Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Umowa o pracę a cywilnoprawna - najważniejsze różnice

Umowa o pracę
 |  Artykuł partnera  |  Biznes i finanse

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę a umowy zlecenie lub o dzieło to dwie zupełnie odmienne kwestie. Różnice dotyczą bowiem zarówno charakteru samej pracy, wynagrodzenia, ryzyka, opłacania składek ZUS oraz wielu innych kwestii. Tego typu sprawami zajmuje się dział kadry i płace, który powinien funkcjonować w każdej firmie. Jakie są cechy charakterystyczne każdej umowy?

Umowa o pracę - najważniejsze informacje

W tym przypadku praca jest świadczona na podstawie stosunku pracy. Oznacza to, że pracownik wykonuje konkretne czynności na rzecz danego pracodawcy i jest pod jego kierownictwem. Oprócz tego, praca jest wykonywana w miejscu wskazanym przez zatrudniającego. Umowa o pracę silnie wiąże obie strony, a jej skutkiem są trwałe więzi prawne. Czynności mają charakter powtarzalny, a pracownik zobowiązuje się do świadczenia pracy oraz bycia w gotowości do jej świadczenia. Kolejną charakterystyczną cechą jest brak możliwości zrzeknięcia się wynagrodzenia wypłacanego przez kadry i płace. Umowa może zostać rozwiązana tylko w przypadkach wymienionych w ustawie. Konieczne jest ponadto opłacanie składek ZUS. Oprócz tego, pracownik ma prawo do urlopu wypoczynkowego, macierzyńskiego i wychowawczego.

Umowy cywilnoprawne - charakterystyka

Jeśli chodzi o umowę zlecenie jest ona podobna w niektórych aspektach do umowy o pracę. Podobieństwo przejawia się np. w prawie do ubezpieczeń emerytalnych, chorobowych, rentowych, wypadkowych i zdrowotnych oraz powtarzalności czynności zleconych przez zleceniodawcę. Umowa o dzieło nie wymaga opłacania składek ZUS i ma charakter umowy rezultatu. Oznacza to, że celem jest wykonanie konkretnego zadania i zleceniobiorca odpowiada tylko za efekt końcowy. Osoby zatrudnione w oparciu o umowy cywilnoprawne mają swobodę jeśli chodzi o miejsce i czas pracy. Nie mają jednak prawa do urlopu wypoczynkowego, macierzyńskiego i wychowawczego. Warto wspomnieć też o tym, iż w tym przypadku nie istnieje stosunek podporządkowania.

Po więcej informacji zapraszamy: kadry i płace Nowogard