Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Umowa pożyczki – jakie warunki formalne musi spełniać?

Umowa pożyczki
 |  Artykuł partnera  |  Biznes i finanse

Planując skorzystanie ze wsparcia finansowego w postaci pożyczki pozabankowej, powinniśmy zwracać uwagę nie tylko na łatwość, z jaką można ją uzyskać, ale przede wszystkim na zapisy dotyczące warunków udzielenia finansowania, które są w niej zawarte. To one określają prawa i obowiązki obu stron umowy. Z tego powodu tak ważne jest, aby podpisany dokument spełniał określone wymogi formalne. Dopiero wówczas – jako konsumenci – mamy prawo czuć się bezpiecznie. Sprawdźmy zatem, jakie postanowienia powinna zawierać prawidłowo sporządzona umowa pożyczki.

Celem umowy jest tak naprawdę zabezpieczenie interesów obu stron

O ile prawo zezwala na zawieranie tzw. umów ustnych bez formy pisemnej, to dotyczy to – co do zasady – tylko niewielkich kwot rzędu kilkuset złotych, które możemy pożyczyć bliskim osobom np. z rodziny. Jeśli kwota pożyczki przekracza 1000 złotych, powinna być sporządzona w formie pisemnej. Ten sposób powstania zobowiązania będzie również stosowany w przypadku umowy zawieranej z firmą pożyczkową. Te ostatnie działają na podstawie Ustawy o kredycie konsumenckim, która dokładnie określa wysokość odsetek oraz nakłada na firmy pożyczkowe obowiązek informowania o RRSO, czyli Rzeczywistej Rocznej Stopie Oprocentowania.

Dobra wiadomość dla aktualnych klientów firm pożyczkowych jest taka, że czas działających niejako poza prawem podmiotów się skończył. Obecnie działające na rynku przedsiębiorstwa muszą spełniać ściśle określone prawem wymogi. W przeciwnym razie mogą spodziewać się dotkliwych kar nałożonych przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, do którego trafiają informacje o wszelkich wykrytych nieprawidłowościach.

Uczciwa firma pożyczkowa prowadzi w pełni przejrzystą politykę i udostępnia wzór umowy

Praktyką, która zyskuje na popularności wśród firm pożyczkowych, jest w pełni transparentne podejście do treści umowy zawieranej z klientem. Doskonałym tego przykładem jest np. VIVUS.pl, który ma w swojej ofercie chwilówki online. Na swojej stronie internetowej zamieszcza wzór umowy, z którą można się zapoznać przed złożeniem wniosku o udzielenie pożyczki przez internet.

Nawet jeśli nie wszystkie firmy postępują w ten sposób, w większość przypadków ze wzorem umowy pożyczki możemy się zapoznać wcześniej, o ile poprosimy o to pożyczkodawcę. Dzięki temu mamy możliwość bez pośpiechu zapoznać się z nią w domowym zaciszu. Jeśli jakieś zagadnienie nie jest dla nas zrozumiałe, możemy poszukać informacji na ten temat na własną rękę, bądź ewentualnie dopytać się w tym zakresie bezpośrednio w firmie pożyczkowej.

Jak podkreśla ekspert VIVUS, wiele nieporozumień na linii klient – pożyczkodawca wynika z niezrozumienia pewnych zapisów w umowie i nie ma nic wspólnego z działaniami, które moglibyśmy określić jako nieuczciwe. Tym, co powinno natomiast wzbudzić nasz niepokój, jest odmowa udostępnienia wzoru umowy przed jej zawarciem. Sprawdźmy zatem, jak powinien wyglądać poprawnie skonstruowany dokument.

Prawidłowo sporządzona umowa pożyczki składa się z kilku punktów:

 1. Data i miejsce zawarcia umowy,

2. Określenie stron umowy – w przypadku klasycznej umowy pożyczkodawca – klient, muszą znaleźć się w niej dokładne informacje o firmie pożyczkowej, tj. pełna nazwa, adres siedziby, NIP lub KRS oraz imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania firmy. Dla konsumenta będą to odpowiednio: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz seria dowodu i numer PESEL,

3. Wskazanie przedmiotu umowy – w przypadku pożyczki wspomnianym przedmiotem są pieniądze. W umowie powinno być zatem określone:

  • na jaką kwotę zostaje udzielona pożyczka pozabankowa – podajemy jej wartość zarówno w formie cyfry np. „3000 złotych”, jak i dla pewności słownej – „trzy tysiące złotych”,
  • w jakiej zostaje udzielona walucie,
  • na jaki okres zostały pożyczone pieniądze.

4. Ustalenie warunków spłaty – z punktu widzenia pożyczkobiorcy to kluczowy punkt. Zostają w nim zawarte tak istotne kwestie, jak:

  • koszt pożyczki, w tym wysokość ewentualnej prowizji,
  • forma spłaty pożyczki – jednorazowa czy ratalna.

 5. Określenie warunków odstąpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy – to istotne szczególnie z punktu widzenia klienta, który ma prawo w ciągu 14 dni od zawarcia umowy do odstąpienia od niej. Z drugiej strony firma pożyczkowa w tym punkcie określa, w jakich sytuacjach ma prawo do wypowiedzenia umowy klientowi.

 6.Podpisy obu stron – stanowią potwierdzenie zawarcia umowy na powyżej określonych warunkach.

Podsumowanie

Ekspert VIVUS.pl zwraca uwagę na 3 kwestie, które należy sprawdzić przy okazji ubiegania się o pożyczkę:

  1. Wybierajmy firmy o ugruntowanej pozycji na rynku. W ten sposób zyskamy pewność, że działają one uczciwie.
  2. Przed podpisaniem umowy prośmy o jej wzór, aby mieć czas na spokojne zapoznanie się z jej treścią. W razie wątpliwości poprośmy o wytłumaczenie nam znaczenia konkretnych zapisów.
  3. Pamiętajmy również o przysługującym nam prawie do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia. Możemy to zrobić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Jedyne, co musimy zrobić, to dopełnić minimum formalności.

Stosując się do powyższych porad, zagwarantujemy sobie bezpieczeństwo.