Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Hurtowa sprzedaż paliw - na co zwrócić uwagę?

Hurtowa sprzedaż paliw
 |  Artykuł partnera  |  Biznes i finanse

Zamierzasz podjąć współpracę z dostawcą paliw? Zachowaj czujność i zweryfikuj jego wiarygodność, a zaoszczędzisz sobie mnóstwa problemów. W tym artykule radzimy, na co zwracać uwagę, czego się wystrzegać i do jakich sytuacji nie dopuszczać, zawierając umowę z nowym kontrahentem.

Współpraca z dostawca paliw powinna opierać się na klarownych zasadach. Poniżej przedstawiamy kilka elementów, na które warto zwrócić uwagę podejmując współpracę z hurtownią paliw bądź dystrybutorem.

Kwestie, które powinny wzbudzić czujność:

 • brak zarejestrowanej działalności – kontrahent nie widnieje w rejestrze KRS lub CEIDG
 • podmiot nie jest zarejestrowany jako płatnik VAT lub zalega z opłatami
 • brak wymaganych zezwoleń, koncesji i upoważnień uprawniających do reprezentowania interesów firmy
 • brak siedziby firmy lub jej fikcyjny adres – istnienie biura można łatwo sprawdzić, korzystając z map Google
 • rejestracja przedsiębiorstwa tylko za granicą
 • brak zaplecza organizacyjno-technicznego, które przy świadczeniu usług z zakresu dostaw paliw stanowi podstawę (m.in. brak floty pojazdów i magazynów, okrojona kadra)
 • wymóg płatności gotówką za towary lub nadzwyczaj niska cena przy płatności gotówką
 • podejrzanie niskie ceny towarów w porównaniu do stawek proponowanych przez konkurencję czy względem aktualnej sytuacji na rynku
 • sprzedaż produktów niezgodnych z profilem działalności kontrahenta i rodzajem branży, w której funkcjonuje
 • utrudniony kontakt – niechęć do spotkania, brak adresu e-mail, wymienianie wiadomości za pośrednictwem komunikatora internetowego, słaby kontakt telefoniczny, obsługa wyłącznie w języku obcym
 • krótki termin płatności nieuzasadniony warunkami ekonomicznymi
 • słaba jakość towarów
 • błędy na fakturze dotyczące ilości, rodzaju i jakości towarów.

Tego się wystrzegaj!

 • Zawarcie transakcji na warunkach pośrednictwa – dostawca paliw wskazuje podmiot, któremu należy odsprzedać towar. Uczciwy sprzedawca nie szuka pośredników, tylko sprzedaje bezpośrednio!
 • Sprzedaż przy zastosowaniu odwróconej płatności – odwrócona płatność polega na tym, że podmiot kupujący towar od podatnika (często wskazany przez kontrahenta) najpierw płaci mu za towary, a dopiero później podatnik uiszcza należność u kontrahenta.
 • Brak udokumentowania sprzedaży w postaci umowy, faktury, kopii zamówienia itp. potwierdzających transakcję.

Powyższe sytuacje mogą, ale nie muszą świadczyć o nieuczciwości dostawcy paliw. Każde okoliczności transakcji są inne i trzeba je rozpatrywać osobno. Radzimy podejść do sprawy zdroworozsądkowo i zastosować zasadę ograniczonego zaufania, a niemal na pewno uda się uniknąć nieprzyjemności.

W przypadku poszukiwania rzetelnego dostawcy paliw, zachęcamy do odwiedzenia serwisu Petromex Paliwa.