Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Windykacja należności w małych i średnich firmach

Windykacja należności
 |  Artykuł partnera  |  Biznes i finanse

Windykacja to bardzo stary termin, który swoje korzenie ma już w starożytnym Rzymie. W tamtych zamierzchłych czasach odnosił się on do procesu odzyskiwania należnych przedmiotów, które z jakiegoś powodu znalazły się w niepowołanych rękach. Dziś windykacja należności polega na czymś podobnym, aczkolwiek jest znacznie bardziej uregulowana przez państwo.

W Polsce jest to na szczęście proces nieszczególnie skomplikowany. Aby przymusić dłużnika do spłacenia należnej kwoty wysyła się odpowiednie pismo, nakłaniające go do współpracy i zwrócenia pieniędzy drogą polubowną. Zazwyczaj problem kończy się na tym kroku, gdyż jest to najbardziej opłacalna opcja dla obydwu stron. Jeśli jednak dłużnik odmówi ugody, można skierować się na drogę sądową. W tym przypadku należy jednak mieć na uwadze, że koszty rozprawy ponosi się niezależnie od słuszności windykacji.

Jak wygląda windykacja należności w praktyce?

Chociaż sam opis windykacji jest stosunkowo prosty, to raczej odradza się samodzielnego przystąpienia do realizacji tej procedury. Wymaga ona przede wszystkim rozległej znajomości prawa, aby skutecznie określić, na jakiej podstawie należą się nam pieniądze. Duże korporacje zazwyczaj posiadają własne działy poświęcone ściąganiu długów, które pracują non-stop, ciągle uwikłane w prawne spory. Mniejszych przedsiębiorców z reguły nie stać na taki luksus, stąd rozkwit samodzielnych firm, który takimi windykacjami się zajmują. Jedną z najpopularniejszych jest fluence.com.pl, które wyróżnia się bardzo uczciwym modelem zapłaty. W tym konkretnym przypadku nie składa się opłat z góry, lecz wyznacza pewien procent, który firma ta odliczy sobie z długu w zamian za pomoc w odzyskaniu go. W ten sposób pracownicy Fluence są zmotywowani, aby podpisać ugodę na jak najlepszych warunkach.

Czy można zwlekać z windykacją?

Podobnie jak w większości sporów prawnych, windykacja niezależności ma największe szanse powodzenia wtedy, gdy rozpocznie się ją jak najwcześniej. Nie powinno się zwlekać z podjęciem tej decyzji, lecz nie oznacza to, że można podchodzić do niej pochopnie. W najlepszej sytuacji jest się wtedy, gdy dług został jasno określony w konkretnych dokumentach. Profesjonalne firmy potrafią natomiast odzyskać przynajmniej część pieniędzy, które są obecnie w posiadaniu innych spółek bądź osób, nawet jeśli warunki przekazania mienia nie są całkowicie klarowne. Prawo jest dość zagmatwaną domeną, stąd konieczność uciekania się o pomoc do fachowców, którzy dedykują dużą część swojego życia na zaznajamianie się z poszczególnymi ustawami.