Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Formy prawne działalności gospodarczej

Formy prawne działalności
 |  Artykuł partnera  |  Biznes i finanse

Formy prawne działalności gospodarczej to system różnic majątkowych i organizacyjnych związany ze sposobem prowadzenia przedsiębiorstwa. Wybór formy prawnej to jedna z najważniejszych decyzji, jaką należy podjąć, kiedy chce się prowadzić własny biznes. Jeśli nie wiemy, jaką decyzję podjąć, warto udać się do biura rachunkowego, gdzie specjaliści doradzą i podpowiedzą, jaka forma prawna działalności będzie korzystniejszym rozwiązaniem.

Formy prawne działalności gospodarczej - klasyfikacja

Przedsiębiorca ma możliwość wyboru pomiędzy następującymi formami prawnymi działalności gospodarczej:

  • Jednoosobowa działalność gospodarcza

Indywidualne prowadzenie firmy to najprostsza forma postępowania biznesowego dostępna dla każdej osoby. Nie wymaga wpłaty kapitału początkowego ani wysokich kosztów rejestracji. Aby zarejestrować działalność gospodarczą wystarczy wypełnić odpowiedni wniosek w urzędzie skarbowym i w ZUS-ie.

  • Spółka cywilna

Ta forma prawna przeznaczona jest do prowadzenia małych firm. Wszelka odpowiedzialność za zobowiązania dotyczy w równym stopniu wszystkich założycieli spółki. Spółkę cywilną mogą założyć co najmniej 2 osoby.

  • Spółka jawna

Spółka jawna przeznaczona jest dla przedsiębiorców, którzy chcą rozpocząć działalność gospodarczą na dużą skalę. Mogą ją założyć co najmniej 2 osoby, które spisują między sobą pisemną umowę. Każdy uczestnik odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczeń w stosunku do całego posiadanego majątku.

  • Spółka partnerska

Wspólnikami w spółce partnerskiej mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które mają prawo do samodzielnego świadczenia usług osobistych. Co więcej, partnerami w tego typu spółce mogą być tylko określone podmioty (przedstawiciele wolnych zawodów).

  • Spółka komandytowa

Spółka komandytowa może zostać utworzona pod warunkiem, że co najmniej 2 osoby, z których jedna będzie komandytariuszem, który będzie odpowiadał za zobowiązania spółki tylko w wysokości tzw. ograniczoną kwotę, a drugi - pełnoprawny wspólnik (komplementarny), który będzie odpowiadał za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem.

  • Spółka komandytowo-akcyjna

Założycielami mogą być przynajmniej 2 osoby fizyczne lub prawne. Minimalny kapitał zakładowy wynosi 50 tys. Komplementariusz odpowiada bez ograniczeń, jeden wspólnik jest akcjonariuszem.

  • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Kapitał zakładowy wynosi 5000 zł. Założycielami mogą być osoby fizyczne lub prawne, bez względu na obywatelstwo i lokalizację. W zarządzie spółki mogą zasiadać wyłącznie osoby fizyczne. Umowa spółki musi być zawarta w formie aktu notarialnego.

Bez względu na to, jaką formę prawną wybierzemy, zawsze warto pomyśleć o tym, by działalność była prowadzona w sposób profesjonalny. W tym celu wszystkie sprawy finansowo-księgowe lepiej powierzyć specjalistom. Może to być biuro rachunkowe lub zatrudnienie samodzielnego księgowego. Wybór należy do nas.

Zapraszamy: biuro rachunkowe Piaseczno