Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Efektywne wykorzystanie funduszy UE na wdrożenia ERP

wdrożenia systemu ERP
 |  Artykuł partnera  |  Biznes i finanse

Wdrożenie systemu ERP to wyzwanie dla przedsiębiorstwa, które wymaga zarówno dużego wysiłku organizacyjnego, właściwego przygotowania, jak i odpowiednich środków finansowych. Jak sfinansować tego typu inwestycję? Jednym ze sposobów jest skorzystanie z dotacji unijnych na innowację. Kto może się o nie strać? Jakie warunki należy spełnić? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki na lata 2021 - 2027

Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 jest kontynuacją funkcjonujących wcześniej programów Innowacyjna Gospodarka (2007-2013) oraz Inteligentny Rozwój (2014-2020). Główne cele programu to: 

 • zwiększenie potencjału w zakresie badań i innowacji oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii;
 • wzrost konkurencyjności MŚP;
 • rozwinięcie umiejętności na rzecz inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i przedsiębiorczości;
 • transformacja gospodarki w kierunku Przemysłu 4.0 oraz zielonych technologii

To właśnie w ramach tego programu przedsiębiorcy mogą składać wnioski o przyznanie dotacji na wdrożenia systemu ERP. Taką możliwość daje Priorytet I – Wsparcie dla przedsiębiorców. Zakłada on zapewnienie dofinansowania w obszarach B+R, wdrożeń nowych rozwiązań, infrastruktury B+R, internacjonalizacji, rozwoju kompetencji, automatyzacji i robotyzacji, zielonej gospodarki.

Kto może ubiegać się o dotacje z UE?

Podobnie jak w przypadku poprzednich programów, również obecnie lista potencjalnych beneficjentów jest ściśle określona. Aktualne rozdanie mocno koncentruje się na wskaźnikach związanych z badaniami i rozwojem, współpracą nauki z biznesem oraz internacjonalizacją działalności polskich przedsiębiorstw. O wsparcie mogą ubiegać się małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), duże przedsiębiorstwa, które współpracują z MŚP oraz jednostki naukowe, które są partnerami w konsorcjum z przedsiębiorcą.

Skrót MŚP odnosi się do małych i średnich przedsiębiorstw. Unia Europejska zdefiniowała to pojęcie w rekomendacji 2003/361/EC. Podstawowe czynniki decydujące o tym, czy dana firma może zostać uznana za MŚP, to zatrudnienie poniżej 250 pracowników, a także roczny obrót do 50 mln euro lub całkowity bilans roczny do 43 mln euro.

Jak uzasadnić we wniosku wdrożenie ERP?

W jaki sposób uzasadnić we wniosku o przyznanie dotacji potrzebę wdrożenia systemu ERP? Przede wszystkim warto skupić się na wybranych funkcjonalnościach systemu, takich jak np. wdrożenie systemu dającego możliwość zakupu usługi przez Internet, płatności kartą sail pass, rozliczania płatności w systemie elektronicznym, generowania deklaracji Intrastat, sprzedaży i wystawiania faktur w walucie obcej i w wybranym języku, wsparcie wielooddziałowości przedsiębiorstwa, zarządzanie magazynami konsygnacyjnymi w kraju i zagranicą, czy elektronicznej wymiany danych z zagranicznym kontrahentem. Dobrym rozwiązaniem może być również przedstawienie korzyści dla przedsiębiorstwa wynikających z wdrożenia systemu ERP oraz ich wpływie na ogólną cyfryzację biznesu. Odpowiednio umotywowany wniosek jest kluczem do uzyskania dotacji, a co za tym idzie pierwszym krokiem na drodze do rozwoju.

Dotacje unijne na wdrożenia systemów ERP - instrukcja działania krok po kroku

Realizacja projektu finansowanego ze środków UE powinna przebiegać według określonego harmonogramu, który ma usystematyzowany charakter. Obejmuje on następujące etapy:

 • wybór źródła finansowania inwestycji;
 • sprawdzenie w harmonogramie naboru wniosków dla danego województwa/programu planowanego terminu ogłoszenia konkursu;
 • przygotowanie kompletnego wniosku wraz z biznesplanem i innymi wymaganymi załącznikami;
 • ewentualne uzupełnienia we wniosku, bądź biznesplanie;
 • ogłoszenie wyników projektów zakwalifikowanych do dofinansowania;
 • w szczególnych przypadkach – odwołanie się od oceny i ponowne rozpatrzenie wniosku;
 • podpisanie umowy o dofinansowanie;
 • rozpoczęcie realizacji projektu;
 • zarządzanie projektem;
 • rozliczenie projektu;
 • utrzymanie trwałości rezultatów projektu.

Jak wybrać dostawcę oprogramowania, który sprosta wymaganiom UE?

Pozytywna decyzja o przyznaniu dotacji to moment, w którym należy wybrać odpowiedniego dostawcę, który dokona wdrożenia systemu ERP. Dokonanie właściwego wyboru jest niezwykle istotne, ponieważ w przypadku wdrożenia finansowanego poprzez dotację z UE dostawca musi sprostać nie tylko wymogom merytorycznym, ale również wykazać się ogromną dyscypliną w kwestii prowadzenia projektu. Wszystkie działania muszą być przeprowadzone zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem i odpowiednio raportowane. Wymagane jest również prowadzenie dokumentacji przedstawiającej proces zgodnie z przedstawionymi wcześniej wymaganiami. Przy wyborze dostawcy niezwykle ważne jest zarówno doświadczenie zdobyte w trakcie realizacji podobnych przedsięwzięć, jak również umiejętność elastycznego dopasowania się do specyfiki projektowej oraz cyklu życia projektu unijnego. Rekomendowanym dostawcą tego typu oprogramowania jest Mindbox, czyli firma gwarantująca udane wdrożenia systemów ERP. Z ofertą można zapoznać się na stronie: Zaawansowane systemy ERP dla Twojej firmy - mindbox.pl.

Wdrożenie systemu ERP w przedsiębiorstwie pozwala usprawnić jego funkcjonowanie oraz zyskać przewagę nad konkurencją. Innowacje wiążą się jednak z kosztami, co sprawia, że przedsiębiorca zmuszony jest znaleźć odpowiednie źródło finansowania. Jednym ze sposobów jest pozyskanie dotacji z UE, która pozwala rozwinąć działalność.