Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Od czego zależy cena złota w skupach?

Cena złota w skupie
 |  Artykuł partnera  |  Biznes i finanse

Na cenę złota mają wpływ różne czynniki, takie jak kurs dolara, stopy procentowe czy cena ropy naftowej i ceny innych metali szlachetnych. W Europie najważniejsze są ceny złota w Zurychu, Paryżu i Londynie. Od czego zależy cena złota w skupach? W jaki sposób jest przeprowadzona wycena przedmiotów przyniesionych do takich punktów? Dowiedz się więcej!

Podaż i popyt określają cenę złota

W gospodarce rynkowej podaż i popyt określają uczciwą cenę rynkową towaru lub dobra. Zasadniczo dotyczy to również złota, ale jest jeszcze jeden efekt: popyt na złoto jest również zwiększany przez inne czynniki, takie jak: 

  • bogactwo, 
  • strach inwestorów wynikający z sytuacji gospodarczej w kraju i na świecie (kryzys, inflacja, dewaluacja monetarna, dług publiczny itp.), 
  • liczba nabywców, 
  • bańki spekulacyjne. 

Wyjaśnia to również wyraźne wzloty i spadki cen złota. Ale są też dłuższe okresy bez znaczących zmian jego wartości. Osoby, które inwestują w złoto, powinny zatem lokować w nim tylko te pieniądze, bez których mogą się obejść przez dłuższy czas. Wtedy negatywne zmiany cen złota mogą być niezauważalne, a w długofalowej perspektywie taka inwestycja i tak przyniesie dobry zysk.

Jak w przeszłości rozwijał się popyt na złoto? 

Popyt na złoto wzrósł w ciągu ostatniego roku, z nieco ponad 2,1 tony w 2020 roku do 2,7 ton (tylko w pierwszych trzech kwartałach 2021). Podstawowy podział na sektory nie zmienił się znacząco. Branża jubilerska zawsze była najsilniejszym sektorem z prawie 50 procentami światowego popytu. Większe wahania wykazują obszary banków centralnych, które odgrywają równoważącą rolę na rynku i wpływały w przeszłości na rynek złota i walut poprzez interwencje.

Jak ustalana jest cena złota w skupie? 

Cena złota w skupie jest zależna od kilku dodatkowych czynników. Przede wszystkim decyduje o niej cena tego surowca na światowych giełdach. Jest ona uwarunkowana zazwyczaj kursem tego kruszcu na londyńskiej giełdzie metali. Kolejnym czynnikiem jest kurs dolara. To właśnie w tej walucie rozlicza wszystkie transakcje. Dlatego też im lepsze jest notowanie złotówki względem dolara, tym cena złota w skupie będzie wyższa. 

Kolejnym elementem jest próba złota. Czyste złoto ma próbę 1000, jednak jest ono rzadko spotykane. Zazwyczaj biżuteria wykonywana jest ze złota próby 585 lub inaczej 14-karatowego. Eksperci firmy Diamond District wskazują również na to, że weryfikuje się również wagę przedmiotu ze złota. To właśnie ona ma decydujący wpływ na kwotę, jaką otrzyma się za dany złoty przedmiot.