Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Odwrotny faktoring sfinansuje firmowe zakupy

Odwrotny faktoring
 |  Artykuł partnera  |  Biznes i finanse

Mało znaną, ale ciekawą postacią finansowania przedsiębiorstw jest faktoring odwrotny. Jego odmienność, w stosunku do faktoringu klasycznego, polega na tym, iż jest usługą skierowaną do firm realizujących zakupy, a nie do sprzedawców. Dlatego faktoring odwrotny nazywany jest również faktoringiem zakupowym. Czym właściwie jest faktoring odwrócony i kiedy można go zastosować?

Finansowania przedsiębiorstwa w postaci faktoringu odwrotnego doskonale sprawdza się w wypadku współpracy z kontrahentami, którzy wymagają zapłaty gotówką za dostarczane usługi czy produkty albo proponują bardzo krótkie terminy płatności. Wówczas faktoring odwrotny pozwala odroczyć termin płatności faktury, mimo iż sprzedawca nie udziela kredytu kupieckiego.

Nieszablonowe finansowanie dla przedsiębiorstw

Faktoring odwrócony jest podobny do pożyczki zaciągniętej na spłatę zobowiązań, a jego mechanizm działania wbrew pozorom jest prosty. Polega on na tym, iż spółka faktoringowa opłaca produkty lub usługi za swojego klienta. Z kolei klient w ustalonym czasie spłaca faktorowi – czyli firmie faktoringowej – kwotę faktury zwiększoną o opłatę za usługę faktoringu.

W faktoringu odwrotnym to instytucja finansowa, którą jest firma faktoringowa lub bank, dokonuje zapłaty na rachunek dostawcy, gdy tylko taką fakturę do opłacenia  przedstawi nabywca. Dla sprzedawcy cała sytuacja jest neutralna, ponieważ jak zawsze dostarcza towar lub świadczy usługę i wystawia kupującemu fakturę, po czym natychmiast otrzymuje przelew z banku. Kupujący kiedy przedstawia fakturę do wykupu instytucji finansowej, ta natychmiast płaci sprzedającemu całość kwoty. Potem sumę płatności razem z odsetkami kupujący spłaca firmie faktoringowej w określonym uprzednio okresie.

Faktoring odwrotny pełen korzyści

Usługa niesie ponadprzeciętne korzyści firmom współdziałającym ze sprzedawcami, którzy oferują skonto, czyli upust za przedterminowe płatności. Najczęstszym pretekstem, dla jakiego przedsiębiorcy decydują się na skorzystanie z faktoringu odwróconego, jest lewarowanie płynności finansowej. Używając takiego rozwiązania skorzystać mogą na tym obie strony - nabywca poprzez dogodne warunki płatności, a dostawca przez ograniczenie ryzyka kredytowego. Aby skorzystać maksymalnie, porównaj oferty faktoringu odwrotnego w serwisie FAKTORINGoferty.pl i wybierz najlepszy. 

Firma korzystająca z faktoringu odwrotnego (zakupowego) otrzymuje finansowania swojej działalności i możliwość dokonywania zamówień, chociażby w razie tymczasowego braku środków pieniężnych. Rozwiązanie to będzie szczególnie przydatne w branżach sezonowych,  gdzie w jednym czasie trzeba zrobić duże zakupy. Przedsiębiorstwo zyska wówczas opinię solidnej firmy niespóźniającej się z płatnościami względem własnych kontrahentów, co jest korzystne dla przyszłej współpracy.

Faktoring zakupowy (odwrotny) to alternatywny sposób na finansowanie aktualnych zobowiązań przedsiębiorstwa. Dzięki dłuższemu okresowi do płatności firma może zrealizować więcej projektów, sprzedać więcej produktów, co przełoży się na wyższe przychody i wynik finansowy. Faktoring odwrotny poprawia płynność finansową firmy i jej konkurencyjności.