© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Indywidualne ubezpieczenie mienia - funkcje i zasady

ubezpieczenie mienia
 |  Redakcja  |  Biznes i finanse

Większość właścicieli nieruchomości, kosztowności i ruchomości jest zainteresowana minimalizacją ryzyka związanego z uszkodzeniem lub zniszczeniem mienia osobistego. Nie bez znaczenia jest również ubezpieczenie od odpowiedzialności sąsiadów przy obsłudze lub naprawie własnej nieruchomości. W naszym kraju obywatele mają dostęp do różnych programów ubezpieczeń majątkowych, różniących się taryfami i opcjami. Warto przyjrzeć się bliżej tej kwestii.

Obecnie istnieje wiele możliwości zapobiegania stratom wynikającym z nieprzewidzianych sytuacji. Mimo pozornie oczywistych korzyści płynących z ubezpieczeń mienia nadal są one w naszym kraju w dużej mierze traktowane jako coś dodatkowego.

Co daje ubezpieczenie majątkowe i dlaczego jest potrzebne?

W rzeczywistości ubezpieczenie mienia jest potrzebne, aby zrekompensować ludziom szkody spowodowane przez zdarzenie objęte ubezpieczeniem. Ale co to znaczy? Kiedy kupujesz polisę ubezpieczenia mienia, to od Ciebie zależy, ile wart jest Twój dobytek. Ważne jest, aby obliczyć to dokładnie - jeśli nie dokonasz precyzyjnych obliczeń, a coś się stanie, nie będziesz mógł ubiegać się o odszkodowanie za wszystkie szkody. 

Przejrzyj oferty ubezpieczeń mienia, ponieważ jest to jedyny sposób na ochronę swoich rzeczy ruchomych, jak i nieruchomych przed niespodziewanymi zdarzeniami.

Posiadanie polisy ubezpieczeniowej pozwala na otrzymanie odszkodowania w przypadku wystąpienia następujących zdarzeń objętych ubezpieczeniem:

  • pożar;
  • kradzież, napad, rozbój;
  • bezprawne działania osób trzecich (w tym podpalenia i wybicia szyb);
  • szkody wodne spowodowane przez ogrzewanie, klimatyzację lub systemy kanalizacyjne.

Ubezpieczenie mienia osobistego zapewni Ci również odszkodowanie w przypadku klęski żywiołowej, która spowodowała szkody w Twoim domu lub mieszkaniu. Ponadto można ubezpieczyć się od odpowiedzialności cywilnej za własne czyny, czyli szkody wyrządzone w mieniu sąsiadów. Jak widać, możliwości ubezpieczenia jest naprawdę wiele.

Warto zauważyć, że niektóre rodzaje ubezpieczeń są przypisane, w szczególności te, które są wymagane przez banki przy udzielaniu dużych kredytów hipotecznych, co oznacza, że przy zakupie nieruchomości właściciel musi wykupić dla niej polisę. Dowiedzmy się, o czym dokładnie mówimy.

Specyfika i zasady ubezpieczenia majątku osobistego

W umowie ubezpieczenia zakłada się, że ubezpieczyciel zobowiązuje się do wypłaty odszkodowania ubezpieczonemu w przypadku wystąpienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem. Co należy rozumieć przez zdarzenie objęte ubezpieczeniem? Zazwyczaj umowa określa główne ryzyka, od których właściciel jest ubezpieczony:

  • uszkodzenie mienia;
  • częściowa utrata mienia;
  • całkowita utrata lub zniszczenie mienia.

Warto wspomnieć o odpowiedzialności cywilnej wobec osób trzecich. Ubezpieczający może w ten sposób zabezpieczyć się przed sytuacją, w której sam wyrządzi szkodę w cudzym mieniu, np. w przypadku zalania mieszkania sąsiada.

BizNews


© 2020 BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone

Do góry