© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Choroba w czasie wolnym za nadgodziny. Co wskazują przepisy?

rozliczaniem czasu pracy w Gliwicach
 |  Artykuł partnera  |  Biznes i finanse

Rozliczanie czasu pracy nierzadko wiąże się z wieloma niewiadomymi. Przepisy wskazują, jak postępować w danym przypadku, natomiast nie zawsze są one w pełni zrozumiałe. Co więcej – czasami trudno się z nimi zgodzić, co powoduje wątpliwości dotyczącego tego, czy dany zapis został dobrze zinterpretowany. Jednym z budzących sprzeciwy zagadnień jest choroba w czasie wolnym za nadgodziny. Sprawdź, co o tej kwestii mówią przepisy.

Co, jeśli pracownik zachoruje podczas wolnego za nadgodziny?

Choroba oraz inne usprawiedliwione nieobecności w pracy obniżają wymiar czasu pracy w okresie rozliczeniowym. W takich sytuacjach wymiar czasu pracy zostaje obniżony o taką liczbę godzin, która została przewidziana do przepracowania dla danej osoby w jej harmonogramie pracy. W związku z tym finalny wymiar czasu pracy pracownika składa się z realnie przepracowanych przez niego godzin oraz z czasu pracy zaplanowanego w rozkładzie za dzień, w którym pracownik nie mógł wykonywać swoich obowiązków zawodowych w wyniku absencji.

Należy przy tym zaznaczyć, że przepisy wskazujące na konieczność zastosowania takiej zasady nie są przez wszystkich w pełni akceptowane – choć są oczywiście stosowane. Osoby zajmujące się rozliczaniem czasu pracy w Gliwicach bądź w innej, dowolnej miejscowości, a także właściciele przedsiębiorstw nie zawsze zgadzają się z aktualnie obowiązującymi przepisami. W kontekście omawianego przez nas przypadku nie jest to zaskakujące. Wydaje się, że kiedy pracownikowi wyznaczono dzień wolny od pracy, a ten w tym terminie zachorował, to powinien mu zostać wyznaczony inny termin, w którym może mieć dzień wolny za nadprogramowo przepracowane godziny.

Niestety zasady są jasne i należy się do nich stosować, o czym wielokrotnie przypominają specjaliści od rozliczania czasu pracy, tacy jak przedstawiciele firmy HR Kadry i Płace Jeżek PrzemysławCzas wolny udzielony w dniu, w którym pracownik był niezdolny do pracy z powodu choroby, rekompensuje pracę nadliczbową, za którą został on udzielony. Pracodawca nie ma obowiązku udzielenia dnia wolnego w innym terminie.

Kursy i szkolenia poświęcone rozliczaniu czasu pracy

W kontekście omawianej tematyki warto wspomnieć o specjalnych kursach i szkoleniach, podczas których wyjaśniane jest, w jaki sposób rozliczać czas pracy – między innymi w takiej sytuacji, w której pracownik zachorował w dniu wolnym za przepracowane nadgodziny. Organizacją takich szkoleń zajmuje się między innymi wspomniane przez nas wcześniej przedsiębiorstwo HR Kadry i Płace Jeżek Przemysław.

BizNews


© 2020 BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone

Do góry