Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Czy warto korzystać z gwarancji bankowych?

gwarancje bankowe
 |  Artykuł partnera  |  Biznes i finanse

Gwarancje bankowe to sposób, by zwiększyć wiarygodność przedsiębiorstwa podczas transakcji różnego typu. W takiej sytuacji to bank odpowiada za prawidłową realizację i przebieg wykonywania świadczeń. Czy takie działanie jest opłacalne? Jak wygląda proces zakupu gwarancji bankowych? Oto odpowiedzi na najważniejsze pytania.

Czym są gwarancje bankowe?

Gwarancja bankowa to umowa zawarta między zleceniodawcą a bankiem. Przedmiotem umowy jest wykonanie transakcji na określoną sumę zawartą w umowie. Z gwarancji bankowych korzystają przedsiębiorcy, gdy chcą sfinalizować umowę z inną firmą. Bardzo ważną rolę w gwarancjach bankowych odgrywa kwota gwarantowana ustalana indywidualnie przy każdej umowie. Ma ona za zadanie zabezpieczyć transakcję. Dzięki temu strona, która otrzymuje pieniądze, ma zapewnioną sumę, nawet jeśli zleceniodawca (płacący przedsiębiorca) nie wywiąże się z umowy. Jest to dość duże udogodnienie, ponieważ przy gwarancjach bankowych nie trzeba wchodzić na ścieżkę sądową, by uzyskać brakującą zapłatę.

Jakie są  gwarancje bankowe?

Obecnie można wyróżnić różne rodzaje gwarancji bankowych. Banki oferują szeroki zakres usług także w tej materii. Do najczęściej stosowanych gwarancji bankowych należą:

  • gwarancja akcyzowa,
  • gwarancja terminowej płatności,
  • gwarancja celna,
  • gwarancja dobrego wykonania zleconej pracy,
  • gwarancja zapłaty w przypadku rat leasingowych,
  • gwarancja zwrotu zaliczki,
  • gwarancja terminowej spłaty rat pożyczki i kredytu.

Warto przy tym wspomnieć, że gwarancje mogą być zapewnione w różnych walutach, nie tylko w złotówkach. Informacje na ten temat muszą się znaleźć w umowie. W przypadku, gdy jedna ze stron nie wywiązuje się z zapłaty, beneficjent musi się zwrócić do banku. Potrzebne jest przy tym potwierdzenie, że umowa gwarancyjna została podpisana.

Przepisy prawne dotyczące gwarancji bankowych

Nie każdy bank ma w swojej ofercie gwarancje tego typu. Eksperci z Poznańskiego Banku Spółdzielczego podkreślają, że polskie prawo zawiera dokładne przepisy dotyczące zasad podpisywania umów i wypłacania pieniędzy z gwarancji:

Regulacje prawne dotyczące gwarancji bankowych znajdują się w Ustawie z 29 sierpnia 1997 r. ─ Prawo bankowe. W artykule 81. znajduje się między innymi rozróżnienie na beneficjenta, czyli stronę, która ma otrzymać pieniądze, oraz gwaranta, jakim zawsze jest bank. Zgodnie z przepisami to bank wypłaca pieniądze beneficjentowi. Cała transakcja musi być odpowiednio udokumentowana, inaczej będzie uznana za nieważną. Należy wystosować pisemne udzielenie i potwierdzenie gwarancji.

Zalety gwarancji bankowych

Gwarancje bankowe dają pewność, że transakcja zostanie wykonana. Największym beneficjentem jest oczywiście strona otrzymująca zapłatę. Warto podkreślić, że przedsiębiorcy, którzy decydują się na zakup gwarancji bankowych (jako płatnicy), pokazują, że świadomie podchodzą do biznesu i kontrahentów. W ten sposób robienie interesów z firmami jest bezpieczniejsze. Oczywiście zanim bank podpisze umowę związaną z gwarancjami bankowymi, musi sprawdzić zdolność do terminowej zapłaty zobowiązań. Jest to trochę podobne do weryfikacji zdolności kredytowej. Bank nigdy nie zgodzi się na gwarancje, jeżeli przedsiębiorstwo jest bliskie bankructwu.