Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Korzyści dla przedsiębiorstwa dzięki wprowadzeniu Shopfloor Management

Shopfloor Management
 |  Artykuł partnera  |  Biznes i finanse

Koncepcja Shopfloor Management (SFM) polega na usprawnianiu procesów produkcyjnych przedsiębiorstwa od podstaw. To nowoczesna metoda związana z Systemem Produkcyjnym Toyoty, która pozwala na weryfikowanie wyników produkcji dzięki zaangażowaniu wszystkich pracowników, m.in. liderów produkcji. Polega na sprawnym przepływie informacji pomiędzy wszystkimi jednostkami zaangażowanymi bezpośrednio lub pośrednio w działania związane z osiągnięciem założeń i wyników.

Trzy podstawowe filary SFM

Zgodnie z założeniami koncepcji autora Shopfoor Management angażuje wszystkich pracowników i koncentruje się na realnych tematach. Obejmuje trzy kluczowe zasady Systemu Produkcyjnego Toyoty: Genba, Genbutsu oraz Genjitsu. Genba to miejsce wykonywania rzeczywistej pracy, czyli miejsce, w którym powstają omawiane produkty, podczas, gdy Genbutsu to prawdziwe informacje dotyczące wszystkich pojawiających się problemów. W myśl tej zasady należy osobiście sprawdzić wszystkie informacje dotyczące problemu u jego źródeł. Z kolei Genjitsu to fakty i realne zdarzenia, które miały miejsce w procesie produkcji. Te trzy realności stanowią podstawową zasadę obiektywizmu i są ściśle związane z pojęciem kaizen oznaczającym japońską filozofię biznesu polegającą na ustawicznym usprawnianiu i poprawianiu procesu zarządzania i produkcji na wszystkich jego poziomach.

Problemy we wdrażaniu nowoczesnych metod zarządzania

Najważniejszą kwestią podczas wdrażania koncepcji Shopfloor Management jest budowa odpowiedniego nastawienia do tej metody przez pracowników, jak również jej akceptacja. Zazwyczaj jednak większość pracowników postrzega koncepcję SFM jako system wzmożonej kontroli i weryfikacji ich pracy, które mogą być podstawą do krytyki oraz wytykanianieprawidłowości. Taka postawa pracowników sprawia, że ukrywają pewne informacje lub przekazują je w sposób subiektywny. Shopfoor Management ma na celu eliminowanie tzw. błędów procesowwych, jak również ulepszenie komunikacji wewnętrznej w firmie. Więcej szczegółów związanych z zagadnieniami SFM można poznać podczas szkolenia. Wszelkie informacje nt. aktualnych szkoleń dostępne są na stronie e-opex.pl/szkolenia/szkolenia-six-sigma/

Największe zalety wdrożenia metody Shopfloor Management

Niewątpliwą zaletą wprowadzenia w przedsiębiorstwie koncepcji SFM jest szybki przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi pracownikami i na wszystkich poziomach zarządzania produkcją. Kolejnym atutem tej metody jest zwiększenie wydajności operacyjnej dzięki zastosowaniu standaryzacji w procesach zarządzania. Wiąże się to m.in. z eliminacją lub minimalizowaniem występowania błędów w pracy, a także wykrywaniem i zapobieganiem błędom w pracy. Ogromną wartością związaną ze standaryzacją zarządzania jest także możliwość szybszych reakcji, szybkiego podejmowania decyzji oraz sprawnego rozwiązywania problemów i sytuacji spornych. Poza tym metoda Shopfloor Management pozytywnie wpływa na wydajność pracowników, co ma przełożenie na dochody firmy.