Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Jak skutecznie kierować zespołem?

Kierowanie zespołem
 |  Artykuł partnera  |  Biznes i finanse

Najważniejszym zasobem każdej firmy są ludzie. Samo pozyskanie merytorycznych pracowników to jednak nie wszystko – należy nimi jeszcze umiejętnie zarządzać. Jak stworzyć zgrany zespół i jak nim kierować?

Zgrany zespół, czyli jaki?

Za zgrany zespół uważa się pracowników, którzy współpracując ze sobą, przyczyniają się do rozwoju organizacji. Dzięki ich pracy firma np. pozyskuje nowych klientów, zwiększa przychody lub minimalizuje straty – działa bardziej efektywnie niż dotychczas, a jej popularność wśród klientów rośnie. Dla każdego właściciela firmy czy menedżera budowa zgranego zespołu jest kwestią kluczową.

Z reguły zespół zgrany w godzinach pracy doskonale rozumie się także poza zakładem pracy – ludzi, którzy współpracują ze sobą, łączy np. wspólna pasja. Więcej informacji o tym, czym jest zgrany zespół, można znaleźć pod adresem: https://urodzeniprzedsiebiorcy.pl/staly-i-zaangazowany-zespol/.

Cechy zgranego zespołu

Jakie cechy ma zgrany zespół? Aby móc uznać, że pracownicy danego działu czy komórki są zgranym zespołem, trzeba czegoś więcej niż tylko dobrego i sprawnego przepływu informacji. Ważne jest to, aby zatrudnieni potrafili koncentrować się na wyznaczonych celach. Jeżeli w firmie panuje luźna atmosfera, to łatwo dopuścić do sytuacji, gdy realizacja zadań nie będzie priorytetem. Tymczasem zgrany zespół jest odpowiedzialny i potrafi skoncentrować się na swojej pracy – zadania są realizowane terminowo.

W zgranym zespole nie dochodzi do sytuacji, gdy niektórzy pracownicy są obciążeni pracą ponad swoje możliwości, podczas gdy inni otrzymują niewielką liczbę zadań. Zgrany zespół jest w stanie podzielić się obowiązkami w sprawiedliwy sposób bez ingerencji osób trzecich. Dodatkowo pracownicy wiedzą, że mogą na siebie liczyć. W zgranym zespole nie zdarza się, że za błędy odpowiada tylko jeden z członków – zarówno sukcesy, jak i porażki są przypisywane zespołowi.

Jak skutecznie kierować zespołem?

To, czy zespół będzie zgrany, zależy głównie od jego lidera. Jeżeli jest on silny, to potrafi zarówno motywować swoich podwładnych do wydajnej, efektywnej pracy, jak i pochwalić za dobrze wykonane zadanie. Jak skutecznie kierować zespołem, w skład którego wchodzą różne osoby?

Rozmowa to podstawa

Aby wiedzieć, z jakimi zadaniami pracownik sobie poradzi, a z jakimi może mieć problem, konieczne jest poznanie jego mocnych i słabych stron. Konieczna jest zatem rozmowa. Sprawna komunikacja w zespole pozwala wyeliminować wiele problemów, w tym np. nieporozumienia czy wątpliwości. 

Dzięki rozmowie lider zespołu zyskuje też wiedzę, którzy pracownicy powinni odbyć szkolenia czy kursy.

Konstruktywna krytyka

Wielu pracowników oczekuje feedbacku. Niestety, liderzy często zapominają, że konstruktywna krytyka wcale nie doprowadza do konfliktu z podwładnym. Przeciwnie – dzięki niej może się on dalej rozwijać i eliminować błędy podczas wykonywania codziennych obowiązków.

Jak rozmawiać z pracownikami o niedociągnięciach? Najlepiej po prostu na nie wskazać i wytłumaczyć, co należy poprawić.

Pracownika trzeba docenić

Na rozdzielaniu zadań czy kontroli zespołu rola lidera się nie kończy – musi on jeszcze wiedzieć, jak motywować swoich podwładnych. Warto zatem docenić pracowników, chwaląc ich za dobrze wykonaną pracę. Najlepiej, aby takie pochwały miały miejsce na forum zespołu.

Aby dobrze oceniać pracowników, lider powinien regularnie dokonywać ewaluacji. W ten sposób może na bieżąco kontrolować mocne i słabe strony podwładnych.

Kierowanie zespołem – podsumowanie

Zarówno budowa, jak i kierowanie zgranym zespołem wymaga rozwiniętych kompetencji miękkich. Trud włożony w to zadanie jednak się opłaca – to jeden ze sposobów, aby zdobyć rynkową przewagę. Firmy z silnymi zespołami lepiej radzą sobie na rynku, co jest widoczne zwłaszcza w trudnych momentach.