Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Jakie możliwości daje produkcja marek własnych?

własna marka
 |  Artykuł partnera  |  Biznes i finanse

Dobra marka jest wartością niematerialną stanowiąca o renomie firmy. Na markę składa się nazwa, termin, wzór, znak graficzny, symbol lub kombinacja tych elementów stworzona w celu wyróżnienia na rynku danego rodzaju produktów, lub usług. Celem wypromowania określonej marki jest ułatwienie klientowi dokonania wyboru podczas zakupów. Nadmiar produktów w jednym asortymencie, o zbliżonych cenach, wystawionych na półkach sklepowych jest często koszmarem dla kupujących.

Klient, zamiast kupować, traci czas na analizę produktów. Budząca zaufanie marka znacząco skraca proces decyzyjny i tym samym ułatwia zakup określonego produktu. Podstawowe funkcje marki to: odróżnienie produktu danej firmy od innych, identyfikacja cech produktu sprawiająca, że zapamiętujemy produkt i zakupimy go również w przyszłości oraz ułatwienie decyzji zakupowych. Siła i znaczenie marki najczęściej decydują o wypromowaniu i utrzymaniu produktu na rynku. Przykładem marki producenta może być „Ludwik” jako najbardziej rozpoznawalny w Polsce płyn do mycia naczyń. We współczesnej gospodarce systematycznie rośnie jednak znaczenie marek handlowych, wśród nich coraz większą rolę odgrywają marki własne detalistów.

Znaczenie marki własnej

Marka własna nazywana także marką handlową jest produktem, wytworzonym przez jedną firmę, na zlecenie innej firmy, pod której marką jest sprzedawany. Wykonanie produktu może być zlecone różnym producentom, a dystrybucja odbywa się wyłącznie przez zleceniodawcę. Produkty marki własnej są oznaczone marką detalisty lub mogą być sygnowane znakiem towarowym specjalnie zaprojektowanym na potrzeby danej firmy handlowej. Produkty sprzedawane pod określoną marką własną mogą być wytwarzane przez różnych producentów. O wyborze producenta decyduje zachowanie wymagań jakościowych i koszt wytworzenia produktu. Liczne korzyści z używania marki własnej powodują, że handlowcy wprowadzają coraz większą liczbę kategorii produktów sygnowanych znakiem towarowym specjalnie zaprojektowanym na potrzeby danego detalisty. Znaczenie marek własnych jest silnie uwarunkowane kategorią produktów, jakie reprezentują. Marki własne są najczęściej preferowane w artykułach chemicznych, artykuły spożywczych z dłuższą datą ważności, w artykułach przemysłowych i w świeżych artykułach spożywczych. Ilościowy wzrost udziału marek własnych w sprzedaży ogółem potwierdza ich stale rosnące znaczenie.

Korzyści z wprowadzenia marek własnych

Handlowcom marki własne dostarczają wielu korzyści. Mogą zamawiać towar u producentów oferujących najniższy koszt jednostkowy wytworzenia produktu. Dzięki temu mogą oni w pełni decydować o cenach i marżach sprzedawanych asortymentów. Dystrybutor posiada również pełną kontrolę nad nakładami finansowymi proponowanymi na marketing czy proces produkcyjny. W związku z tym może łatwiej reagować na wszelkie zmiany sytuacji rynkowej.

GRUPA INCO S.A. oferuje produkty marek własnych m.in. w takich kategoriach, jak: środki do mycia naczyń, nawozy ogrodnicze, środki do zmywarek czy autokosmetyki. Posiada ona wieloletnie doświadczenie w produkcji nawozów ogrodniczych, chemii gospodarczej oraz opakowań z tworzyw sztucznych. GRUPA INCO S.A. wytwarzał już produkty z tych segmentów dla innych producentów oraz detalistów z Polski i nie tylko.