Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Jak założyć firmę? Jednoosobowa działalność gospodarcza krok po kroku

doradcy finansowi
 |  Artykuł partnera  |  Biznes i finanse

Własna firma to marzenie wielu. W naszej pracy bardzo często spotykamy się z początkującymi przedsiębiorcami, którzy chcieliby prowadzić własną działalność gospodarczą, ale nie wiedzą, jak się do tego zabrać. „Czy muszę rejestrować swoją działalność? Co z podatkami? A VAT?” – postaramy się odpowiedzieć na najczęściej zadawane pytania.

Aby wszystko stało się jasne, powinieneś poznać podstawowy schemat postępowania w przypadku zakładania firmy. Wbrew pozorom cała procedura jest dość szybka i prosta, ale wymaga szczególnej ostrożności, by nie pominąć żadnego z jej etapów. Jako doradcy finansowi postanowiliśmy przeprowadzić Cię przez każdy z nich. Zacznijmy od początku.

PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI

Pierwsza sprawa, którą powinieneś się zainteresować, to legalność Twojego postępowania. Aby prowadzić firmę jednoosobową musisz być osobą pełnoletnią, ponieważ tylko wtedy jesteś w stanie prawnie odpowiadać za swoje decyzje. Co ciekawe, nie musisz być obywatelem Polski, aby zacząć działać w naszym kraju: wystarczy, że jesteś obywatelem jednego z państw Unii Europejskiej lub posiadasz zezwolenie na pobyt w Polsce. Wszystkie osoby z tej grupy obowiązują te same zasady.

REJESTRACJA FIRMY

Czy jest konieczna? To zależy. Aby to określić może pomóc nam precyzyjnie wyjaśnienie terminu „działalność gospodarcza”. Jest to w rozumieniu prawa zorganizowana działalność zarobkowa wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły. Oznacza to, że jeśli decydujesz się na taki biznes, konieczna będzie rejestracja w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Jest to rejestr przedsiębiorców prowadzących jednoosobowe firmy.

Od tej reguły jest wyjątek: jeśli Twój dochód z działalności z założenia w ciągu całego roku nie będzie przekraczał połowy aktualnego minimalnego wynagrodzenia (w tym momencie – 1400 zł) możesz prowadzić działalność nierejestrowaną.

NAZWA I ADRES FIRMY

Podczas rejestracji w CEIDG będziesz musiał podać nazwę swojej działalności. Musi to być co najmniej Twoje imię i nazwisko podane w mianowniku (np. Anna Kowalska) dokładnie w tej kolejności. Do tego członu możesz dodać również inne elementy np. tematycznie związane z Twoim biznesem albo kreatywnie wymyślone słowa specjalnie na tę okazję. Musisz jednak pamiętać o tym, że jako osoba fizyczna możesz mieć tylko jeden wpis w CEIDG, co nie oznacza, że nie możesz prowadzić różnych rodzajów działalności gospodarczej.

Co do adresu firmy – masz tutaj zupełną dowolność. Twoja siedziba może być stała, czasowa, bez stałego adresu, mobilna itd. Jeśli jednak zgłaszasz do CEIDG jakąś nieruchomość musisz mieć do niej tytuł prawny, tzn. posiadać prawo własności lub współwłasności, prawo użytkowania wieczystego gruntu wraz z prawem własności budynków lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Możesz również daną nieruchomość dzierżawić, wynajmować lub korzystać z jej użyczenia.

KOD PKD I POZWOLENIE NA DZIAŁALNOŚĆ

Kod Polskiej Klasyfikacji Działalności jest niezbędny w statystyce publicznej. Każdy przedsiębiorca musi określić kod główny (związany z działalnością, z której będzie czerpał największe dochody) oraz dowolną ilość kodów dodatkowych. Warto wiedzieć, że z niektórymi kodami PKD mogą wiązać się pewne obowiązki tj. posiadanie kasy fiskalnej oraz jasno określona forma opodatkowania. W Internecie można znaleźć wiele poradników w jaki sposób wybrać taki kod oraz skorzystać ze specjalnych wyszukiwarek kodów PKD.

Z zasady przedsiębiorcy mogą działać swobodnie, ale istnieją też takie biznesy, które wymagają posiadania określonych uprawnień, warunków lokalowych czy zgody instytucji publicznych. Wtedy należy postarać się o licencję, koncesję lub zezwolenie. Sprawdź, czy Twój biznes należy do tej grupy.

OPODATKOWANIE DOCHODÓW I PODATEK VAT

Jednoosobowa działalność gospodarcza sprawia, że stajesz się podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych – podatku PIT. Dostępne są cztery formy opodatkowania dochodów:

  • na zasadach ogólnych zgodnie ze skalą podatkową (17% lub 32%)
  • zgodnie ze stawką liniową (19%)
  • ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych
  • na zasadach karty podatkowej

Jeśli nie zdecydujesz się na inną formę opodatkowania, będziesz rozliczany z podatku na zasadach ogólnych.

Podatek VAT to nic innego jak podatek pobierany w trakcie obrotu towarami lub usługami. Wartość VAT-u jest doliczana do każdej pojedynczej transakcji. Płacenie VAT-u jest niezależne od PIT-u – zasadniczo jako przedsiębiorca jest zobowiązany do zarejestrowania się do VAT. Istnieją jednak dwa wyjątki: Twoja sprzedaż nie przekracza 200 tys. zł rocznie lub sprzedajesz towary lub usługi zwolnione z VAT-u.

KSIĘGOWOŚĆ I ETAPY KOŃCOWE

Biznesmani są zobowiązani do płacenia składek ZUS (mogą jednak skorzystać z opcji Ulgi na Start), ale prawdziwym wyzwaniem jest wybór pełnomocnika oraz wybór formy księgowości. Dzieli się ona na formę uproszczoną (podatkowa księga przychodów i rozchodów lub ewidencja przychodów przy ryczałcie) oraz pełną (księgi rachunkowe).

Doskonale rozumiemy, że założenie własnej firmy, a do tego dokumentacji faktur, rachunków i ewidencji może, szczególnie na początku, dostarczać bardzo wielu problemów. Dla każdego przedsiębiorcy troska o dobry start swojego biznesu powinna być sprawą priorytetową. Confiance oznacza zaufanie, dlatego radzimy: zaufaj specjalistom. Doradcy finansowi są po to, aby kierować Cię w obszary największego możliwego zysku.

Confiance