© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Jakie umiejętności warto posiadać, by być atrakcyjnym na rynku pracy?

jak odnieść sukces w biznesie
 |  Redakcja  |  Biznes i finanse

W czasach szybkich zmian technologicznych i wahań koniunktury trzeba stale dbać o swoją atrakcyjność na rynku pracy. Dobry zawód i wykształcenie kierunkowe nie są już bowiem gwarantem sukcesu i kariery, a także nie sprawiają, że szybko i łatwo znajdzie się prace. To, dlatego należy zadbać o to, aby wyróżniać się na tle pozostałych kandydatów. Takimi wyróżnikami jest doświadczenie, wiedza, cechy osobowości, umiejętności z różnych obszarów. Jakie kompetencje są tymi najbardziej pożądanymi i poszukiwanymi przez pracodawców?

Jaka będzie przyszłość rynku pracy?

Debaty na temat przyszłości rynku pracy toczą się od lat. Co roku powstają też raporty przewidujące kierunki jego rozwoju. Jeden z takich dokumentów - World Economic Forum opracowany w 2018 roku mówi, że aż 75 mln miejsc pracy może w najbliższym czasie zostać wypartych przez zautomatyzowane systemy działające w oparciu o algorytmy. Jednocześnie raport wskazuje, że rozwój technologii stworzy ok. 133 mln nowych miejsc pracy, w nowych zawodach. Sprawia to, że konieczne jest ciągłe nabywanie wiedzy, rozwój umiejętności i zmiana podejścia do innowacji, które należy traktować jako coś stałego.

Kluczowe kompetencje na rynku pracy

Największe znaczenie na rynku pracy XXI wieku będą miały tzw. kompetencje kluczowe. Tymi określa się te, które są najbardziej pożądane przez pracodawców, a przez to umożliwiają znalezienie pracy. Zgodnie z Zaleceniami rady Unii Europejskiej z 2018 roku za kluczowe kompetencje uznaje się:

 • porozumiewanie się w języku ojczystym
 • porozumiewanie się w językach obcych
 • kompetencje matematyczne i podstawowe umiejętności naukowo-techniczne
 • kompetencje cyfrowe
 • umiejętność uczenia się
 • kompetencje obywatelskie i społeczne
 • inicjatywa i przedsiębiorczość
 • świadomość i ekspresja kulturalna.

Zgodnie z zaleceniami UE uczyć powinna ich szkoła, są one bowiem przydatne na rynku pracy. Niestety badania pokazują, że polska szkoła nie staje w tym zakresie na wysokości zadania. W nikłym stopniu rozwija ona umiejętności interpersonalne i kluczowe kompetencje twarde i miękkie, które można później wpisać do CV. Sprawia to, że aby je zdobyć Polacy muszą dokształcać się we własnym zakresie. Tak się też dzieje, np. na kursy języka angielskiego zapisywane są już przedszkolaki, a z lekcji online skorzystają również dorośli chcący podszkolić swoje umiejętności w tym zakresie.

Jakie kompetencje są pożądane przez pracodawców?

O kompetencjach ważnych dla współczesnego rynku pracy i jego przyszłości rozmawiali szefowie światowych korporacji, liderzy polityczni, intelektualiści i dziennikarze na Forum Gospodarczym w Davos. W raporcie wskazano wyzwania, z jakimi w najbliższej przyszłości zmierzy się rynek pracy. Zalicza się do nich:

 • Dynamiczny rozwój technologii „smart”, które ułatwiają wiele procesów
 • Komputeryzacja
 • Tworzenie „super struktur” w organizacjach
 • Nowy eko-system mediów, na czele z mediami społecznościowymi.

Zmiany, jakie zajdą na rynku pracy, będą determinować kompetencje poszukiwane przez pracodawców. Uczestnicy Forum Gospodarczego w Davos wskazali listę umiejętności pożądanych w ciągu najbliższych 5 lat. Zaliczają się do nich

 • Kompleksowe rozwiązywanie problemów
 • Krytyczne myślenie
 • Kreatywność
 • Zarządzanie ludźmi
 • Współpraca z innymi
 • Inteligencja emocjonalna
 • Wnioskowanie i podejmowanie decyzji
 • Zorientowanie na usługi
 • Negocjacje
 • Elastyczność poznawcza.

Jakie kursy podwyższą atrakcyjność na rynku pracy?

Czasy, kiedy nauka skończyła się wraz z odebraniem dyplomu odeszły już w zapomnienie. Dziś nawet najlepsze studia nie gwarantują znalezienia pracy czy nie zapewnią awansu. Szybki rozwój technologii sprawia, że konieczne jest stałe zdobywanie nowych kompetencji, a także podążanie za najnowszymi trendami. Samorozwój zapewniają kursy i szkolenia. Te najlepsze oparte są na zdobywaniu praktycznych umiejętności i wskazaniu, jak później wykorzystać je na zajmowanym stanowisku pracy. Tego typu kursy prowadzone są zarówno w zakresie kompetencji miękkich (interpersonalnych), jak i twardych np. uczących obsługi programów graficznych, księgowych czy ogólnie komputerowych.

Praktyczne kursy, które podwyższają atrakcyjność na rynku pracy

Przykładem praktycznych kursów są te nauki języków obcych, które nakierowane są nie na naukę regułek, ale mówienia. Dzięki takim szkoleniom już po kilku lekcjach będzie można swobodnie rozmawiać z zagranicznymi kontrahentami i klientami. Pozwalają one na szybkie przyswojenie słówek oraz reguł tworzenia zdań, a także przełamania blokady językowej.

Współczesne kursy dla pracowników uczą też w sposób praktyczny umiejętności kreatywnych takich jak np. tworzenie tekstów. Praktyczne wskazówki o tym, jak szybko, sprawnie, a także z polotem tworzyć treści, uzyskać można w kursie Kod Pisania. Uczy on, jak pisać błyskotliwe treści do książek, skryptów, e-booków, prezentacji, newsletterów, na blogi czy do tradycyjnych gazet i magazynów. Kursanci mają możliwość przyswojenia i zrozumienia mechanizmów funkcjonalna ludzkiego umysłu i wykorzystywania w pełni jego twórczego potencjału. Dzięki temu rozwiązać będzie można takie problemy, jak trudności z rozpoczęciem pisania, odwlekanie wykonania zadania, chaotyczność treści, niemoc twórczą.

Praktyczność kursu Kod Pisania przejawia się również w przekazaniu trików, pozwalających podnieś skuteczność tekstów, nadać im języka korzyści, konstruować je zrozumiale i jasno, budzić nimi zaufanie. Tego typu wskazówki umożliwią tworzenie treści dla szerokiego grona odbiorców.

Umiejętność tworzenia ciekawych, edukujących lub sprzedających komunikatów jest jedną z kreatywnych kompetencji. Wysokiej klasy szkolenie umożliwia zdobycie umiejętności, które uatrakcyjnią CV i sprawią, że będzie się atrakcyjniejszym dla pracodawcy. Praktyczny kurs szybkiego i błyskotliwego pisania odnaleźć można na https://szybkanauka.pro/.

BizNews


© 2020 BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone

Do góry