Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Szkolenia dla pracowników. Jak zorganizować je dobrze?

szkolenia pracowników
 |  Artykuł partnera  |  Biznes i finanse

Szkolenie pracowników to inwestycja w rozwój całej firmy. Dzięki kompetentnej kadrze możesz zyskać przewagę nad konkurencją, świadczyć usługi na wyższym poziomie lub wejść na zupełnie nowy rynek. Dowiedz się, jak zorganizować szkolenie dla pracowników, by przyniosło wymierne korzyści dla Twojej firmy.

Rozwój pracowników – cele i koncepcja

Podstawą każdego dobrego szkolenia dla pracowników jest właściwa organizacja i wyznaczenie konkretnych celów. Najlepiej zacząć od zbadania potrzeb i określenia, jakie kompetencje pracowników chcesz rozwinąć – twarde czy miękkie. Do tego zadania możesz wyznaczyć osobę z działu kadr, skorzystać z usług zewnętrznego audytora lub firmy zajmującej się organizacją szkoleń.

Charakter kursu może zależeć również od Twoich celów. Określ zatem, jakie korzyści szkolenia pracowników chcesz uzyskać. Czy ma być to szkolenie wprowadzające dla nowych pracowników, podnoszące kompetencje obecnej kadry, czy informujące o nowym produkcie lub usłudze w ofercie firmy.

Wybór grupy docelowej szkolenia dla pracowników

Organizując szkolenie dla pracowników, należy określić również grupę docelową. Profil uczestników kursu zależy przede wszystkim od jego tematyki oraz celów, jakie za nim stoją. Na przykład szkolenie z zakresu kompetencji twardych, czyli wiedzy specjalistycznej przyda się pracownikom konkretnych działów, takich jak księgowość.

Z kolei szkolenia z kompetencji miękkich, a więc komunikacji czy radzenia sobie ze stresem zazwyczaj skierowane są do kadry zarządzającej, zespołów kierujących projektami lub wszystkich pracowników.

Wyznaczenie miejsca szkolenia

Duży wpływ na rozwój pracowników i przebieg szkolenia ma również miejsce, w którym się ono odbywa. Wiele firm organizuje szkolenia we własnej siedzibie, jednak zdaniem ekspertów szkolenia przeprowadzane poza miejscem pracy są bardziej efektywne. Pracownicy czują się swobodniej w neutralnym miejscu, mogą też w pełni skupić się na zajęciach, bo żadne inne obowiązki nie odrywają ich od nauki.

Termin i harmonogram szkolenia dla pracowników

Termin szkolenia dla pracowników należy ustalić tak, aby w żaden sposób nie zakłócał działalności firmy. Jeśli planujesz kurs dla większej części kadry, podziel ją na mniejsze grupy i zorganizuj szkolenie w kilku dogodnych terminach.

W harmonogramie szkolenia pracowników powinny znaleźć się wszystkie zajęcia, wykłady i prezentacje, a także ćwiczenia w grupach czy panele dyskusyjne. Opracowanie takiego harmonogramu pozwoli sprawnie zrealizować cały przewidziany materiał w określonym czasie.

Szkolenie pracowników – wybór prowadzącego

Szkolenie pracowników może przeprowadzić osoba pracująca w firmie lub profesjonalna firma szkoleniowa. Wszystko zależy od tego, jaki jest cel kursu i jakie kompetencje pracowników pragniesz rozwinąć.

Pierwsze rozwiązanie sprawdzi się w przypadku wdrażania grupy pracowników w nowe obowiązki lub informowania ich o nowym produkcie czy usłudze. Na usługi profesjonalnego szkoleniowca warto zdecydować się, gdy chodzi o przekazanie pewnej wiedzy specjalistycznej lub doświadczenia z zakresu kompetencji miękkich.