Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Restrukturyzacja czy upadłość? Gdzie szukać pomocy?

ochrona majątku i restrukturyzacja biznesu
 |  Artykuł partnera  |  Biznes i finanse

Prowadzenie własnego biznesu nie jest łatwym przedsięwzięciem, o czym na pewno wiedzą przedsiębiorcy. Nie wszyscy mają tyle szczęścia i potrafią utrzymać się na rynku bez większych trudności. Gospodarowanie firmą wiąże się nieodłącznie z biurokracją, licznymi kontrolami i podejmowaniem decyzji o dalszych losach działalności. Okazuje się, że to właśnie podejmowanie odpowiednich kroków jest najważniejsze i decydujące w budowaniu sukcesu marki. Czasami jednak podjęte decyzje mimo dobrych zamysłów nie doprowadzają do sukcesów tylko wręcz przeciwnie - skutkują popadaniem w długi. W takiej sytuacji, kiedy problemy finansowe są dość poważne pozostają dwa rozwiązania: restrukturyzacja firmy lub ogłoszenie jej upadłości. Warto jednak dowiedzieć się więcej o powyższych zjawiskach, aby w kryzysowych sytuacjach działać skutecznie i wiedzieć gdzie szukać pomocy w restrukturyzacji.

Restrukturyzacja i jej tajemnice

Zapoznajmy się zatem bliżej z zabiegiem stosowanym, aby uchronić firmę od niepożądanych skutków finansowych. Na wstępie warto zaznaczyć, że restrukturyzacja spółki i upadłość firmy to dwa sprzeczne i różniące się pojęcia, dlatego należy poznać ich różnice, aby je zrozumieć.

Restrukturyzacja firmy - definicja

Zagłębiając się w pojęcie restrukturyzacji można zaobserwować wiele jej rozgałęzień i typów. Jednak najprościej mówiąc restrukturyzacja to zespół pasywnych i aktywnych działań, które mają na celu uchronić firmę od bankructwa i niewypłacalności. Ma ona zwiększyć wartość przedsiębiorstwa i pomóc utrzymać równowagę finansową.

Kiedy warto zrestrukturyzować firmę?

Wielu ludzi zadaje sobie pytanie dla kogo restrukturyzacja będzie najlepszym rozwiązaniem. Kiedy restrukturyzacja się opłaca? Kiedy upadłość jest jedynym możliwym wyjściem i czy da się jakoś uratować bankrutującą firmę? Otóż z restrukturyzacji może skorzystać każdy kto chce poprawić płynność finansową swojej firmy, relacje z kontrahentami oraz uchronić się przed ewentualną egzekucją komorniczą, ponieważ prawo restrukturyzacyjne ma w sobie zapiski zapewniające takie bezpieczeństwo.

Kto może się restrukturyzować?

Wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego jest możliwe zarówno w momencie bankructwa danej firmy, czyli gdy przedsiębiorca jest niewypłacalny (o ile spełnia ona wymagania zawarte w ustawie restrukturyzacyjnej) oraz gdy dane przedsiębiorstwo jest zagrożone niewypłacalnością spółki.

Jak działa restrukturyzacja?

Restrukturyzacja to świetna procedura, która chroni przed agresywnymi działaniami wierzycieli, którzy zmierzają do egzekucji. Oczywiście postępowanie restrukturyzacyjne chroni prawa wierzycieli i dąży do wypłacenia im należnych pieniędzy w sposób bardziej ugodowy i bezpieczny dla obu stron. Procesy restrukturyzacyjne rozpoczynają się oczywiście od wyboru odpowiedniej kancelarii restrukturyzacyjnej i oszacowania zdolności restrukturyzacyjnej danego przedsiębiorstwa.

Istnieją zasadnicze różnice np. w restrukturyzacji spółek i restrukturyzacji majątku, dlatego sporządzenie odpowiedniego planu przez specjalistę staje się niezbędne. Dobry prawnik będzie znał wszystkie regulacje prawa restrukturyzacyjnego i pomoże przejść sukcesywnie przez proces restrukturyzacji. Postępowanie może być rozpoczęte zarówno na wniosek dłużnika jak i wierzyciela.

Proces może zostać przeprowadzony w jednym z czterech wariantów:

 • przyspieszonym postępowaniu układowym,
 • postępowaniu o zatwierdzenie układu,
 • postępowaniu sanacyjnym,
 • postępowaniu układowym,

Wybór odpowiedniego postępowania jest zależny od wielu czynników i od rad prawnika znającego sprawę. Warto wspomnieć również, że w trakcie trwania restrukturyzacji sąd nie ma prawa orzec zakazu prowadzenia działalności.

Restrukturyzacja - skutki

Skutki restrukturyzacji są dosyć mocno uzależnione od wariantów postępowania. Kiedy restrukturyzacja zostanie przeprowadzona w sposób odpowiedni, poddawana jej firma stanie na nogi i odzyska płynność finansową, pozbywając się przy tym wierzycieli. Podczas trwania restrukturyzacji nie ma mowy o zawieszeniu czy zamknięciu biznesu, a komornicy nie będą mogli egzekwować należności.

Upadek firmy

Ogłoszenie upadku firmy nie jest przyjemnym doświadczeniem i jego istotną pozostaje sprzedaż przedsiębiorstwa, aby chociaż w jakimś stopniu pokryć należności wierzycieli. Niezależnie od przyczyny upadku firmy, ogłasza się ją tylko wtedy, kiedy dłużnik pozostanie niewypłacalny, a przeprowadzenie restrukturyzacji jest niemożliwe lub dłużnik nie wyraża na to chęci. W toku postępowania upadłościowego i układowego jest jednak możliwość zawarcia układu z wierzycielami i próbowania odbudowy przedsiębiorstwa, jednak zdarza się to dosyć rzadko.

Co to jest upadłość układowa?

Upadłość układowa to duża szansa dla bankrutującej spółki. Dzięki niej wspólnicy mogą uniknąć odpowiedzialności karnej za doprowadzenie spółki do bankructwa i przy tym umożliwić jej przetrwanie. Polega ona na zawarciu układu między dłużnikiem, a wierzycielem dotyczącym spłaty długów, jednakże oferta zaproponowana przez dłużnika musi być korzystniejsza aniżeli miałaby być zaoferowana po sprzedaży bankrutującego przedsiębiorstwa.

Zagłębiając się bardziej w tą definicję można wysnuć, że upadłość ugodowa to zabieg, który umożliwi funkcjonowanie firmy w trudnym dla niej czasie i zapewni jej bezpieczniejsze przetrwanie.

Jak wygląda postępowanie układowe naprawcze?

Postępowanie układowe naprawcze podobnie jak restrukturyzacja ma uchronić firmę przed upadłością. Leży ona w interesie przedsiębiorcy.

Aby przeprowadzić takie postępowanie należy udać się do profesjonalnej kancelarii upadłościowej oraz złożyć do sądu dokumenty takie jak:

 • plan naprawczy,
 • szacunkowy wykaz majątku,
 • sprawozdanie finansowe,
 • spis wierzycieli,
 • oświadczenie o spłatach długów,
 • spis podmiotów zobowiązanych majątkowo,
 • wykaz tytułów egzekucyjnych,

Sąd po zaakceptowaniu dokumentów może uchronić daną firmę przed całkowitym upadkiem. Jednakże, aby tak się stało konieczna jest fachowa pomoc wykwalifikowanych znawców prawa. Odpowiednio dobrana kadra prawnicza zwiększa szansę na pozytywne zakończenie procesu, dlatego warto wybierać zaufanych ekspertów.    

Artykuł powstał we współpracy z Kancelarią prawno restrukturyzacyjną Kwiatkowski & Wspólnicy.