Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Na co zwrócić uwagę, tworząc umowę zlecenie?

Umowa zlecenie
 |  Artykuł partnera  |  Biznes i finanse

Osobom pracującym w Internecie lub stacjonarnie, ale w niepełnym wymiarze godzin, proponuje się często zamienniki standardowej umowy o pracę. Jednym z popularniejszych jest umowa zlecenie, czyli dokument, którego stronami są zleceniodawca i zleceniobiorca. Taka forma zawierania porozumienia zwalnia pracodawcę z konieczności odprowadzania składek na ubezpieczenie chorobowe, a pracownikowi umożliwi z kolei większą elastyczność w kwestii wykonywania obowiązków zawartych w umowie. Z umowy zlecenie jest również łatwiej zrezygnować, a wiele osób pracujących w kilku miejscach jednocześnie bardzo chwali sobie taką formą zatrudnienia. Sprawdź, czym powinna cechować się poprawnie skonstruowana umowa zlecenie.

Umowa zlecenie a umowa o pracę – jakie są podstawowe różnice?

Rozpoczynają swoją przygodę na rynku pracy niewiele osób może od razu liczyć na pełny etat, a co za tym idzie, umowę o pracę. Właściciele firm i przedsiębiorstw oferujących praca Kraków czy w innych miastach w Polsce nie zawsze są sobie w stanie pozwolić na zatrudnienie pracownika na warunkach określonych we wspomnianym dokumencie, dlatego w przypadku nowych pracowników lub konkretnych zawodów znacznie częściej stosuje się umowę zlecenie. Dokument ten zwalnia pracodawcę z odprowadzania składek na ubezpieczenie chorobowe, a sam pracownik otrzymuje większą swobodę w kwestii obowiązków zawartych w porozumienia.

Jak konkretnie wygląda to w przypadku zleceniobiorcy? Przede wszystkim nie musi on wykonywać swoich obowiązków w ściśle określonym miejscu ani czasie, a jego pracę może wykonać osoba trzecia, o ile pracownik z własnej woli nie podpisał klauzuli zakazującej tego typu praktyk. Dodatkowo zleceniobiorca jest niezależny od zleceniodawcy, dlatego może on zrezygnować ze współpracy tuż po wykonaniu zawartych w dokumencie obowiązków. W kwestii płatności za wykonane zlecenie również panuje większa elastyczność – wynagrodzenie nie musi być przesyłane cyklicznie (np. co miesiąc), a wielu pracodawców wypłaca pensje na żądanie zleceniobiorcy.

umowa o pracę

O czym pamiętać, tworząc umowę zlecenie?

Choć umowa zlecenie daje dużą swobodę w kwestii tego, na jakich warunkach będzie wykonywana dana praca, nie oznacza to jednak, że nie ma żadnych wytycznych odnośnie konstruowania tego typu dokumentów. Taka forma zatrudnienia wymaga jasnego określenia stron – w przypadku umowy zlecenie będzie to zleceniodawca i zleceniobiorca. Gdy jeden z tych podmiotów prowadzi działalność gospodarczą konieczne będzie podanie pełnej nazwy danej firmy oraz jej Numeru Identyfikacji Podatkowe (NIP). W przypadku zawierania umowy zlecenie między osobami fizycznymi wystarczy, że obie strony podadzą imiona, nazwiska, daty urodzenia, imiona rodziców, adresy zamieszkania, numery dokumentów (np. dowodów osobistych) oraz numery PESEL.

Zleceniobiorca powinien również zwrócić uwagę na to, w jaki sposób zostały określone jego obowiązki, a także termin wykonania zlecenia oraz przewidziane za nie wynagrodzenie. Im dokładniej całość zostanie opisana, tym łatwiej będzie można dochodzić ewentualnych roszczeń. W okresie pandemii na popularności zyskały również umowy zlecenie zawierane drogą cyfrowo – dowiedz się o nich więcej z artykułu: Umowa zlecenie przez Internet – wszystkie potrzebne informacje.

Umowa zlecenie przez Internet

Umowa zlecenie – kiedy zawiera się taką formę porozumienia?

W odróżnieniu od umowy o dzieło, gdzie liczy się efekt wykonywanej pracy, w umowie zlecenie ważne jest realizowanie określonych obowiązków. Dlatego właśnie taka forma zatrudnienia cieszy się dużą popularnością w:

  • gastronomi (np. catering);
  • księgowości, IT i rynkach związanych z nowymi mediami;
  • opiece np. nad dzieckiem, osobą starszą czy niepełnosprawną.