Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Tłumacz specjalistyczny treści branżowych

Tłumaczenia specjalistyczne
 |  Artykuł partnera  |  Biznes i finanse

W obecnych czasach bardzo często korzystamy z usług tłumaczy – zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Profesjonalne tłumaczenia możliwe są wyłącznie wówczas, gdy podejmiemy współprace z doświadczonym i kompetentnym specjalistą. Gdzie więc należy się zgłosić w przypadku konieczności translacji tekstu?

Profesjonalne tłumaczenia

Trudność tłumaczeń specjalistycznych

Tłumaczenia mogą mieć zróżnicowaną formę, dlatego tak ważne jest dobranie odpowiedniego specjalisty do rodzaju translacji. Biura tłumaczeń dysponują tłumaczami, którzy nie tylko doskonale posługują się danym językiem obcym, ale również posiadają wiedzę odnośnie danej branży. Tłumacz specjalistyczny posiadać musi wykształcenie filologiczne z konkretnego języka obcego. Dodatkowo zna również terminologię związaną z dziedziną, w której się specjalizuje.

Treści o tematyce specjalistycznej przepełnione są słownictwem branżowym, które w głównej mierze determinuje całość tekstu. Nieznajomość poszczególnych słów może znacząco wpłynąć na zrozumienie całego tekstu. Profesjonalne tłumaczenia realizowane przez biura dotyczyć mogą treści z branży prawniczej, naukowej, ekonomicznej, medycznej, farmaceutycznej, bankowej, informatycznej czy finansowej.

Biuro tłumaczeń angielski jest miejscem najchętniej wybieranym do współpracy, bowiem język angielski stał się obecnie najpopularniejszym na świecie. Osoby podróżujące do innych krajów posługują się zazwyczaj językiem angielskim, którego podstawy zna ogromna liczba osób. Nie jest konieczna doskonała znajomość języka obcego, aby możliwe było porozumienie się z obcokrajowcem poza granicami naszego państwa.

Jakie dokumenty przekłada tłumacz przysięgły?

Zdarza się niekiedy, iż konieczne jest przetłumaczenie dokumentu o mocy prawnej. W sytuacji tego typu zwrócić się powinniśmy do tłumacza przysięgłego. Osoba na stanowisku tego typu posiada wymagane uprawnienia i pozwolenia, które pozwalają jej rzetelnie wykonać translację. Tłumacz przysięgły piastuje stanowisko osoby zaufania publicznego, dlatego też w sytuacji, gdy nie wywiąże się on z powierzonego obowiązku, narażony jest na nieprzyjemne konsekwencje.

Najczęściej tłumaczonymi dokumentami przez tłumacza przysięgłego są akty urodzenia, małżeństwa, zgonu, testamenty, dokumenty rejestracyjne pojazdów, faktury zakupu, dyplomy ukończenia szkół wyższych, świadectwa szkolne, pracy, dowody osobiste, dokumenty finansowe, KRS, certyfikaty rezydencji, pełnomocnictwa, akty notarialne, polisy ubezpieczeniowe bądź dokumentacje medyczne. Dodatkowo tłumacz dysponować musi pieczęcią, która jest gwarancją pełnej zgodności wykonanej translacji z oryginałem.