Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Jak dochodzić roszczeń w przypadku kredytu we frankach?

roszczenia do kredytu we frankach
 |  Artykuł partnera  |  Biznes i finanse

Osoby posiadające kredyt we frankach mierzą się z wieloma trudnościami. Polacy spłacający kredyt w szwajcarskiej walucie mogą dochodzić jednak zwrotu wypłaconej pożyczki. Gdzie mogą szukać pomocy kredytobiorcy, które zdecydowali się na kredyty frankowe?

Kim jest frankowicz?

Popularne określenie „frankowicz” krąży w mediach już od ponad dekady. Frankowiczami potocznie nazywa się kredytobiorców, którzy kilkanaście lat temu zdecydowali się na zaciągnięcie kredytu hipotecznego denominowanego lub indeksowanego we frankach szwajcarskich. Produkt ten cieszył się swego czasu ogromnym zainteresowaniem. Klienci chętnie zaciągali hipotekę w szwajcarskiej walucie, ponieważ pożyczki frankowe były niżej oprocentowane niż złotowe. Kredyty frankowe wydawały się znacznie korzystniejszą opcją, gdyż przy takiej samej zdolności kredytowej można było pożyczyć od banku znacznie większą sumę pieniędzy.

Pożyczki były masowo zaciągane przez osoby, które marzyły o własnej nieruchomości, a które nie były w stanie uzyskać odpowiednio wysokiego kredytu liczonego w złotówkach. Klienci bardzo chętnie brali kredyty frankowe również dlatego, że odsetki były o wiele tańsze w porównaniu z propozycjami w polskiej walucie, przez co rata pożyczki była niższa. Kredyty hipoteczne we frankach oferowały wreszcie niższe oprocentowanie od oprocentowania kredytów złotowych. Sytuacja kredytobiorców zmieniła się jednak z dnia na dzień w chwili, gdy za sprawą kryzysu gospodarczego w roku 2009 szwajcarski bank centralny przestał bronić swojej waluty, a kurs franka momentalnie zanotował gigantyczny wzrost. Od tej pory frank błyskawicznie zaczął zyskiwać na wartości, a raty pożyczek w tej walucie wzrosły aż o 30 procent.

Wszyscy frankowicze, bez względu na wysokość zobowiązania, ponieśli straty finansowe. W praktyce oznaczało to, że jeden kredytobiorca musiał oddać bankowi kwotę nawet cztery razy wyższą niż pożyczył. 

Niekorzystne umowy dla frankowiczów

Obecnie większość osób posiadających hipotekę we frankach szwajcarskich traktuje swoje zobowiązania jako oszustwo mające umożliwić bankom osiągnięcie ogromnych zysków.  Ponad połowa frankowiczów zamierza wystąpić na drogę sądową przeciw bankowi, w którym udzielono im niekorzystnej pożyczki w obcej walucie. Kredytobiorcy argumentują to m.in. wprowadzeniem w błąd przez pracowników banku, brakiem informacji o ryzyku finansowym związanym z zaciąganiem pożyczek w obcej walucie czy złym oszacowaniem zdolności kredytowej.

Największym problemem frankowiczów są niejasne i często niedozwolone zapisy w umowach. Aby uniknąć wszelkich niejasności, umowa powinna być sformułowana precyzyjnie i w sposób zrozumiały dla klienta. Osoba, która zamierza wziąć kredyt nie powinna mieć żadnych wątpliwości co do wysokości rat, oprocentowania oraz odsetek. Tymczasem umowy określające warunki zaciągnięcia oraz spłaty kredytu były konstruowane w sposób korzystny tylko dla jednej ze stron (banku), co naruszało interesy kredytobiorców i dobre obyczaje. Problemem stało się również kontrowersyjne naliczanie odsetek. Bardzo często okazywało się, że w dokumentacji kredytowej brakowało kwoty, od której odsetki mają być naliczane. W związku z tym frankowicze mylnie zakładali, że wysokość odsetek będzie naliczana od sumy, jaką pożyczyli.

Niekorzystne umowy dla frankowiczów

Jak frankowicze mogą dochodzić swoich roszczeń?

Niestety, banki bardzo często nie honorują dobrowolnie orzeczeń sądów w sprawach frankowych, dlatego kredytobiorcy są zmuszeni występować z pozwem przeciw bankowi o zwrot wynagrodzenia za korzystanie z kapitału uzyskanego z rat zapłaconych przez okres spłaty kredytu. Swoich roszczeń mogą w ten sposób dochodzić wszystkie te osoby, które mają w umowie lub regulaminie wpisane klauzule abuzywne (tj. niedozwolone postanowienia umowy rażąco naruszające interesy konsumenta i nie uzgodnione z nim indywidualnie) dotyczące indeksacji, ubezpieczenia niskiego wkładu własnego, ubezpieczenia pomostowego oraz dowolnej zmiany oprocentowania. Aby napisać pozew przeciwko bankowi o zapłatę wyliczonej sumy najlepiej zgłosić się do adwokata lub radcy prawnego.

Wsparcia merytorycznego podczas tworzenia materiału udzieliła kancelaria KKPR.pl