Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Nowe projekty w firmie – wdrażanie i zarządzanie

zarządzanie projektami
 |  Artykuł partnera  |  Biznes i finanse

Większość prężnie funkcjonujących firm i przedsiębiorstw, aby poszerzyć i udoskonalić zakres swojej działalności, wprowadza do niej nowe projekty. Taka forma organizacji wymaga – po pierwsze - ciekawego pomysłu, a dalej odpowiedniego wdrożenia oraz profesjonalnego prowadzenia i zarządzania.

Czym jest projekt?

Projekt jest to nowa idea, dokładnie przygotowana i przemyślana. Proces jej realizacji prowadzi do osiągnięcia założonych wcześniej celów. W przypadku firm i przedsiębiorstw projekt może dotyczyć np. wprowadzenia nowego produktu lub usługi, promocji, przygotowania konferencji, stworzenia nowego programu lub usprawnienia, które będzie miało wpływ na funkcjonowanie samej firmy lub pracy jej zleceniodawców czy klientów.

Jednak sama idea nie wystarczy. Do realizacji projektów niezbędny jest zespół wykonawców, a także osoba (osoby) odpowiedzialne za zarządzanie projektami. Do tego obszaru zalicza się przygotowanie planu działania, jego wdrożenie, a następnie realizację i kontrolę. Cały project management prowadzi do osiągnięcia założonych celów w sposób sprawny, ekonomiczny, efektowny, a przede wszystkim skuteczny.

Cechy dobrego projektu

Zarządzanie projektami to bardzo odpowiedzialne zadanie. Każdy, kto miał już do czynienia z tą tematyką lub dopiero zaczyna się w nią zagłębiać z pewnością słyszał o cechach, które powinny posiadać cele projektowe. Są to tzw. cechy SMART, które mówią o tym, że każdy cel musi być: Specyficzny, Mierzalny, Ambitny, Realny, Terminowy. Przestrzeganie tych zasad może być kluczem do sukcesu naszego nowego projektu. Bardzo ważnym czynnikiem tutaj jest również planowanie strategiczne.

Jak skutecznie kierować projektem?

Aby ułatwić przedsiębiorcom zarządzanie projektami, wiele firm wprowadziło specjalne oprogramowanie stworzone w tym celu. Project management wspierany przez odpowiednie programy zdecydowanie usprawnia organizację pracy zarówno kierownika projektu, jak i całego zespołu. W prosty sposób można, prowadzić harmonogram, przydzielać odpowiednie zadania uczestnikom i wykonawcom projektu, definiować cele oraz ustalać przybliżony czas ich realizacji.

Osoba zajmująca stanowisko projekt managera, czyli kierownika projektu powinna być osobą odpowiedzialną i zorganizowaną. To na niej spoczywa odpowiedzialność za ewentualne niedociągnięcia związane z realizacją projektu.

Zarządzanie projektami, czyli inaczej project management to bardzo rozległy i skomplikowany temat. Jako proces jest on niezwykle złożony i następuje stopniowo, zgodnie z wcześniej założonym planem. Na jego powodzenia wpływa przede wszystkim planowanie strategiczne, zdolny i zgrany zespół projektowy, jednak najważniejszym czynnikiem jest idea, czyli oryginalny i innowacyjny pomysł, który może zrewolucjonizować branżę czy rynek, na którym działamy.