Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Kanał zgłoszeniowy dla sygnalisty – co mówi dyrektywa?

Kanał zgłoszeniowy dla sygnalisty
 |  Artykuł partnera  |  Biznes i finanse

Przepisy o ochronie sygnalisty precyzują wymagania, jakie należy spełnić, aby zapewnić osobie zgłaszającej oczekiwany poziom bezpieczeństwa. Bardzo ważnym aspektem jest wybór odpowiedniego kanału zgłoszeniowego, który powinien zapewnić odpowiednią ochronę sygnaliści.

Czy jestem bezpieczny jako sygnalista – jak to sprawdzić?

Podmioty zobligowane do wprowadzenia rozwiązań prawnych chroniących sygnalistę zobowiązane są do wprowadzenia takiego systemu zgłaszania naruszeń, aby odpowiednio chroniły osoby zgłaszające. Jeżeli pracodawca udostępnia nam kilka sposobów dokonywania zgłoszeń wybierzmy taki, który da nam największe bezpieczeństwo. Na pewno takim rozwiązaniem jest aplikacja do przyjmowania zgłoszeń od sygnalistów, taka jak SYGNALISTA24.info. Ponieważ daje nam ona 100% anonimowość. Gdy przekazujemy informacje o naruszeniu przy wykorzystaniu platformy do przyjmowania zgłoszeń – jeżeli nie wymaga tego pracodawca – nie musimy podawać żadnych danych osobowych. Mamy możliwość przekazania wszelkich informacji o nieprawidłowości i pozostajemy tak długo w kontakcie z odbiorcą zgłoszeń jak jest to potrzebne. Jeżeli jednak obawiamy się przekazać informacje o naruszeniu swojemu pracodawcy, możemy zgłosić się do organu właściwego lub ujawnić je publicznie.

Jakie są instrukcje dla sygnalisty?

Pracodawcy zatrudniający co najmniej 50 pracowników zobowiązani są do wprowadzenia regulaminu zgłoszeń wewnętrznych. Taka procedura zgłoszeń wewnętrznych reguluje parę kwestii związanych z ochroną sygnalisty. Przede wszystkim wskazuje w jaki sposób zgłosić naruszenie, kto może przekazać informacje o naruszeniu i kto jest odpowiedzialny za obsługę takich zgłoszeń. Instrukcja wskazuje jakie są terminy realizacji poszczególnych działań, o czym należy poinformować sygnalistę oraz jakie działania następcze należy wykonać, a także jakie prawa przysługują osobom zgłaszającym. Każdy z pracowników powinien zapoznać się z zastosowanymi rozwiązaniami chroniącymi osoby zgłaszające naruszenia prawa.

Jak zgłosić naruszenie jako sygnalista – procedury

Przede wszystkim należy sprawdzić jakie sposoby dokonywania zgłoszeń udostępnia pracodawca. Czy jest to dedykowany telefon, adres e-mail czy zewnętrzna platforma – kanał zgłoszeniowy taki jak SYGNALISTA24.info. Sygnalista wykorzystując udostępnione narzędzia przekazuje wszystkie posiadane informacje dotyczące naruszenia prawa. Załącza dowody w postaci plików, filmów lub zdjęć. Powinien zostać również poinformowany o wynikach przeprowadzonych postępowań i podjętych działaniach następczych.