Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Polskie firmy a gospodarka o obiegu zamkniętym – co o tym wiedzą rodzimi przedsiębiorcy i jakie działania podejmują w tym zakresie?

gospodarka o obiegu zamkniętym
 |  Artykuł partnera  |  Biznes i finanse

Fundacja Circular Poland we współpracy z Interseroh oraz Fundacją Koalicji na rzecz Polskich Innowacji uruchamia pierwsze ogólnopolskie badanie poświęcone transformacji polskich firm w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym. Celem badania jest poznanie i zebranie informacji o działaniach firm w Polsce w zakresie wprowadzania modelu GOZ zgodnie z unijnymi regulacjami. Ankietę, która jest dostępna na stronie internetowej: circularpoland.org/badanie-goz, można wypełniać do 10 marca b.r.

Model gospodarki o obiegu zamkniętym stanowi jeden z priorytetów polityki gospodarczej Komisji Europejskiej ku osiągnięciu neutralności klimatycznej do 2050 roku. Polega on na tym, by surowce, materiały i gotowe produkty były zachowane w obiegu tak długo, jak to możliwe – uwzględniając tym samym wszystkie etapy cyklu życia produktu, od jego projektowania, przez produkcję, konsumpcję, zbieranie odpadów, aż do ich zagospodarowania. W ten sposób tworząc zrównoważoną, niskoemisyjną i konkurencyjną gospodarkę.

Ideą badania Fundacji Circular Poland, Interseroh oraz Fundacji Koalicji na rzecz Polskich Innowacji jest szukanie „Polskiej drogi do cyrkularności” poprzez odnalezienie odpowiedzi na poniższe pytania:

  • Jak polskie firmy podchodzą do zamknięcia obiegu? 
  • Jakie działania realizują obecnie firmy?  
  • Gdzie napotykają bariery i wyzwania? 
  • Jak firmy oceniają nowe regulacje?
  • Jakie firmy mają potrzeby w zakresie wprowadzania modelu GOZ?

Efektem ankiety będzie raport „PL GOZ Index”, który zostanie ogłoszony pod koniec marca, na debacie organizowanej w ramach Harmless Future Club. Badanie potrwa do 10 marca b.r. Ankieta jest dostępna na stronie: circularpoland.org/badanie-goz.

Organizatorami badania jest Fundacja Circular Poland, która działa na rzecz wspierania transformacji w kierunku obiegu zamkniętego w Polsce, a jego Partnerami merytorycznymi są: Interseroh – organizacja pomagająca firmom wdrażać rozwiązania z zakresu zamykania obiegu surowców, ekoprojektowania, zrównoważonego rozwoju oraz Fundacją Koalicji na rzecz Polskich Innowacji – międzysektorowej sieci wzmacniającej połączenia w ramach ekosystemu innowacji poprzez promowanie standardów dobrych praktyk oraz mądrej legislacji.

O Fundacji Circular Poland:

Fundacja Circular Poland ma na celu promowanie wiedzy i najlepszych praktyk rynkowych w obszarze gospodarki obiegu zamkniętego, budowę rynkowych standardów, a także łączenie różnorodnych interesariuszy i tworzenie dla nich platformy i ekosystemu do efektywnej współpracy. Inicjatywy Fundacji są adresowane do innowacyjnych organizacji, chętnych do podjęcia realnego działania. Więcej informacji: www.circularpoland.org

O Interseroh:

Interseroh działa w duchu #ZeroWasteSolutions – dba o #RozwiązaniaBezMarnowania w zakresie gospodarki odpadami, recyklingu, doradztwa środowiskowego i edukacji. Wprowadza u klientów innowacyjne rozwiązania, które ograniczają marnowanie surowców i minimalizują niekorzystny wpływ na środowisko: od optymalizacji procesów odzysku i recyklingu surowców, poprzez fachowe audyty i warsztaty, po maszyny kompostujące
i inteligentne kosze na odpady ułatwiające wdrożenie zmian w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym.

Oferowane przez Interseroh rozwiązania – jak choćby Oklin GG02 – zdobywają nagrody w dziedzinie circular economy i pomagają realizować cele zrównoważonego rozwoju (SDGs). Firma mobilizuje do dyskusji wokół branżowych wyzwań jak usprawnienie systemu gospodarowania opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (stworzyliśmy platformę usparwionysystem.pl), realizuje badania świadomości zagadnień związanych
z zamkniętym obiegiem, dzieli się doświadczeniem i wiedzą podczas seminariów, webinariów i licznych konferencji branżowych. Więcej informacji: www.interseroh.pl

O Fundacji Koalicji na rzecz Polskich Innowacji:

Międzysektorowa sieć wzmacniająca połączenia w ramach ekosystemu innowacji poprzez promowanie standardów dobrych praktyk oraz mądrej legislacji. Więcej informacji: www.koalicjadlainnowacji.pl