© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Umowa deweloperska – sprawdź, co warto o niej wiedzieć

umowa deweloperska
 |  Redakcja  |  Biznes i finanse

Sytuacja na rynku nowych mieszkań ma się o wiele lepiej, niż wskazywały na to prognozy ukazujące się na początku pandemii. Polacy chętnie decydują się na zakup mieszkań w dużych miastach. Banki obniżają wysokość wkładu własnego do 10%, co może zaowocować jeszcze większym zainteresowaniem klientów. Planujesz inwestycję w nowe mieszkanie? Sprawdź, co powinieneś wiedzieć o umowie deweloperskiej.

Jakie rodzaje umów można zawrzeć z deweloperem?

Od momentu znalezienia wymarzonego mieszkania do finalizacji inwestycji jest długa droga. Często kupujemy mieszkania, które nie zostały jeszcze wybudowane. Jako osoba zainteresowana zakupem nieruchomości na rynku pierwotnym, z pewnością będziesz musiał podpisać umowę z deweloperem. Niekiedy takich umów może być kilka. Jakie to umowy i czym się od siebie różnią?

  • Umowa rezerwacyjna – z takim rodzajem umowy można spotkać się zarówno na pierwotnym, jak i na wtórnym rynku nieruchomości. Zaletą tej umowy jest możliwość dokonania rezerwacji na określony lokal. Oznacza to, że deweloper, przez czas określony w umowie, nie będzie oferował danego mieszkania innym potencjalnym klientom. W tym czasie możesz starać się o uzyskanie kredytu hipotecznego.
  • Umowa przedwstępna – można ją zawrzeć u notariusza, jednak nie jest to warunek konieczny. W takich umowach niekiedy dochodzi do zobowiązania podpisania w przyszłości umowy deweloperskiej.
  • Umowa deweloperska – to umowa, w której deweloper składa deklarację, że wybuduje mieszkanie, a kupujący zobowiązuje się do zapłaty za nie określonej sumy, wskazanej w umowie.
  • Umowa o przeniesieniu praw własności – to kolejna umowa, która również pod rygorem nieważności musi zostać zawarta w formie aktu notarialnego.

Co to jest umowa deweloperska?

Po zakończeniu inwestycji i uregulowaniu zobowiązań finansowych staniesz się właścicielem lokalu mieszkaniowego. Zanim jednak do tego dojdzie, wymagane będzie podpisanie umowy deweloperskiej. Deweloperzy zostali zobligowani do zawierania umów w określonej formie zapisami Ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszalnego lub domu jednorodzinnego z 2011 roku.

Aby umowa deweloperska była ważna, musi nie tylko zostać sporządzona w formie pisemnej, lecz ponadto, trzeba ją podpisać w obecności notariusza. Umowa tego typu określa wzajemne zobowiązanie dewelopera – do wybudowania nieruchomości – i osoby, która chce dokonać zakupu mieszkania – do uiszczenia za nie stosownej zapłaty.

Co powinna zawierać umowa deweloperska?

Ustawodawca określił nie tylko formę, w jakiej ma zostać zawarta umowa, lecz także to, jakie elementy powinna obligatoryjnie zawierać. Przed podpisaniem umowy należy dokładnie zapoznać się z jej treścią. Sprawdź, czy w dokumencie znalazły się takie punkty jak m.in.:

  • dokładne określenie stron zawierających umowę,
  • miejsce oraz data podpisania umowy,
  • cena nieruchomości,
  • określenie położenia budynku (a także usytuowania w nim mieszkania i układu poszczególnych powierzchni w mieszkaniu),
  • termin, w którym na nabywcę zostaną przeniesione prawa do mieszkania,
  • termin zakończenia inwestycji.

Pamiętaj, aby nigdy nie podpisywać dokumentów, jeżeli w stosunku do ich treści masz jakiekolwiek wątpliwości!

BizNews


© 2020 BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone

Do góry