 • zarządzanie
  bieżąca kontrola procesów sprzedaży, automatyzacja przygotowywania umów, informacje o wpłatach i wypłatach bankowych.

Kompleksowe wspomaganie relacji z klientem, począwszy od rozpoznania jego potrzeb, a na obsłudze posprzedażowej skończywszy, wspomagane jest przez 3 rodzaje systemu CRM:

 • interaktywny
  jego zdaniem jest obsługa wszystkich możliwych kontaktów z klientem.
 • operacyjny
  ma gromadzić, archiwizować i zarządzać wszystkimi danymi umożliwiającymi jego wszechstronną obsługę.
 • analityczny
  odpowiada za analizę klientów i ich zachowań.

Moduły CRM dla developerów

CRM dla developerów jest rozwiązaniem usprawniającym nadzór i administrowanie projektu, a także budowę, sprzedaż i posprzedażową obsługę inwestycji. Najogólniejszy podział to:

1.System do obsługi jednej inwestycji

 • strona internetowa z możliwością zarządzania inwestycją
 • możliwość wyboru gotowych projektów
 • plan inwestycji z gotowym, graficznym wyborem mieszkań, pozwalający na interakcję z klientem
 • sprawdzanie bieżącego statusu mieszkań pod względem dostępności
 • system CMS dotyczący zarządzania dokumentami i lokalnymi plikami

2.System do obsługi wielu inwestycji

 • kompleksowa obsługa w trakcie sprzedaży i obsługa posprzedażowa
 • zarządzanie statusem mieszkań
 • interaktywny dostęp do indywidualnych projektów mieszkań
 • zarządzanie docelowymi ofertami i cenami.
 • przegląd statystyk sprzedaży
 • intuicyjny CMS do zarządzania dokumentami i plikami
 • RWD, czyli strona internetowa mająca możliwość wyświetlenia na wszystkich urządzeniach.

Wszystkie moduły CRM dla developerów są zgodne z wymogami przepisów RODO. Automatycznie spełniane są wymogi dotyczące wyrażania zgód użytków na przetwarzanie danych.

Korzyści z CRM dla developerów

W przygotowaniu firmy na przyszłe wyzwania związane z postępem technologicznym i zmianami strategii marketingowych, konieczne staje się podejmowanie decyzji dotyczących bieżących działań i planowania przyszłości. Systemy CRM dla developerów stają się więc koniecznością, a dzięki nim zyskujemy:

 • kontrolę firmy na wszystkich płaszczyznach
 • dostęp do wiedzy na najwyższym poziomie profesjonalnym
 • wszystkie dane w jednym miejscu
 • kompleksowa obsługa wszystkich procesów biznesowych
 • możliwość wystawiania e-faktur
 • bieżąco tworzenie raportów i analiz finansowych
 • optymalizacja procesu sprzedaży
 • bieżąca informacja o stanie zasobów magazynowych

Wymogi obecnych czasów jednoznacznie wskazują, że CRM to nie tylko prestiż, to konieczność.