Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Sprawdź, czy przysługuje ci odwołanie się od decyzji ubezpieczyciela

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela
 |  Artykuł partnera  |  Biznes i finanse

Polisa ubezpieczeniowa pozwala nam zabezpieczyć swoją przyszłość od zdarzeń losowych, takich jak wypadek komunikacyjny, czy śmierć. W razie odniesienia poważnych obrażeń, wskutek których utracimy długotrwałą lub całkowitą niezdolność do pracy, w ramach ubezpieczenia przysługuje nam jako osobie ubezpieczonej prawo do odszkodowania lub renty, w zależności od ustaleń polisy i konkretnego zdarzenia. Otrzymane środki możemy przeznaczyć na leczenie doznanej szkody i rehabilitacji, a także na utrzymanie swoje i rodziny, która pozostaje bez środków do życia przez okres trwania szkody. Mimo, że zapisy umowy z ubezpieczycielem wyraźnie określają okoliczności wypłaty odszkodowania, to w praktyce może dochodzić do działania niekoniecznie w interesie poszkodowanego. Zaniżanie wartości odszkodowania lub odmowa jego wypłaty to wciąż częste praktyki towarzystw ubezpieczeniowych. Sprawdź, czy w wyniku podobnego zdarzenia przysługuje ci odwołanie się od decyzji twojego ubezpieczyciela.

Prawa osoby poszkodowanej

Niestety, zaniżanie wartości odszkodowania i kwoty likwidacji szkody są bardzo częstą praktyką wśród ubezpieczycieli. Zaniżanie tych wartości wynika przede wszystkim z faktu, żę ubezpieczyciele powołują się na nieaktualne cenniki napraw samochodów, czy usług medycznych - w zależności od rodzaju powstałej szkody. Podobnie może być z oceną rozmiaru szkody, zazwyczaj jest ona przedstawiana w opinii ubezpieczyciela jako o wiele mniej rozległa. Zdarza się, że osobę poszkodowaną obarcza się współodpowiedzialnością za powstałą szkodę, która jest przedmiotem roszczeń, co czyni ją z poszkodowanego - sprawcą spornego zdarzenia zdarzenia. Obowiązujące prawo daje osobie poszkodowanej możliwość odwołania się od decyzji ubezpieczyciela.

Warto pamiętać, że jako klient towarzystwa ubezpieczeniowego możesz nie zgadzać się z dokonaną przez nie wyceną szkody. Wartość szkody jest zazwyczaj zaniżana na korzyść ubezpieczyciela, a odszkodowanie nie pokrywa często jej rzeczywistego rozmiaru. W takich sytuacjach, klientom ubezpieczalni przysługuje prawo do odwołania się od jej decyzji. Dotyczy to zarówno niedoszacowania rozmiaru szkody, jak i zaniżenia wysokości odszkodowania lub renty, a także odmowy wypłaty roszczenia. Co więcej, najczęściej prawo jest po stronie osoby poszkodowanej i ma ona duże szanse na wygraną, pod warunkiem jednak umiejętnego uargumentowania swojej racji.

W jaki sposób odwołać się od decyzji ubezpieczyciela?

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela przysługuje każdej osobie poszkodowanej, która nie zgadza się z jej postanowieniami lub ma do nich pewne wątpliwości. Zasady, na których możesz złożyć takie odwołanie, określają procedury towarzystwa, w którym masz wykupioną polisę. Najczęściej, wymagana jest forma pisemna, jednak zdarza się, że procedura ta ogranicza się do rozmowy na infolinii. Jako poszkodowany, masz prawo do wnioskowania o przedstawienie podstawy decyzji i stosownych dokumentów, na podstawie których została podjęta dana decyzja. Pozwala to na bardzo szczegółowe przygotowanie linii obrony. Bardzo kluczowe dla sprawy mogą być zeznania świadków zdarzenia i takie dowody, jak zapis z monitoringu, czy nagranie ze smartfona. Pamiętaj przy tym o dotrzymaniu ustalonych przez towarzystwo terminów złożenia odwołania, ubezpieczyciel ma też określony czas na ustosunkowanie się do naszych roszczeń.

Walka z ubezpieczycielem o należne odszkodowanie w sądzie

Walka z ubezpieczycielem o należne odszkodowanie przed sądem generuje dodatkowe koszty, jednak może się okazać że taka droga będzie po prostu konieczna. Dzieje się tak w sytuacji, gdy odwołanie od jego decyzji nie przynosi spodziewanych rezultatów. Najlepiej wówczas poszukać pomocy w kancelariach odszkodowawczych, prowadzących podobne sprawy na co dzień. Są one w stanie zaproponować swoim klientom najlepsze rozwiązanie, a z ich pomocą, jesteśmy w stanie wywalczyć o wiele więcej, niż gdybyśmy się zdecydowali na walkę w pojedynkę. Firmy odszkodowawcze skupiają profesjonalistów, którzy wykorzystują wiedzę specjalistyczną i bogate doświadczenie, aby zapewnić swoim klientom fachowe wsparcie.