Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


W jaki sposób program route.plus zwiększa efektywność przedstawicieli handlowych?

Program dla handlowców
 |  Artykuł partnera  |  Biznes i finanse

Route.plus to jeden z najbardziej zaawansowanych programów dla handlowców. Oferowane funkcje pozwalają zwiększyć efektywność takich procesów jak geokodowanie oraz projektowanie i optymalizacja tras i terytoriów handlowych. Przyjrzyjmy się dokładniej jego funkcjom i korzyściom, które mogą dzięki nim zyskać działy sprzedaży terenowej!

Geokodowanie

W trakcie opracowywania strategii sprzedaży terenowej bardzo istotne jest geokodowanie. Jest to proces automatyczny, jednak dla jego właściwego przebiegu bardzo duże znaczenie ma prawidłowe opracowanie plików importowych klientów i pracowników. Powinny one zawierać dane w pełni zgodne ze stanem faktycznym.

System route.plus zawiera funkcje pozwalające osiągnąć ten cel. Przewiduje on pięć poziomów dokładności geokodowania, od braku przypisania lokalizacji po wynik geokodowania manualnego. Prosta obsługa systemu pozwala na szybkie wprowadzenie prawidłowych danych geograficznych, co umożliwia uzyskanie jak najbardziej wygodnych rezultatów wyznaczania tras i obciążeń terytoriów.

Projektowanie i optymalizacja terytoriów handlowych

Specjaliści route.plus są w stanie udzielić wsparcia również na etapie projektowania i optymalizacji terytoriów handlowych. Są w stanie dostosować wielkość, kształt oraz liczbę klientów przypisanych do danego terytorium do takich czynników jak rozmieszczenie bazy klientów oraz miejsce zamieszkania Przedstawicieli Handlowych. Sprawia to, że każdy z przedstawicieli handlowych wykorzystuje podobną ilość czasu, by obsłużyć swoje terytorium.

W sprzedaży terenowej ogromne znaczenie ma zachowanie relacji przedstawiciel handlowy-klient. Tutaj również narzędzie route.plus może stanowić nieocenioną pomoc. Daje bowiem możliwość dołączenia do pliku importowego z danymi klientów kolumny zawierającej imię i nazwisko pracownika przypisanego do danego klienta.

Planowanie i optymalizacja tras handlowych

Narzędzie route.plus daje handlowcom ogromną gamę możliwości, jeśli chodzi o planowanie i optymalizację tras handlowców. Pozwala ono na określenie dokładnych parametrów trasy, takich jak maksymalny czas pracy, dzień tygodnia, w którym mają być odwiedzani dani klienci oraz maksymalna ilość klientów odwiedzanych w ramach danej trasy. Parametrów, które można określić dzięki narzędziu, jest jeszcze o wiele więcej, przez co istnieje możliwość stworzenia tras handlowych perfekcyjnie dostosowanych do potrzeb.

Zdając sobie sprawę z tego, że strategie i sposoby docierania do punków sprzedaży wykorzystywane przez działy sprzedaży terenowej stale ulegają zmianie, twórcy narzędzia route.plus umożliwili użytkownikom również bieżącą modyfikację tras.

Przedstawiciele handlowi mogą zatem dokonać przeglądu tras, uzyskując wgląd w takie aspekty jak ilość klientów zaplanowanych na dany dzień, informacje dotyczące konkretnych klientów oraz dni wolne od pracy. W razie potrzeby istnieje możliwość np. zamiany dni pracy lub przeniesienia odwiedzin u danego klienta na inny dzień.

Raporty zgodności wizyt

System route.plus przewiduje również narzędzia pozwalające na ocenę pracy handlowców. System zbiera dane z GPS oraz informacje o wizytach Przedstawicieli Handlowych, generując na ich podstawie dokładne raporty wykonania planu przez danego pracownika.