Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Własna firma - krok po kroku

zakładanie firmy
 |  Artykuł partnera  |  Biznes i finanse

Wejście na rynek pracy nie zawsze oznacza, że chcemy być wyłącznie pracownikiem. Coraz częściej w takiej sytuacji stawia się na prowadzenie działalności gospodarczej. Firma krok po kroku powinna być założona z poszanowaniem pewnych podstawowych działań, jakie są w tym przypadku niezbędne. W praktyce bowiem nie musimy obawiać się tego, że procedura założenia firmy przekroczy nasze możliwości. A o czym należy pamiętać, jeśli zdecydujemy się na tego typu działanie?

Wybór formy działalności

Po pierwsze zastanówmy się nad tym, jaką formę ma przyjąć prowadzona przez nas firma. Krok po kroku warto rozważyć wady i zalety poszczególnych rozwiązań. A tu opcji jest naprawdę wiele. Można wymienić m.in.:

  • Jednoosobową działalność gospodarczą,
  • Spółkę cywilną,
  • Spółki osobowe,
  • Spółki kapitałowe.

Praktyka życia codziennego pokazuje jednak, że z zasady pierwsze założenie biznesu ogranicza się do wyboru pomiędzy jednoosobową działalnością gospodarczą a spółką cywilną. Ich funkcjonowanie i zasady są przedstawione m.in. w Ustawie Prawo Przedsiębiorców, a także w Kodeksie cywilnym. Więcej informacji można znaleźć również tutaj.

Firma krok po kroku – o czym trzeba pamiętać?

Od 2011 roku funkcjonuje Centralna Ewidencja i Informacja Działalności Gospodarczej. Jej istnienie znacząco usprawniło proces zakładania firmy – można powiedzieć, że zostało to już wręcz uproszczone. Przede wszystkim złożenie dokumentów jest możliwe w dowolnym urzędzie gminy, nawet jeśli ten nie jest związany z miejscem zameldowania. Co więcej, opcja ta dostępna jest już w drodze internetowej. Jak powinna być zakładana firma krok po kroku? Okazuje się, że w tym procesie wystarczy dopełnić podstawowej formalności, jaką jest złożenie formularza CEIDG-1.

W dokumencie tym znajdują się informacje, takie jak:

  • dane przedsiębiorcy;
  • dane firmy;
  • wskazanie wybranej formy opodatkowania w przypadku podatku dochodowego.

Kluczowe jest to, że formularz CEIDG-1 powinien być złożony przez każdego wspólnika indywidualnie, jeśli jest zakładana np. spółka.

Wizyta w US – o czym powinien pamiętać przedsiębiorca zakładający firmę?

Wraz z zakończeniem procesu rejestracyjnego przedsiębiorca jest zobowiązany do podjęcia kilku istotnych kroków, a mianowicie do dopełnienia formalności w odpowiednich urzędach. Przede wszystkim w chwili zarejestrowania działalności musi on udać się do odpowiedniego urzędu skarbowego, w którym zarejestruje się jako podatnik podatku VAT. W tym miejscu musi również wypełnić i złożyć odpowiedni formularz VAT-R. Z kolei wspólnicy spółki cywilnej są zobowiązani do dopełnienia formalności związanych z podatkiem cywilnoprawnym (PCC-3). W ciągu 14 dni muszą oni uiścić opłatę wynoszącą 0,5% całego wkładu wspólników.

Jak wygląda formalność w ZUS?

Przyszły przedsiębiorca również musi się udać bezpośrednio do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Obowiązek ten pojawia się jednak wtedy, gdy do druku CEIDG nie zostanie dołączony ani ZUA, ani ZZA. W takim przypadku przedsiębiorca ma 7 dni na złożenie odpowiedniego dokumentu.