Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Przetwarzanie danych - 5 rad dla firm

Przetwarzanie danych
 |  Artykuł partnera  |  Biznes i finanse

Każde przedsiębiorstwo bez względu na rodzaj prowadzonej działalności przetwarza rozmaite dane. Aby proces ten przebiegał w sposób wydajny, warto dowiedzieć się nieco więcej na temat metod efektywnego zarządzania przetwarzaniem danych. W poniższym artykule omawiamy 5 cennych rad dla firm w tym zakresie.

Przetwarzanie danych - definicja pojęcia 

Termin "przetwarzanie danych" jest bardzo dokładnie określony na gruncie europejskich i polskich przepisów prawnych. Mowa tutaj przede wszystkim o Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. oraz o polskiej ustawie, która została uchwalona w 2018 roku w związku z wdrożeniem słynnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych na terenie Unii Europejskiej (RODO). 

W powyżej wskazanych aktach prawnych wyszczególniono, że pod pojęciem przetwarzania danych rozumie się m.in. ich zbieranie, porządkowanie, przechowywanie, wykorzystywanie, przeglądanie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie danych, porządkowanie czy utrwalanie. 

Więcej informacji o przepisach regulujących przetwarzanie danych w firmach można znaleźć na stronie https://businessintelligence.pl/przetwarzanie-danych-co-warto-wiedziec/

Dlaczego przetwarzanie danych we współczesnych przedsiębiorstwach jest tak ważne? 

Eksperci i analitycy biznesowi zgodnie podkreślają, że do osiągnięcia wysokiej pozycji w danej branży przez firmę niezbędne jest zbieranie oraz przetwarzanie rozmaitych danych. Jest to bardzo ważne, ponieważ właściwe zbieranie i wykorzystywanie danych w bezpośredni sposób przekłada się na sposób zarządzania daną organizacją.

Jeżeli firma potrafi w szybki i efektywny sposób zbierać i właściwie wykorzystywać dane, owocuje to zdolnością do prognozowania pewnych zjawisk i procesów. To w konsekwencji powoduje, że przedsiębiorstwo buduje cenne przewagi konkurencyjne i po pewnym czasie może stać się liderem. 

Podstawowe zasady przetwarzania danych w firmie

W stosownych przepisach jest także mowa o tym, że firmy muszą przestrzegać kilku określonych zasad. Przede wszystkim, proces przetwarzania danych musi odbywać się w sposób zgodny z prawem i przejrzysty. Osoby i podmioty, których dane ulegają przetwarzaniu, muszą być o tym fakcie koniecznie poinformowane. 

Ponadto cele przetwarzania muszą być jasno określona. W regulacjach prawnych jest mowa o tym, że cel przetwarzania musi być przedstawiony osobom i podmiotom w momencie zbierania ich danych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami  prawa, nie można zbierać danych osobowych w dowolnie wybranym celu. 

Firmy i organizacje mogą zbierać wyłącznie takie dane osobowe, które są niezbędne do osiągnięcia wskazanych celów. Określa się to jako niezbędną "minimalizację danych". Kolejnym obowiązkiem przedsiębiorców zbierających dane jest dbałość o to, aby były one aktualne i prawidłowe biorąc pod uwagę cele ich przetwarzania. W przypadku, gdy nie są one prawidłowe czy aktualne, należy podejmować działania mające na celu ich poprawienie. 

Warto również zaznaczyć, że zebranych danych osobowych nie można wykorzystywać w innych celach, które byłyby niezgodne z celem ich pierwszego zebrania. Firmy muszą też podjąć działania zmierzające do tego, by dane osobowe nie były przechowywane przez dłuższy okres niż jest to niezbędne dla celów zbierania. W przepisach jest to nazwane jako "ograniczenia przechowywania danych". 

Więcej informacji tym, w jaki sposób analizować i wizualizować dane, publikuje portal https://businessintelligence.pl/qlik-sense/.