Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Różnice między księgami podatkowymi a rachunkowymi

Księgi rachunkowe
 |  Artykuł partnera  |  Biznes i finanse

Księgi podatkowe i księgi rachunkowe to wbrew pozorom odmienne pojęcia, których nie można stosować zamiennie. Każde z nich precyzyjnie określa inny rodzaj ustawy – Ordynacja podatkowa lub ustawa o rachunkowości. Księgi podatkowe dotyczą znacznie szerszego zakresu, niż księgi rachunkowe, które mogą być równocześnie tymi pierwszymi. Nie można tego powiedzieć o księgach podatkowych – te nigdy nie będą księgami rachunkowymi. Czym się różnią księgi podatkowe od rachunkowych?

Na czym polega prowadzenie ksiąg podatkowych i rachunkowych?

Księgi podatkowe zgodnie z Ordynacją podatkową to księgi rachunkowe, podatkowe przychodów i rozchodów, ewidencje, a także rejestry. Prowadzi się je do celów podatkowych, zgodnie z odrębnymi przepisami, które obowiązują podatników i płatników. Księgi rachunkowe określa natomiast ustawa o rachunkowości i obejmują one zbiory zapisów księgowych oraz sald. W efekcie tworzą dziennik, księgę główną oraz zestawienia. Księgi rachunkowe prowadzone są w języku polskim i w polskiej walucie. Muszą być prowadzone rzetelnie, bezbłędnie i na bieżąco.

O czym trzeba pamiętać prowadząc księgi podatkowe i rachunkowe?

Prowadzenie ksiąg rachunkowych poza siedzibą danej firmy obliguje osobę kompetentną do przestrzegania wielu przepisów. Musi powiadomić właściwy urząd skarbowy o miejscu prowadzenia ksiąg maksymalnie 15 dni od dnia ich wydania poza siedzibę firmy. Ma także obowiązek zapewnienia dostępności ksiąg rachunkowych do badania przez upoważnione organy kontrolne. Otworzenie i zamknięcie ksiąg odbywa się natomiast w dzień rozpoczęcia działalności, na początku każdego następnego roku obrotowego i w dzień zmiany formy prawnej przedsiębiorstwa. Prowadzenie ksiąg podatkowych dotyczy natomiast kontrolowaniu wszelkich przychodów i wydatków firmowych. Powierzenie tych zadań specjalistom z Biura Rachunkowego AKRO stanowi podstawę sprawnego działania każdego przedsiębiorstwa, bez względu na jego rozmiary.

Jak prowadzić księgi rachunkowe i podatkowe?

Księgi podatkowe i rachunkowe to dwa odmienne pojęcia, które oferują określone usługi. Niepoprawne jest więc stosowanie ich zamiennie, jako synonimów. Warto więc wybierać profesjonalne biura rachunkowe, które oferują kompleksową pomoc w działaniu firmy i mają znacznie szersze znaczenie, niż biura podatkowe. Specjaliści z renomowanego biura rachunkowego gwarantują, że firma będzie działać zgodnie z prawem, a wszelkie rozliczenia będą się odbywać w terminie i zgodnie z bieżącą sytuacją firmy. Przedsiębiorca będzie mógł więc skupić się na tym, co najważniejsze – rozwijaniu swojej działalności.